Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

PRZYWÓDZTWO DLA MENEDŻERÓW W PRAKTYCE

Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie.

Jako lider nigdy nie będziesz zadowolony z teraźniejszości, ponieważ w swojej głowie widzisz lepszą przyszłość, i rozdźwięk między tym „co jest”, a tym „co mogłoby być” trawi cię, denerwuje i popycha naprzód. To właśnie jest przywództwo.
 Marcus Buckingham  

"Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwa."
John C. Maxwell

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich  osób, które w  swojej pracy zarządzają  lub będą zarządzać ludźmi.
 • Kadry kierowniczej, menedżerów wszystkich szczebli, project menedżerów, kierowników zmiany, brygadzistów oraz  kandydatów na stanowiska menedżerskie.
 • Osób, które chcą mieć aktywny wpływ i udział w rozwoju podwładnych pracowników.


Celem szkolenia jest:

 • Rozwinięcie umiejętność odpowiedniego diagnozowania sytuacji oraz określenia potrzeb i kompetencji indywidualnych członka zespołu.
 • Nabycie umiejętność stosowania różnych stylów kierowania- odpowiednio do etapu rozwoju członka zespołu oraz jego motywacji.
 • Poznanie technik ułatwiających  porozumiewanie się ze współpracownikiem,  aby efektywniej zrealizować cele.
 • Zwiększenie własnej efektywność  i skuteczność, dzięki skutecznemu wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych.
 • Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa.
 • Poznanie technik używanych przez najlepszych menedżerów na świecie.
 • Poznanie sposób na uzyskanie wzrostu efektywności pracowników, zespołów i całej firmy.
 • Wypracowanie własnego spojrzenia na sposób kierowania podwładnymi i dostosowania go do realiów firmy w której się pracuje.


Korzyści dla Ciebie i Twojego zespołu:

 • Wdrażając zasady poznane na szkoleniu poprawisz komunikację w zespole co przełoży się na komunikację w firmie.
 • Dzięki elastycznemu podejściu dostosowanemu do danej sytuacji czy pracownika,  wzrośnie motywacja twoich podwładnych.
 • Zmniejszysz fluktuację  pracowników poprzez  wzrost zadowolenia podwładnych, dowiesz się jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie.
 • Powiążesz cele pojedynczych pracowników z celami firmy.
 • Wzrośnie poziom zaufania między menedżerami a  podwładnymi ich współpracownikami oraz między zespołami.

W trakcie szkolenia przeprowadzona zostanie gra symulacyjna "Webmaster". 


Program Szkolenia

 Zarządzanie zespołem według nowoczesnych koncepcji przywództwa: J. Collinsa, J. C.  Maxwella, I. Majewskiej- Opiełki......

 • Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?
 • Przewodzenie dziś a przewodzenie jutro - przywództwo jako proces.
 • Przywódca 5-go poziomu, co to w praktyce oznacza? 

Funkcja menedżera w motywowaniu ludzi, gdy motywowanie finansowe przestaje działać lub go nie ma

 • Rola menedżera w motywowaniu podwładnych.
 • Umiejętność kierowania ludźmi a umiejętności interpersonalne przywódcy.
 • Zarządzanie zespołem w sposób „zorientowany na ludzi”.

 Inteligencja Emocjonalna w kierowaniu ludźmi

 • Koło umiejętności- podstawowe obszary kompetencji nowoczesnego menedżera.
 • Silne strony menedżera i obszary do rozwojumapa rozwoju osobistego.

Diagnozowanie poziomu rozwoju pracownika

 • Poziomy kompetencji i zaangażowania w realizację zadań
 • Diagnozowanie poziomu kompetencji podległego zespołu.
 • Typy pracowników ze względu na motywację, wiedzę, umiejętności.

Style przywództwa w praktyce

 • Diagnozowanie własnego stylu przywództwa.
 • Cztery podstawowe style przywództwa.
 • Menedżer elastyczny podchodzący sytuacyjnie oraz elastycznie.
 • Kierowanie zróżnicowane a przywództwo labilne.

Przywództwo - kroki jakie powinien podjąć menedżer w dążeniu do rozwoju i zaangażowania podwładnych w praktyce 

 • W jakich obszarach wykorzystywać i łączyć różne koncepcje przywództwa?
 • Coachingowy styl zarządzania a przywództwo sytuacyjne - elastyczne podejście.
 • Piramida Lencioni i jej wpływ na przywództwo.

Przywództwo w praktyce w polskich realiach

 • Jak postępować ze skrajnościami? Trudne rozmowy z pracownikiem.
 • Schemat drogi rozwoju pracownika-  gdy pracownik osiąga złe wyniki, a menedżer nie chcę go zdemotywować.
 • Schemat drogi rozwoju pracownika-  gdy pracownik osiąga dobre wyniki, sposoby wydobywania potencjału z pracowników.
 • Zastosowanie modelu  EDAC przy nowych zadaniach oraz nowych pracownikach.

Praktyczne ćwiczenia i gry - wykorzystanie poznanych narzędzi m.in.:

 • team balance
 • ćwiczenie "cechy przywódcy"
 • koło umiejetności menedżera
 • testy diagnozujące styl kierowania 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300zł. netto 

Trener:  Magdalena Wojtkowiak

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 26-27.11.2018

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.