Kompetencje międzykulturowe

Szkolenie dla liderów/menedżerów z  kompetencji międzykulturowych

Wiedza o mentalności osób z innej kultury, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kulturowych jest podstawą współpracy w różnorodnym zespole. Niezrozumienie, zbagatelizowanie różnorodności kulturowej lub nieumiejętne zarządzanie zespołami różnorodnymi kulturowo może obniżać zaangażowanie pracowników, zmniejszać efektywność i przekładać się na niższe osiąganie zakładanych celów biznesowych.

Nie ma uniwersalnych metod zarządzania, które można zastosować wszędzie. W każdej kulturze takie zjawiska, jak autorytet, biurokracja, kreatywność, koleżeństwo, stosunek do prawdy i odpowiedzialności przejawiają się na różne sposoby. To często utrudnia zrozumienie, że nasze upodobania kulturowe i zwyczajowe nie zawsze są czymś naturalnym i stosownym w oczach innych osób.

Dla osób zarządzających zespołami umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z różnicami kulturowymi, uprzedzeniami i barierami powstającymi w ramach współpracy międzykulturowej jest niezbędna w czasach zachodzenia dużych zmian migracyjnych.

Cele: 

 • Uwrażliwienie międzykulturowe
 • Nabycie wiedzy o różnicach kultur PL, UA i innych krajów
 • Wspólne wypracowanie metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo
 • Poznanie czynników różnicujących, o których należy wiedzieć, aby zadbać o dobrą współpracę 
 • Poznanie kultury pracy w Ukrainie i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole
 • Poznanie czynników budujących zaangażowanie pracowników spoza Polski
 • Trenowanie skutecznego komunikowania się i zarządzania pracownikami wywodzącymi się z innych kultur

Kultura i różnice kulturowe w zachowaniu

 • Co utrudnia i wspiera komunikację?
 • Rola stereotypów w kontaktach międzykulturowych
 • Stereotypy – źródła i funkcje
 • Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – różnice
 • Asymetria dystrybucji
 • Pojęcie esencjalizmu

Modele komunikacji

 • Nawyki słuchania w różnych krajach
 • Oczekiwania podczas prezentacji informacji w różnych krajach
 • Elementy kształtujące indywidualny profil jednostki
 • Kultury propartnerskie i protransakcyjne wg R.R. Gestdlanda
 • Wpływ ww. elementów na komunikację w różnorodnym zespole

Szok kulturowy i zasady funkcjonowania w międzykulturowym środowisku zawodowym

 • Przyczyny szoku kulturowego oraz jego skutki (fizyczne i psychiczne)
 • Fazy szoku kulturowego – charakterystyka
 • Objawy, zachowania i potrzeby
 • Jak wspierać pracownika w adaptacji kulturowej?
 • Krzywa szoku kulturowego
 • Kultura jako góra lodowa

Style przywództwa i język zarządzania w Polsce i na Ukrainie

 • Cztery podstawowe style przywództwa.
 • Autodiagnoza własnego stylu kierowania, diagnoza osobistego potencjału kierowania zespołem.
 • Jak mój styl wpływa na poszczególnych pracowników oraz cały zespół?
 • Dobór stylu kierowania z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

Strategie akulturacyjne w środowisku i organizacji odmiennej kulturowo

 • Strategie akulturacyjne – integracja, separacja, asymilacja, marginalizacja (dekulturacja)
 • Co wpływa na proces akulturacji?

Poznanie w praktyce problemów międzykulturowości oraz ich konsekwencji

 • Model Miltona Bennetta
 • Charakterystyka etnocentryzmu i etnorelatywizmu
 • Ćwiczenia uwrażliwiające kulturowo, gry symulacyjne
 • Praca na przykładach uczestników

Poznanie uwarunkowań kulturowych

 • Doświadczenia kulturowe i ich wpływ na komunikację
 • Style społeczne Polski, Ukrainy i innych krajów
 • Przykłady prawdziwych historii opisujących poszczególne strategie

Etykieta krajów byłego ZSRR

 • Podstawowe informacje o kraju
 • Obyczaje
 • Formy towarzyskie powitania
 • Formy przedstawiania siebie i innych
 • Nawiązywanie nowych kontaktów
 • Tytułowanie

Podsumowanie

 • Integracja wiedzy i teorii na tematy międzykulturowe
 • Wspólne wypracowanie skutecznych metod zarzadzania zespołem różnorodnym kulturowo

 

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.