Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Trening komunikacji i postawy asertywnej

Jeśli chcesz w świadomy sposób poprawić swoje relacje ze światem i zadbać o swój dobrostan – jako szef, współpracownik, kolega, koleżanka, partner, partnerka jak i rodzic – zapraszamy na szkolenie z asertywnej komunikacji.

 Odpowiedz sobie szczerze na pytania:

 • czy chcesz kształtować u siebie postawy asertywne?

 • czy pragniesz rozwijać swoją pewność siebie?

 • czy Twój proces i sposoby komunikacji wymagają usprawnienia?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedź brzmiała "TAK" - to szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie istoty i  zasad komunikacji interpersonalnej. 
 • Nabycie umiejętności eliminowania barier komunikacyjnych. 
 • Doskonalenie umiejętności formułowania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Rozwój i utrwalenie zachowań asertywnych. 
 • Wzrost świadomości i umiejętności rozpoznawania zachowań biernych,  agresywnych, asertywnych.
 • Poznanie technik i narzędzi asertywnej komunikacji.
 • Uzyskanie  przez uczestników większej pewności siebie, a także wykształcenia umiejętności wyznaczania granic, wyrażania opinii oraz przyjmowania i udzielania krytyki.
 • Opanowanie sztuki obrony własnych praw i umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

Program szkolenia

1. Komunikacja interpersonalna

 • Istota komunikacji - model komunikacji dwustronnej
 • Przebieg procesu komunikacji.
 • Komunikacja werbalna - składniki przekazu wokalnego
 • Kanały eksresji niewerbalnej

-  ciało jako nośnik (postawa, mimika, gesty)

- zależności przestrzenne 

- klasyfikacja Ekmana i Friesena

 • Spójność - zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy.
 • Komunikat Ja - komunikat TY 
 • Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji.
 • Informacja zwrotna - konstrukcja, typy i zastosowanie.

2. Efektywna komunikacja

 • Dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu?
 • Typowe bariery komunikacyjne i metody ich przezwyciężania.
 • Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji.
 • Jak budować porozumienie z rozmówcą? Jak dopasować się do rozmówcy?
 • Aktywne słuchanie czyli najpierw staram się zrozumieć Ciebie, a następnie wyrażam swoje zdanie.
 • Mój indywidulany styl komunikacji - autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych uczestników z wykorzystaniem testów psychologicznych. 

Test psychologiczny: „Style komunikacji”.

3. Komunikacja asertywna 

 • Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych.
 • Różne typy zachowań - agresywne, uległe i asertywne.
 • Sposoby reagowania na krytykę.
 • Skuteczne asertywne odmawianie.

4. Budowanie postawy asertywnej

 • Wszystko zaczyna się w głowie, czyli monolog wewnętrzny – komunikacja z samym sobą jako zagrożenie lub wzmocnienie. 
 • Jak stworzyć „dobry grunt” pod rozmowę?
 • Jak przygotować się na atak?
 • Budowanie własnego poczucia wartości w relacjach, poprzez znajomość praw asertywnych. 
 • Praktyczny trening umiejętności z wykorzystaniem przykładów z życia zawodowego uczestników.

5. Trudne sytuacje

 • Rozmówca trudny z natury czy rozmówca w trudnej sytuacji? 
 • Jak radzić sobie w sytuacji pozornie bez wyjścia?
 • Narzędzia kontroli rozmowy z trudnym rozmówcą.
 • Metody łagodzenia konfliktów.

6. Techniki zachowań asertywnych przydatne w relacji z trudnym rozmówcą 

 • Jak dyplomatycznie udzielić negatywnej informacji zwrotnej? Metoda FUKO .
 • Asertywna odmowa.
 • Zdarta płyta.
 • Zamglenie.
 • Ukonkretnienie krytyki.

Trening technik asertywnych: „Most zwodzony”

7. Asertywność w różnych ujęciach

 • Asertywność w sytuacjach społecznych i osobistych.
 • Asertywność podczas wyrażania krytyki i przyjmowania pochwał.
 • Asertywność podczas wyrażania próśb, uczuć, opinii.
 • Asertywność w kontakcie z autorytetem.
 • Naruszanie cudzego terytorium.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Trener: Magdalena Falkowska-Ceran

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 
28-29.10.2018

 

 Trener - Magdalena Falkowska-Ceran

Certyfikowany Trener Biznesu, Coach ACC ICF, certyfikowany praktyk metody Points of You. Dziennikarz, prezenter i reporter telewizyjny.

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys w Krakowie. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, integracji zespołu, radzenia sobie ze stresem. Prowadzi coachingi z wykorzystaniem metody Points of You, bazującej na obrazie i słowie. Więcej

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.