Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Kierowanie Zespołem

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego indywidualnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje w jaki sposób mówić do pracowników, aby zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Podczas szkolenia omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy w tym prowadzenie rozmowy dyscyplinującej oraz udzielanie informacji zwrotnej. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich, dyrektorów, liderów zespołów, brygadzistów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zespołem. Do osób które w najbliższym czasie mają objąć stanowisko menedżerskie.

Cele szkolenia

 • Wypracowanie własnego indywidualnego stylu kierowania zespołem.
 • Poznanie metod skutecznej motywacji, oceny pracy, rozmowy dyscyplinujacej, informacji zwrotnej.
 • Dopasowanie stylu kierowania do zespołu tak aby maksymalnie wykorzystywac potencjał podległych pracowników.

Korzyści dla uczestników:

 • Autodiagnoza obecnego poziomu umiejętności  kierowniczych.
 • Umiejetność jasnego definiowania celów oraz rozumienia konieczności ich jasnego komunikowania.
 • Uzmysłowienie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu relacji.
 • Poznanie sposobów na budowanie autorytetu. 
 • Udoskonalenie prowadzenia rozmów z pracownikiem.
 • Praktyczne udzielanie informacji zwrotnej - ćwiczenia.

Podczas szkolenia prowadzona jest gra szkoleniowa - Team Balance

 

Program szkolenia

MODUŁ I Rola szefa w zespole

Kluczowe pytania kierownika zespołu, lidera zespołu projektowego, menedżera… To od czego każdy szef powinien zacząć

 • Expose szefa.
 • Czego oczekuję od mojego zespołu?
 • Dokąd zmierzam jako szef zespołu?
 • Jak zamierzam dotrzeć do celu?
 • Jakie zasoby będą mi potrzebne?
 • Jakie są słabości i atuty zespołu?
 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?
 • Kiedy uznam że osiągnąłem zamierzony cel?

Rola i zadania kierownika

 • Cele firm, cele mojego działu a cele mojego podwładnego.
 • Czym w praktyce się zajmuję, a czym powinienem zajmować się na stanowisku menedżera.

Metody budowania autorytetu

 • Czynniki budujące autorytet menedżera.
 • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 • Co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
 • Konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

 

MODUŁ II Doskonalenie umiejętności kierowania zespołem z wykorzystaniem elementów  przywództwa

Umiejętności kierowania zespołem

 • Umiejętności  jakie posiadam dziś i  jakie chciałbym mieć w przyszłości  w roli szefa – lidera zespołu projektowego.
 • „Koło umiejętności menedżera ”diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem.
 • Podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
 • Autodiagnoza własnego stylu kierowania, diagnoza osobistego potencjału kierowania zespołem.
 • Jak mój styl wpływa na poszczególnych pracowników oraz cały zespół?
 • Styl, w którym czuję się najlepiej w sytuacjach trudnych, analiza „SWOT" osobistego stylu.

Analiza poziomu rozwoju pracownika:

 • Macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju.
 • Klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika.
 • Wykorzystanie stylów kierowania do zbudowania skutecznego- dojrzałego zespołu.

 

MODUŁ III Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania podwładnymi

Psychologiczne aspekty w komunikacji z podwładnymi i w zespole

 • Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji.
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 • Czym jest  umiejętność komunikowania się z podwładnymi.
 • Psychologiczne aspekty w komunikacji.
 • Czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji.

Zasady udzielania informacji zwrotnej

 • Feedbak –Kiedy? Co? Jak? I komu?
 • Metoda UF i FUKO.
 • Praktyczne wykorzystanie „Kanapki Krytyki” oraz "Kanapki dialogu krytyki”.
 • Asertywna komunikacja z podwładnym.

Rozmowa dyscyplinująca i jej wpływ na pracę podległych pracowników

 • Co się dziej w zespole gdy szef krytykuje?
 • Sposoby rozmowy z podwładnym gdy nie realizuje celów.
 • Reprymendy czyli przekazywanie negatywnych informacji zwrotnych.
 • Motywowanie pracownika do zmiany: postawy, zachowania. 

Motywowanie pracowników

 • Rodzaje motywacji, model Maslowa, Model Herzberga.
 • Rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników.
 • Motywacja "od problemu" i "do celu".

Typowe sytuacje trudne  w kierowaniu zespołem

 • Trudności w kierowaniu zespołem wcześniejszych kolegów.
 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi z większym doświadczeniem.
 • Konflikt roli szefa i podwładnego.
 • Niechęć do delegowania zadań.

 METODY I ĆWICZENIA:

 • Gra – Team Balance.
 • Gra - „Fabryka życzeń” lub Wyspa Skarbów”
 • Ćwiczenie Koło umiejętności:  „cechy przywódcy”.
 • Symulacja rozmowy z podwładnym np. udzielenie informacji zwrotnej, rozmowa dyscyplinująca – odegranie, nagranie video i analiza.
 • Test diagnozujący style kierowania – autodiagnoza menedżera.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Trener: Julita Dadej

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 24-25.01.2019; 4-5.04.2019; 1-2.07.2019; 5-6.09.2019; 5-6.12.2019

 

 

Julita Dadej

Dyplomowany Trener Biznesu z wieloletnim doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Master Reiss Motivation Profile oraz Reiss School Motivation. 

Absolwentka Zaawansowanej Szkoły Trenerów „Moderator”, Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym,  studiów Podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry kierowniczej firm produkcyjnych m.in. z obszarów: zarządzania zespołem, motywowania, budowania zespołu produkcyjnego, komunikacji.  Więcej


 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.