Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Motywowanie pozafinansowe pracowników produkcji

 Motywowanie pozafinansowe pracowników produkcji

Cele:

 • Zdobycie wiedzy, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy
 • Zapoznanie się ze skutecznymi narzędziami zarządzania i budowania motywacji pracowników
 • Trenowanie umiejętności rozpoznawania ukrytych sygnałów spadku motywacji
 • Nabycie umiejętność stosowania różnych stylów kierowania- odpowiednio do etapu rozwoju członka zespołu oraz jego motywacji.
 • Zdobycie wiedzy, kiedy i jak motywować finansowo a kiedy pozafinansowo

Motywacja - klucz do efektywności:

 • Wpływ motywacji na wykonanie zadania
 • Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?
 • Rodzaje motywacji, model Maslowa, Model Herzberga.
 • Rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników.
 • Kiedy rozmowa z podwładnym jest motywująca a kiedy demotywująca?

Indywidualna motywacja pracownika:

 • Co mnie motywuje do pracy? Kwestionariusz diagnostyczny
 • Co motywuje do pracy moich  podwładnych?
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej.
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa.
 • Związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:

 • Przyczyny spadku motywacji do pracy
 • Sytuacje i czynniki „niemotywujące”
 • Objawy jawne i “niepozorne” obniżonej motywacji; najczęstsze przyczyny oraz trafne ich diagnozowanie
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

Motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych :

 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Motywacja „Do celu i Od problemu”.
 • Dopasowanie sposobu motywowania do etapu dojrzałości pracownika
 • Metody motywowania pozapłacowego:

Czy pieniądze są skutecznym narzędziem motywowania?

 • Rola wynagrodzenia i wpływ na wyniki pracownika.
 • Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?
 • Gdy pracownik zarabia za mało… Gdy pracownik zarabia dużo…

Mój styl zarządzania a sposób motywowania pracownika:

 • Style kierowania a etapy dojrzałości pracownika
 • Autodiagnoza własnego stylu kierowania
 • Mój zespół: diagnoza, co kogo motywuje?

Wpływ automotywacji przełożonego na podwładnych 

 • Analiza własnej motywacji.
 • Jak motywować samego siebie?
 • Jak moja motywacja i postawa wpływa na pracę podwładnych

Rozmowa motywująca:

 • Schemat rozmowy motywującej
 • Symulacje rozmów z pracownikami
  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 13-14.12.2018

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.