Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Excel - poziom zaawansowany

Szkolenie przewidziano jako prezentację udostępnionych wewnątrz aplikacji EXCEL mechanizmów i narzędzi wraz z możliwościami usprawnienia i uzupełnienia ich a także ominięcia ich ograniczeń za pomocą rejestracji makropoleceń i podstawowej edycji kodów programowania języka VBA (Visual Basic).

Szkolenie prowadzone jest techniką aktywnej, warsztatowej pracy grupy wraz z wykładowcą, poświęconej rozwiązaniu konkretnych problemów, które zostały wybrane przez wykładowcę, jako reprezentatywne dla obsługi danego zestawu zagadnień.


PROGRAM SZKOLENIA

Przypomnienie najważniejszych informacji o zasadach pracy w arkuszach kalkulacyjnych.

 • Zasady prawidłowej organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym i ich wpływ na skuteczną pracę w aplikacji oraz możliwość wykorzystania dostępnych w niej narzędzi
 • Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL
  • Obsługa uporządkowanych zbiorów danych (baz danych)
  • Obsługa różnych typów adresów oraz praca z obszarami identyfikowanymi za pomocą nazw (m.in. nazwy komórek i obszarów, nazwy tabelaryczne, nazwy baz danych i kolumn w tabelach i zbiorach danych).
  • Skuteczne i proste odwoływanie się do obszarów i obiektów umieszczanych w różnych arkuszach i różnych plikach
  • Wykorzystanie nazw w formułach, wykorzystanie nazw poprzez obiekty aplikacji, nazwy a profesjonalna praca w aplikacji
 • Obsługa różnych standardów plików i ich wpływ na możliwości pracy w aplikacji EXCEL (XLS, XSLX, XSLM, XLSB itp.)

Formuły i funkcje.

 • Efektywne techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL (m.in. jak pisać dowolnie złożone formuły w prosty i skuteczny sposób)
 • Najważniejsze funkcje tekstowe i narzędzia do pracy z tekstem
 • Rodzaje i zastosowanie różnych typów adresów (różne metody adresowania i analizy danych w formułach): adres względny, adres bezwzględny, adresy mieszane, nazwy komórek i obszarów, bazy danych i odwołania do ich kolumn
 • Metody stosowania obliczeń, uwzględniających zdefiniowane przez użytkownika warunki i kryteria proste, złożone oraz wielokrotnie złożone
 • Obsługa błędów
 • Filtr zaawansowany, jako zaawansowane narzędzie, umożliwiające wyszukiwanie informacji umieszczonych w bazie danych w oparciu o dowolnie złożone kryteria.
 • Funkcje bazodanowe (tzw. funkcje BD), umożliwiające zaawansowaną analizę danych w bazach danych w oparciu o dowolną liczbę dowolnie złożonych i rozbudowanych kryteriów.
 • Narzędzia optymalizujące pracę z filtrem zaawansowanym i funkcjami bazodanowymi, czyli proste wykorzystanie makropoleceń z edycją kodu VBA (Visual Basic) do usprawnienia i zautomatyzowania działania tych narzędzi.

Rejestracja i uruchamianie makropoleceń (na konkretnych przykładach) z edycją kodu VBA (języka programowania Visual Basic). Makropolecenie jako narzędzie automatyzujące i upraszczające pracę w arkuszu kalkulacyjnym.

Obsługa dużych zbiorów danych – praca z tzw. bazami danych z wykorzystaniem makropoleceń i edycji kodu VBA jako narzędzi usprawniających działanie w arkuszach danych.

