Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Zarządzanie przez motywowanie w oparciu o Reiss Motivation Profile

Czym jest RMP?


REISS MOTIVATION PROFILE to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych.


Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale w innym natężeniu


Reiss Motivation Profile opisuje indywidualność ludzkiej osobowości. RMP nie grupuje, nie kategoryzuje ani nie wprowadza typologii osobowości, możliwych jest ponad 6.000.000 kombinacji motywatorów. Jest jedynym podejściem do motywacji opartym o metodykę naukową. Został opracowany na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez zespół profesora Stevena Reissa z Ohio State University.

Korzyści

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające potrafią efektywniej zarządzać pracownikami i zespołami, ponieważ:

 • lepiej poznają siebie i swój styl zarządzania,
 • potrafią zmotywować pracowników,
 • potrafią przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami,
 • wiedzą jak komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
 • podejmują trafniejsze decyzje personalne,
 • potrafią stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
 • łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
 • spada liczba konfliktów w zespole.

Dzięki zastosowaniu RMP w rozwoju pracowników, poznają oni lepiej samego siebie i swoje naturalne potrzeby, przez co:

 • wzrasta samoakceptacja pracowników,
 • spada fluktuacja w zespole,
 • następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.


Zastosowanie

RMP jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie zaawansowana znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:

 • W jaki sposób należy budować zespoły, tak aby były one skuteczne?
 • Jak dopasować odpowiedni sposób motywacji do każdego pracownika?
 • Jak zmotywować siebie do działania?
 • Jak zaplanować ścieżkę życiową i karierę?
 • Jak zrozumieć partnerów w życiu zawodowym i prywatnym?

RMP jest z powodzeniem  stosowane w takich obszarach jak:

 • Rozwój kadry zarządzającej
 • Budowanie zespołów
 • Rozwój pracowników
 • Rekrutacja
 • Marketing i sprzedaż
 • Coaching
 • Mentoring
 • Strategia rozwoju firmy


Kwestionariusz RMP

Przed realizacją szkolenia każdy uczestnik wypełnia test zawierający 128 neutralnych, niesugerujących pytań. Wynikiem testu jest indywidualny profil motywatorów życiowych wraz z raportem. 

Profil RMP stanowi bazę wyjściową do pracy trenera z uczestnikami podczas warsztatów. 

Cały cykl warsztatów menedżerskich oparty jest na wynikach profili RMP i nawiązuje do metodologii Reiss Motivation Profile.CELE I KORZYŚCI 

 • Zdobycie nowych umiejętności z zakresu automotywacji i motywowania innych.
 • Lepsze poznanie i zrozumienie własnych motywatorów.
 • Poznanie oraz efektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału.
 • Lepsze poznanie swoich podwładnych oraz tego, co nimi kieruje.
 • Poznanie prostych i skutecznych narzędzi do motywacji.
 • Uzyskanie wiedzy na temat, jak budować motywację własną i podwładnych do pracy.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez wykorzystanie pełnego potencjału zespołu.


Przed realizacją szkolenia każdy uczestnik wypełnia test psychometryczny zawierający 128 neutralnych, niesugerujących pytań. Wynikiem testu jest indywidualny profil motywatorów życiowych wraz z raportem. 

Profil RMP stanowi bazę wyjściową do pracy trenera z uczestnikami podczas warsztatów. 


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy teorii motywacyjnych  - teorie motywacji i ich przełożenie praktyczne.

 • Rodzaje motywacji, model Maslowa, Model Herzberga.
 • Rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi.

Podejście do motywacji – od Motywacji 1.0 do Motywacji 3.0.

Techniki motywacyjne Motywowanie pracowników przy użyciu środków poza finansowych.

 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Motywacja „Do celu i Od problemu”.
 • Metody motywowania pozapłacowego:
  •    Osiągnięcia
  •    Uznanie
  •    Odpowiedzialność
  •    Wywieranie wpływu
  •    Rozwój osobisty
 • Rozpoznawanie spadku motywacji.
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
 • Kiedy rozmowa z podwładnym jest motywująca a kiedy demotywująca?

Diagnoza motywatorów życiowych w oparciu o Reiss Motivation Profile.

 • 16 motywatorów życiowych – geneza, terminologia.
 • Moje życiowe motywatory - mocne strony, cele i wartości.
 • Analiza Profilu Motywacyjnego krok po kroku.
 • Osobowość pracownika a motywatory.
 • Diagnoza motywatorów podwładnego.
 • Motywatory podwładnego a moje motywatory.
 • Trzy stopnie postrzegania: Jak widzimy siebie samych? Jak widzimy innych? Jak widzą nas inni?
 • Diagnoza i aktywacja mojego niewykorzystanego (podświadomego) potencjału.

Jak określić (wewnętrzną) motywację i potrzeby innych?

 • Jak przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami.
 • Jak stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.
 • Komunikacja zgodna z wewnętrznymi potrzebami Pracownika.
 • Efektywne delegowanie zadań zgodne z motywatorami pracownika.

Zastosowanie RMP w zarządzaniu - indywidualnego podejścia do pracowników w zależności od kombinacji motywatorów.

Jakie motywatory odpowiadają za sukcesy na poszczególnych stanowiskach?

 • Motywatory handlowca, księgowej
 • Motywatory kariery

Wpływ motywatora „Władza” i „Niezależność” na styl kierowania zespołem.

Kombinacje motywatorów wpływające na powstawanie konfliktów w zespole

 • Kiedy pojawia się sarkazm?

Uznanie jako najtańsza forma motywacji

Budowanie skutecznych zespołów – co motywuje mój zespół?

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener:  Magdalena Wojtkowiak/ Julita Dadej

Koszt szkolenia: 1500zł. netto 

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia:  11-12.03.2019; 30-31.05.2019; 17-18.09.2019; 12-13.12.2019

 

Trenerzy

Magdalena Wojtkowiak

Dyplomowany  Trener Biznesu, Certyfikowany Coach ACC ICF, Master Reiss Motivation Profile. Certyfikowany Trener Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Dyrektor Zarządzający Future Skills. Doświadczony Menedżer Sprzedaży. 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, przywództwa, komunikacji, sprzedaży oraz negocjacji. Opracowuje i realizuje projekty rozwoju kadry kierowniczej z zakresów zarządzania zespołami, zarządzania czasem oraz organizacją pracy. Prowadzi projekty związane z rekrutacją pracowników. Więcej

 

 

  Julita Dadej

Dyplomowany Trener Biznesu z wieloletnim doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Master Reiss Motivation Profile oraz Reiss School Motivation. 

Absolwentka Zaawansowanej Szkoły Trenerów „Moderator”, Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym,  studiów Podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry kierowniczej firm produkcyjnych m.in. z obszarów: zarządzania zespołem, motywowania, budowania zespołu produkcyjnego, komunikacji.  Więcej

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.