Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Cele szkolenia

Najistotniejszym celem szkolenia „Zarządzanie Zespołem” jest wskazanie uczestnikom drogi do wypracowania swojego, indywidualnego stylu kierowania podwładnymi. Pokazujemy, jak prowadzić rozmowę z pracownikami – zarówno tę, której celem jest motywowanie, jak i tę, która opiera się na precyzyjnym wydawaniu poleceń służbowych. W trakcie spotkania z uczestnikami omawiamy również najskuteczniejsze metody motywacji pozafinansowej, jak również sposoby rzetelnej oceny pracy podwładnego oraz – bardzo często z nią związanej – przeprowadzania rozmowy dyscyplinującej. Wszyscy uczestnicy naszego kursu dowiedzą się również w jaki sposób dopasować styl kierowania i nadzorowania pracy do specyfiki i wymagań zespołu – tak, aby w możliwie jak największym stopniu wykorzystać jego potencjał.

Grupa docelowa

Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem przygotowane zostały z myślą o osobach obejmujących kierownicze stanowiska, w tym m.in.: liderów grup projektowych, dyrektorów, brygadzistów etc. Mogą z nich także skorzystać osoby planujące rozwój swojej kariery zawodowej oraz objęcie takiego stanowiska w przyszłości.

Każdy uczestnik szkolenia „Zarządzanie Zespołem”:

 • ma okazję do przyjrzenia się i oceny swoich obecnych umiejętności kierowniczych;
 • odkrywa obszary wiedzy i umiejętności (związane z tematyką kursu) wymagające rozwoju;
 • poznaje kluczowe pytania, które powinny uczestniczyć w jego codziennej pracy;
 • nabywa umiejętność precyzyjnego formułowania celów oraz konieczność ich czytelnego i zrozumiałego dla podwładnych komunikowania;
 • odkrywa potencjał (m.in. rolę w budowaniu relacji) komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • dowiaduje się na czym polega kierowanie wszechstronne i jakie ma do dyspozycji style kierowania;
 • odkrywa sposoby budowania autorytetu (także w zespole wcześniejszych kolegów);
 • zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przeprowadzania rozmowy dyscyplinującej;
 • ma okazję przećwiczyć udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej oraz metody kanapki, którą może posłużyć się w konstruktywnym dialogu.

 

Program szkolenia

MODUŁ I Lider w zespole

1. Najważniejsze pytania lidera/kierownika/menedżera/brygadzisty etc., czyli zdefiniowanie najważniejszych pojęć i zagadnień:

 • a/ expose lidera,
 • b/ moje oczekiwania względem pracy zespołu,
 • c/ jaki jest mój, jako lidera, cel?
 • d/ w jaki sposób zamierzam zrealizować cel?
 • e/ jakich zasobów będę potrzebował do realizacji celu?
 • f/ jakie są mocne, a jakie słabe strony mojego zespołu?
 • g/ jakie są oczekiwania moich przełożonych?
 • h/ kiedy zyskam pewność, że osiągnąłem zamierzony cel?


2. Funkcja i zadania lidera:

 • a/ zależności pomiędzy celami firmy, kierowanego przeze mnie działu, a celami pracownika;
 • b/ jakie zadania angażują najwięcej mojej uwagi, a jakim powinien w rzeczywistości najwięcej jej poświęcić.

3. Jak budować autorytet?

 • a/ jakie czynniki wpływają na mój autorytet menedżera;
 • b/ na czym polega i jak buduje się autorytet wiedzy, funkcji i osobowości?
 • c/ co jest decydujące dla oceny mojej osoby jako dobrego lub złego lidera?
 • d/ jakimi kryteriami posługuje się zespół w dokonywaniu oceny mojej postawy kierowniczej?

