Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

Szkolenie ukazuje w jaki sposób mówić do pracowników, aby zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Podczas szkolenia omówione zostaną style kierowania zespołem produkcyjnym,  metody skutecznej motywacji pracowników oraz rola i zadania lidera. Co więcej zaprezentowane zostaną również typowe sytuacje trudne w kierowaniu zespołem na produkcji oraz sposoby ich rozwiązywania.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie czym są style kierowania.
 • Nabycie umiejętności stosowania różnych stylów kierowania – odpowiednio do etapu rozwoju członków zespołu i ich zaangażowania.
 • Nabycie umiejętności budowania autorytetu w istniejącym zespole.
 • Nauczenie się odpowiedniego sposobu motywowania zespołu.
 • Poznanie metod prowadzenia rozmowy dyscyplinującej tak, aby podwładny sam dokonał właściwej analizy i oceny wykonania swoich zadań.
 • Zwiększenie własnej efektywności  i skuteczności, dzięki wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych. 
 • Poznanie sposobu na uzyskanie wzrostu efektywności pracowników, zespołów i całej firmy.

Podczas szkolenia prowadzona jest gra szkoleniowa - Team Balance

 

Program szkolenia

Rola i zadania lidera - kluczowe pytania kierownika, lidera, brygadzisty czyli od czego każdy szef powinien zacząć

 • Cele firm, cele mojego działu a cele mojego podwładnego.
 • Czym w praktyce się zajmuję, a czym powinienem zajmować się jako przełożony.
 • Czego oczekuję od mojego zespołu?
 • Dokąd zmierzam jako szef zespołu?
 • Jak zamierzam dotrzeć do celu?
 • Jakie zasoby będą mi potrzebne?
 • Jakie są słabości i atuty zespołu?
 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?

Autorytet Zwierzchnika

 • Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiska.
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet.
 • Elementy budujące zaufanie do zwierzchnika - kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.
 • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 • Zachowanie zwierzchnika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet.

Umiejętności kierowania zespołem produkcyjnym

 • Style kierowania.
 • Autodiagnoza własnego stylu kierowania, diagnoza osobistego potencjału kierowania zespołem.
 • Jak mój styl wpływa na poszczególnych pracowników oraz cały zespół.
 • Jaki styl kierowania przyjąć w konkretnych sytuacjach na produkcji – warsztaty.
 • Styl w którym czuję się najlepiej w sytuacjach trudnych, analiza.

Motywowanie pracowników 

 • Rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza  finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników.
 • Techniki motywowania pracowników do zmian.
 • Kiedy rozmowa z podwładnym jest motywująca a kiedy demotywująca.
 • Sposoby udzielania pochwał aby pracownik mógł je dostrzec i ocenić jako pozytywną informację zwrotną na temat jego zachowania, pracy.
 • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym 

Budowanie zespołu

 • Różnica między grupą a zespołem.
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Diagnoza słabych i mocnych stron zespołu.
 • Wyróżnianie zachowań sprzyjających realizacji zadań w zespole oraz budowaniu zgranego zespołu.

Typowe sytuacje trudne  w kierowaniu zespołem

 • Trudności w kierowaniu zespołem wcześniejszych kolegów.
 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi z większym doświadczeniem.
 • Konflikt roli szefa i podwładnego.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Trener: Julita Dadej

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 7-8.03.2019

 

Trener - Julita Dadej

Dyplomowany Trener Biznesu z wieloletnim doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Master Reiss Motivation Profile oraz Reiss School Motivation. 

Absolwentka Zaawansowanej Szkoły Trenerów „Moderator”, Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym,  studiów Podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry kierowniczej firm produkcyjnych m.in. z obszarów: zarządzania zespołem, motywowania, budowania zespołu produkcyjnego, komunikacji.  Więcej

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.