Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Zarządzanie sobą w czasie

  „W porównaniu z umiejętnością codziennego organizowania pracy, wszystko inne w życiu wydaje się tylko dziecinadą…”  J. W. Goethe

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak ustalać priorytety zgodnie z praktycznymi i łatwymi do zastosowania zasadami.
 • Uzyskają wiedzę jak korzystać ze sprawdzonych narzędzi usprawniających zarządzanie swoim czasem takich jak: Macierz Eisenhowra, Linia czasu, technika ABC, metoda ALPEN.
 • Będą potrafili efektywnie zaplanować szereg zadań.
 • Nauczą się jak wyznaczać cele krótko i długoterminowe, będą ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie.
 • Przećwiczą techniki pomagające efektywnie wykorzystywać swój czas pracy, nauczą się jak radzić sobie ze złymi nawykami i „złodziejami     czasu”.
 • Będą potrafili kształtować swoją efektywność zarządzania zadaniami w pracy indywidualnej oraz zespołowej.
 • Wykształcą postawę osób szanujących czas własny oraz czas innych osób – współpracowników.

Zarządzanie czasem a efektywność osobista.

 • Jak tworzyć własny proces zarządzania sobą w czasie.
 • Przyczyny tracenia czasu w pracy i życiu.
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na nasz czas.

Złodzieje czasu w pracy i życiu.

 • Jak radzić sobie w sytuacjach, które marnują cenny czas.
 • Kto lub co jest moim „złodziejem czasu”?
 • Kategorie złodziei czasu, łatwe do zdefiniowania i te „niewidoczne dla oczu”.

Efekt piły w pracy.

 • Zakłócenia- pożeracze energii i czasu w pracy i życiu prywatnym.
 • Sytuacje, w których tracimy 28% naszego czasu.
 • Czas czerwony, czas zielony – nie rób drugiemu co tobie niemiłe.

Umiejętność wyznaczania celów.

 • Świadomość własnych celów.
 • Jak formułować cele by zwiększyć szansę ich realizacji?
 • Zastosowanie metody SMART – od marzenia do wyniku.
 • Ustalenie zadań wynikających z celów. Zjedz słonia po kawałku czyli podział dużego celu na mniejsze zadania.

Wyznaczanie priorytetów w pracy.

 • Matryca Eisenhowra – prosty sposób na ustalanie priorytetów.
 • Praca z I i II ćwiartką jako podstawa równowagi w życiu.
 • Reguła L. Pareto i moje najważniejsze 20%.
 • Pożary, deadliny, wszystko na wczoraj - czy jestem uzależniony od spraw pilnych?
 • Konsekwencja przebywania w jednej z ćwiartek.
 • Prawo Parkinsona i jego zastosowanie w podejściu do wykonywanych zadań.

Na co przeznaczam mój czas - tworzenie i stosowanie rejestru czynności.

 • Efektywne wykorzystanie czasu - od analizy do zmiany.
 • Jak rozplanować czas w kalendarzu?
 • Zbuduj własny harmonogram.
 • Błędy w pracy z listą zadań. Jak tworzyć listy zadań aby nie marnować cennego czasu i energii.
 • Świadome i produktywne wykorzystanie listy zadań.
 • Plan a realizacja - kontrola i konsekwencja w realizacji planu.

Kluczowe reguły dobrego planowania i zarządzania czasem.

 • Metoda ALPEN-praktyczne wykorzystanie metody w indywidualnym określaniu priorytetów oparte o sytuacje obecną uczestników.
 • Technika ABC w selekcji zadań – czy wszystko jest jednakowo ważne?
 • Technika POMODORO – 25 minut – dużo czy mało?
 • Linia czasu, czyli technika planowania od końca.
 • Sowa czy Skowronek - jak efektywnie rozplanowywać zadania w ciągu dnia.
 • Zjedz tę „żabę” – dlaczego odkładamy na później. Syndrom samo-utrudniania czyli projektowanie porażki.Polaryzacja i jej wpływ na             terminowe wykonywanie zadań.

Wpływ braku czasu i zaległości  a  poziom stresu.

 • Skutki nieskutecznego zarządzania sobą w czasie.
 • Sposoby dbania o własne zasoby energii.
 • Prokrastynacja - przyczyny i jak z nią walczyć.

Szkolenie ma charakter warsztatów, jest aktywną formą ćwiczeń opartych na bazie Matrycy Eisenhowera. Uczestnicy tworzą własny harmonogram zadań, określają własnych „złodziei czasu”, pracują z linią czasu oraz techniką planowania od końca. W trakcie warsztatów wykorzystana będzie jedna z poniższych licencjonowanych gier szkoleniowych: „Kwestia czasu” lub „Twój czas”. Jedna gra realizowana będzie podczas 2-dniowego szkolenia.

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.