Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Excel- poziom średniozaawansowany

 


Cele: 

Szkolenie prowadzone jest techniką aktywnej, warsztatowej pracy grupy wraz z wykładowcą, poświęconej rozwiązaniu konkretnych problemów.

Wybrane elementy szkolenia zostaną zmodyfikowane po zapoznaniu się z realnymi umiejętnościami grupy uczestników  w trakcie jego trwania.


Program Szkolenia

Zasady prawidłowej organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym i ich wpływ na skuteczną pracę w aplikacji oraz możliwość wykorzystania dostępnych w niej narzędzi.


Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL.

 • Obsługa uporządkowanych zbiorów danych.
 • Obsługa różnych typów adresów oraz praca z obszarami identyfikowanymi za pomocą nazw (m.in. nazwy komórek i obszarów, nazwy tabelaryczne, nazwy baz danych i kolumn w tabelach i zbiorach danych).
 • Skuteczne i proste odwoływanie się do obszarów i obiektów umieszczanych w różnych arkuszach i różnych plikach.
 • Wykorzystanie nazw w formułach, wykorzystanie nazw poprzez obiekty aplikacji, nazwy a profesjonalna praca w aplikacji.

Formuły i funkcje.

 • Efektywne i proste techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL.
 • Kontaminacja formuł, czyli umiejętność pisania złożonych formuł w prosty i skuteczny sposób.
 • Najważniejsze funkcje tekstowe i narzędzia do pracy z tekstem.
 • Różne metody adresowania i analizy danych w formułach.
 • Obsługa błędów.

Obsługa różnych standardów plików i ich wpływ na możliwości pracy w aplikacji EXCEL.

Obsługa dużych zbiorów danych – praca z tzw. bazami danych.

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych.
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych w ujęciu profesjonalnym (filtr, sortowanie, kolumny z formułami, narzędzia podsumowujące informacje umieszczone w bazach).
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych, automatycznie propagujących zdefiniowane przez użytkownika formuły.

Obsługa dat i czasu.

 • Najważniejsze zasady wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania informacji związanych z datami i czasem.
 • Wyliczanie upływu dni, godzin i minut, liczenie lat minionych, miesięcy, kwartałów, obsługa dni tygodnia, wyszukiwanie i analiza informacji związanych z datami i czasem (m.in. roczna, kwartalna i miesięczna analiza danych).

Obsługa funkcji warunkowych i wyszukujących (m.in. JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO i inne…).

 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o dostępne w niej narzędzia.
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych na podstawie dowolnie skomplikowanych kryteriów.

Tabele i wykresy przestawne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych).

 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika.
 • Analiza danych za pomocą najważniejszych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia, liczba rekordów, wartość najwyższa, wartość najniższa itp.
 • Różne sposoby naliczeń, m.in.: naliczanie procentowe pozycji w stosunku do sumy wszystkich elementów, procentowe porównywanie wyników względem dowolnie wybranych pozycji, progresywne porównywanie lat, miesięcy, kwartałów itp., tworzenie wyników skumulowanych, odczyt sumy bieżącej itp.
 • Obsługa filtra i jego wpływ na obliczenia.
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach.
 • Przygotowanie informacji do wydruku.
 • Podstawy obsługi wykresów przestawnych (czyli wykresów, w których użytkownik ma pełną swobodę definiowania kryteriów analizy danych oraz sposobu ich prezentacji)
 • Umiejętność wykorzystywania obliczeń dokonanych za pomocą tabel przestawnych w innych miejscach i obiektach arkusza kalkulacyjnego.

Pobieranie i obsługa danych zewnętrznych.

 • Pobieranie danych z innych plików aplikacji EXCEL, innych aplikacji (np. ACCESS) oraz z plików tekstowych, m.in.: tworzenie reguł pobierania informacji oraz definiowanie ich zakresów w oparciu o dowolne kryteria.
 • Podstawy obsługi narzędzia Power Query, czyli narzędzia umożlwiającego sprawne pobieranie i łączenie danych zaczerpywanych z wielu źródeł w jedną całość na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów.
 • UWAGA !!! Narzędzie Power Query jest jednym z najważniejszych i najsprawniejszych nowoczesnych narzędzi, pozwalających na zebranie, przygotowanie, analizę oraz raportowanie informacji zgromadzonych w uporządkowanych zbiorach danych.


Poprawa niewłaściwie przygotowanych danych, m.in.: poprawa wadliwie wprowadzonych dat, nieprawidłowo przygotowanych dużych zbiorów danych, poprawa błędów oraz wadliwie wprowadzonych liczb itp.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Trener: Rafał Szcześniak

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia:  25-26.02.2019; 26-27.09.2019

 

 

Trener - Rafał Szcześniak

Specjalista w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office. Zdobył status „egzaminatora ECDL Core” oraz „egzaminatora ECDL Advanced”.  Posiada również Certyfikat MCT (Microsoft Certified Trainer) oraz Certyfikat MOS Master (Microsoft Office Specialist – MASTER), potwierdzający doskonałą znajomość produktów z zakresu produktów Microsoft Office (Word, EXCEL, PowerPoint, Access, Outlook).
Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, redaktor techniczny, redaktor merytoryczny, grafik komputerowy. 

 
 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.