MODUŁ II Rozwijanie i doskonalenie umiejętności nadzorowania pracy zespołu

4. Niezbędne umiejętności lidera

 • zdefiniowanie jakimi umiejętnościami dysponuję obecnie, a jakimi chciałbym – jako szef – dysponować,
 • „koło umiejętności menedżera” – dokonanie analizy i oceny własnego potencjału,
 • jakie są podstawowe umiejętności, którymi powinien dysponować każdy menedżer?
 • autoocena stylu kierowania i potencjału (zdolności przywódczych),
 • zdefiniowanie odpowiedzi na pytanie: jak mój styl wpływa na motywację poszczególnych pracowników oraz atmosferę zespołu?
 • analiza SWOT własnego stylu kierowania podwładnymi oraz zdiagnozowanie, w których stylu czuję się najlepiej w sytuacjach trudnych.

5. Rozwój pracownika – analiza:

 • wytyczne kierunków rozwoju – stworzenie macierzy kompetencji pracownika,
 • różne style kierowania a etapy indywidualnego rozwoju pracownika,
 • style przywództwa przydatne w budowaniu dojrzałego i skutecznego zespołu.

MODUŁ III Komunikacja w codziennej pracy


6. Psychologiczne podstawy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej:

 • jakie są skuteczne narzędzia komunikacji interpersonalnej?
 • komunikacja niewerbalna – jej rola w procesie ogólnej komunikacji,
 • umiejętność słuchania – czy jest istotna?
 • jakie są bariery komunikacyjne i jak sobie z nimi radzić?
 • na czym tak naprawdę polega komunikowanie się z podwładnymi?
 • perswazja w procesie komunikacji – elementy techniki,
 • budowanie relacji w oparciu o komunikację w zespole.

7. Motywowanie podwładnych:

 • model Maslowa i Herzberga, rodzaje motywacji,
 • motywowanie pozafinansowe – jakie narzędzia wykorzystywać i w jaki sposób wpływa ono na zaspokojenie potrzeb pracowników?
 • różnica między manipulacją a motywacją,
 • rozmowy motywujące i rozmowy demotywujące w pracy,
 • techniki udzielania pochwał - wykorzystanie metod pozwalających na stworzenie komunikatu, który pracownik odbiera jako pozytywną informację zwrotną na temat jego codziennej pracy i zachowania.

8. Sytuacje trudne w pracy lidera:

 • problemy z dyscyplinowaniem pracowników oraz kierowaniem ich pracą w sytuacjach, kiedy byli oni wcześniej kolegami (zajmującymi równorzędne stanowiska),
 • trudności w nadzorowaniu pracy oraz nadzorowaniu działań osób z większym doświadczeniem zawodowym,
 • ogólna niechęć do delegowania zadań,
 • konflikt w relacjach szef-podwładny.

9. Rola rozmów dyscyplinujących:

 • krytyka lidera a sytuacja oraz atmosfera pracy wśród podwładnych,
 • podwładny nierealizujący założonych celów – jak z nim rozmawiać?
 • konstruowanie i przekazywanie reprymendy.

10. Udzielanie informacji zwrotnej:

 • sposoby wykorzystywania „Kanapki Krytyki” i „Kanapki Dialogu Krytyki”
 • wszystko o informacjach zwrotnych, czyli feedbak: komu?, jak?, co? i kiedy?

11. Lider jako partner w codziennej pracy

 • funkcjonowanie lidera na tle procesu grupowego (z uwzględnieniem zachowań psychologicznych),
 • w jakich sytuacjach postawa partnerska lidera jest właściwym rozwiązaniem, a kiedy może zostać uznana za brak kompetencji.

 

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ

tel. 795 058 864      tel. 730 321 349

tel. 531 058 864      tel. 533 164 515

szkolenia@futureskills.pl

 

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

Prognozowanie Popytu i Sprzedaży- Zarządzanie Procesem

Analiza Rynku Detalicznego Nielsen’a – warsztaty dla Menadżerów Sprzedaży

Rozwój sprzedaży przez wdrożenie i optymalizację MBO

Przywództwo dla menedżerów w praktyce

Zarządzanie czasem

Ocena pracownicza

Wystąpienia publiczne

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.