Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Rekrutacja pracowników w praktyce

Cele: 

 • Zapoznanie się z celami, znaczenie i korzyściami  wynikającymi z prawidłowo zaplanowanego procesu rekrutacji.
 • Nauczenie się, jak określić profil idealnego kandydata z wykorzystaniem dostępnych informacji w Twojej organizacji.
 • Nauczysz się, w jaki sposób planować etapy procesu rekrutacji i jak skracać czas na poszukiwanie odpowiednich kandydatów.
 • Poznanie praktycznych techniki doboru i selekcji kandydatów.
 • Nauczenie się jak należy dobrać odpowiednie narzędzia selekcyjne do specyfiki oczekiwanych kompetencji u kandydatów do pracy.
 • Poznanie z jakich elementów zbudowany jest schemat profesjonalnie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej.
 • Przećwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów z kandydatami oraz trafnej oceny ich kompetencji i motywacji do pracy.

Program Szkolenia

Czym jest rekrutacja pracowników?

 • Cel i znaczenie procesu rekrutacji.
 • Korzyści wynikające z prawidłowo przeprowadzonego procesu rekrutacji.
 • Rekrutacja jako narzędzie employer-brandingowe.
 • Zasady prowadzenia procesu rekrutacji m.in. poufność, ochrona danych osobowych.

Przygotowanie się do procesu rekrutacji.

 • Analiza dokumentacji wyjściowej w procesie rekrutacji - opisy stanowisk, zakresy obowiązków, ogłoszenia o pracę.
 • Praktyczne podejście do określania wymagań względem kandydatów.
 • Kompetencje w procesie rekrutacji.

Określenie strategii poszukiwań kandydatów.

 • Określenie grupy docelowej potencjalnych kandydatów.
 • Metody naboru kandydatów m.in. media elektroniczne, social media, outsourcing rekrutacji.
 • Czym jest Employer Branding i jaki ma związek z procesem rekrutacji i selekcji – praktyczne wskazówki na co zwracać uwagę w ramach kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Przygotowanie kampanii employer-brandingowych.

Narzędzia oceny Kandydatów.

 • Analiza dokumentów aplikacyjnych.
 • Wywiad biograficzno-kompetencyjny.
 • Testy wiedzy i umiejętności.
 • Zadania role-play.
 • Sprawdzanie referencji kandydata.
 • Projektowanie etapów selekcji kandydatów i dobór odpowiednich metod.

Istota i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej.

 • Zaproszenie i przygotowanie do rozmowy.
 • Techniki zadawania pytań i wyciąganie wniosków odnośnie kompetencji kandydatów.
 • Schemat rozmowy rekrutacyjne.
 • Praktyczne ćwiczenie w przeprowadzaniu rozmowy rekrutacyjnej.
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej – mowa ciała.
 • Argumentowanie decyzji rekrutacyjnych i zasady udzielania informacji zwrotnej kandydatom.

Psychologia w procesie rekrutacji.

 • Candidate experience w procesie rekrutacji.
 • Najczęściej popełniane błędy w ocenie kandydatów oraz sposoby ich unikania.
 • Rozpoznawanie i unikanie manipulacji stosowanych przez kandydatów.

 Witamy na pokładzie, czyli o wdrożeniu pracownika do pracy.

 • Jak wdrożyć do pracy, aby zmotywować, a jednocześnie nie przestraszyć?
 • Najczęstsze błędy podczas wdrażania oraz sposoby ich unikania.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Aleksandra Penza

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 7-8.02.2019; 27-28.06.2019

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.