Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Trening komunikacji i postawy asertywnej

Cele:

 • Rozwój i utrwalenie zachowań asertywnych. 
 • Wzrost świadomości i umiejętności rozpoznawania zachowań biernych,  agresywnych, asertywnych.
 • Poznanie technik i narzędzi asertywnej komunikacji.
 • Uzyskanie  przez uczestników większej pewności siebie, a także wykształcenia umiejętności wyznaczania granic, wyrażania opinii oraz przyjmowania i udzielania krytyki.
 • Opanowanie sztuki obrony własnych praw i umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych.


Program szkolenia:

Żelazne zasady asertywności.

 • Pięć praw asertywności.
 • Asertywność jako zdolność respektowania własnych praw oraz szanowania praw innych. 
 • Dlaczego warto być stanowczym i pewnym siebie.

Trening postawy asertywnej.

 • Asertywny monolog wewnętrzny - czyli o tym, że asertywne działanie zaczyna się w umyśle.
 • Świadomość praw osobistych.
 • Budowanie własnego poczucia wartości.
 • Diagnoza szkodliwych przekonań na temat samego siebie.
 • Język ciała- kształtowanie  asertywnej postawy, gestów, mimiki.

Odróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych.

 • Analiza konsekwencji zachowań asertywnych, agresywnych i uległych w różnych sytuacjach.
 • Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica (mini wykład: analiza transakcyjna E. Berne).

Czy mamy prawo krytykować innych oraz czy inni mają prawo do wyrażania negatywnych opinii na mój temat? 

 • Komunikacja asertywna – budowanie komunikatów w oparciu o fakty i dane.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej negatywnej.
 • Asertywne reagowanie na problem techniką FUKO.
 • Asertywna reakcja na krytykę słuszną i niesłuszną.
 • Praca z trudnymi emocjami. 

Jak mówić NIE i bronić skutecznie swoich praw? 

 • Istota nacisku - dlaczego jest nam trudno odmówić?
 • Umiejętność obrony swojego stanowiska.
 • Zastosowanie techniki "zdartej płyty".

Relacje z innymi ludźmi.

 • Wyrażanie uczuć pozytywnych jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi.
 • Za co, kiedy i jak chwalić innych?
 • Jak dawać i przyjmować komplementy?
 • Rozpoznawanie i unikanie manipulacji.


Asertywność w pracy

 • Umiejętność obrony swojego stanowiska. 
 • Jak nie zobowiązywać się to realizacji czegoś, co nie jest dla nas dobre. 
 • Jak negocjować terminy, zakresy zadań i współpracy. 
 • Dawanie sobie rady z krytyką. 
 • Sposoby rozwijania partnerskiej komunikacji. 
 • Asertywność we współpracy z klientami zewnętrznymi. 
 • Asertywność we współpracy z klientami wewnętrznymi. 

 

Symulacja "Most zwodzony" - trening komunikacji asertywnej.

 • Trenowanie sztuki argumentowania.
 • Autodiagnoza własnego zachowania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Magdalena Falkowska / Małgorzata Waśniowska

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 30-31.01.2019; 25-26.06.2019

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
 • doświadczonego trenera, praktyka biznesu 
 • udostępnienie sali szkoleniowej 
 • materiały szkoleniowe 
 • przerwy kawowe 
 • lunch 
 • certyfikat ukończenia szkolenia 
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem 

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.