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych w ujęciu profesjonalnym (efektywnie działający filtr, sortowanie, kolumny z formułami, narzędzia podsumowujące informacje umieszczone w bazach)
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych, automatycznie propagujących zdefiniowane przez użytkownika formuły
 • Udostępnienie automatycznego wykonywania wprowadzonego przez siebie kodu VBA (Visual Basic) po zmianie danych w obrębie wybranego miejsca w arkuszu, m.in.: po aktualizacji danych w wybranym zakresie komórek, po zmianie dowolnej wartości w dowolnie długiej kolumnie z danymi, po zmianie wartości  dowolnej komórki w obszarze całej bazy danych
 • Praca ze zbiorami danych, które nie są prawidłowo skonstruowanymi bazami danych, m.in.: jak wyciągać z nich informacje, jak przekształcać takie zbory na prawdziwe bazy danych
 • Wykorzystanie funkcji warunkowych i wyszukujących do obsługi baz danych (m.in. JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO i innych…).
 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o dostępne w niej narzędzia
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych na podstawie dowolnie skomplikowanych kryteriów
 • Formuły i funkcje wyszukujące, uwzględniające złożone wyszukiwanie i sprawdzanie kryteriów w oparciu o informacje umieszczone w wielu kolumnach bazy danych, także z uwzględnieniem dat, czasu i pozycji
 • Tabele i wykresy przestawne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych).
 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika
 • Analiza danych za pomocą różnych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia, liczba rekordów, wartość najwyższa, wartość najniższa itp.
 • Różne sposoby naliczeń, m.in.: naliczanie procentowe pozycji w stosunku do sumy wszystkich elementów, procentowe porównywanie wyników względem dowolnie wybranych pozycji, progresywne porównywanie lat, miesięcy, kwartałów itp., tworzenie wyników skumulowanych, odczyt sumy bieżącej itp.
 • Wyszukiwanie i analiza informacji związanych z datami i czasem (m.in. roczna, kwartalna i miesięczna analiza danych)
 • Tworzenie kolumn z własnymi formułami w tabeli przestawnej
 • Obsługa filtra i jego wpływ na obliczenia
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach
 • Grupowanie danych w celach obliczeniowych za pomocą zdefiniowanych przez siebie kryteriów
 • Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej (automatyczne wyróżnienie wybranych pozycji w oparciu o zdefiniowane kryteria za pomocą kolorów)
 • Przygotowanie informacji do wydruku
 • Podstawy obsługi wykresów przestawnych (czyli wykresów, w których użytkownik ma pełną swobodę definiowania kryteriów analizy danych oraz sposobu ich prezentacji)
 • Sprawne i efektywne pobieranie danych z tabel przestawnych do dowolnie zorganizowanych układów danych w arkuszach kalkulacyjnych
 • Automatycznie odświerzająca się po zmianie danych tabela przestawna (obsługa makropoleceń i kodów VBA)

Poprawa niewłaściwie przygotowanych danych, m.in.: poprawa wadliwie wprowadzonych dat, nieprawidłowo przygotowanych dużych zbiorów danych, poprawa błędów oraz wadliwie wprowadzonych liczb itp.

Pobieranie i obsługa danych zewnętrznych.

 • Pobieranie danych z innych plików aplikacji EXCEL, innych aplikacji (np. ACCESS) oraz z plików tekstowych, m.in.: tworzenie reguł pobierania informacji oraz definiowanie ich zakresów w oparciu o dowolne kryteria
 • Podstawy obsługi narzędzia Power Query, czyli narzędzia umożlwiającego sprawne pobieranie i łączenie danych zaczerpywanych z wielu źródeł w jedną całość na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • Sprawne odwoływanie się do danych, umieszczonych wewnątrz innych arkuszy i innych plików (zeszytów)
 • UWAGA !!! Narzędzie Power Query jest jednym z najważniejszych i najsprawniejszych nowoczesnych narzędzi, pozwalających na zebranie, przygotowanie, analizę oraz raportowanie informacji zgromadzonych w uporządkowanych zbiorach danych.

*Opcjonalnie (tematy omawiane w zależności od potrzeb, możliwości grupy oraz dostępnego czasu):

Analiza danych w oparciu o nietypowe narzędzia analityczne aplikacji EXCEL.

 • Szukanie wyniku w oparciu o dane wyjściowe oraz odwrotnie
 • SOLVER, czyli obsługa narzędzia proponującego rozwiązania i rozkłady danych w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika założenia i dowolnie definiowane kryteria

Menadżer scenariuszy, czyli umiejętność zapamiętywania w jednym arkuszu przez aplikację EXCEL różnych zestawów danych, wpływających na wyniki finalne. Wybieranie najbardziej optymalnego rozwiązania.

Zaawansowane formatowanie warunkowe, czyli automatyczne formatowanie danych w oparciu o zdefiniowane proste oraz złożone kryteria w bazach danych oraz tabelach przestawnych.

Obsługa plików tekstowych, jako źródła danych.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Trener: Rafał Szcześniak

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia:  28-29.03.2019; 

 

 

Trener - Rafał Szcześniak

Specjalista w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office. Zdobył status „egzaminatora ECDL Core” oraz „egzaminatora ECDL Advanced”.  Posiada również Certyfikat MCT (Microsoft Certified Trainer) oraz Certyfikat MOS Master (Microsoft Office Specialist – MASTER), potwierdzający doskonałą znajomość produktów z zakresu produktów Microsoft Office (Word, EXCEL, PowerPoint, Access, Outlook). 
Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, redaktor techniczny, redaktor merytoryczny, grafik komputerowy. 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.