Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Kierowanie zespołem rozproszonym

Raport „The Challenges of Working in Virtual Teams”, że 8/10 specjalistów dużych, międzynarodowych firm z 77 krajów jest częścią grupy złożonej z osób pracującej w różnych lokalizacjach. Prognozy mówią, że za kilka lat 1,3 mld ludzi będzie pracować zdalnie. 

Taki stan rzeczy przynosi ogromne oszczędności „na papierze”, jednak nie zawsze przekłada się na realne wyniki finansowe i stawia wiele wyzwań przed managerem. 

CELE I KORZYŚCI:

 • Nazwanie punktów krytycznych przepływu informacji w zespołach rozproszonych oraz minimalizacja zniekształceń komunikacyjnych.
 • Budowanie zaufania i trwałych relacji na odległość.
 • Sposoby wzbudzania trwałej motywacji wewnętrznej i budowanie samodzielności pracowników na odległość.
 • Zwiększenie szans na wysokie wyniki i osiąganie celów zespołu bez nadmiernej kontroli ze strony szefa.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych.
 • Autorytet lidera oraz podział ról w zespole.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zespół rozproszony –charakterystyka.
  • Zespół rozproszony vs zespoły stacjonarne – charakterystyka.
  • Zespół rozproszony – cechy, funkcje, szanse, zagrożenia.
  • Role w zespole – odpowiedzialność  pracowników/ typologia temperamentów.
  • Charakterystyka zachowań –  najczęstsze przypadki, wyzwania np. izolacja i brak relacji bezpośrednich, podziały.
  • Największe wyzwania managera zespołu rozproszonego.
 • Zaufanie, jak podstawa współpracy zespołu rozproszonego.
  • Budowanie „kontaktu” i „kontraktu” z zespołem rozproszonym, jako kluczowy moment.
  • Zapobieganie anonimowości i izolacji członków zespołu.
  • Znaczenie integracji w osiąganiu wyników zespołu rozproszonego.
  • Jak tworzyć zespół, a nie jedynie grupę współpracowników.
 • Umiejętności kierowania zespołem.
  • Autorytet Lidera –Naturalny vs Formalny.
  • Podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem oraz obszary odpowiedzialności.
  • Jak scalać zespół na odległość?
  • Autodiagnoza własnego stylu kierowania, diagnoza osobistego potencjału kierowania zespołem.
  • Jak mój styl wpływa na poszczególnych pracowników oraz cały zespół?
  • Budowanie kompetencji, podział obowiązków i rozwój zespołu– jak osiągnąć „samozarządzanie zespołu”.
 • Analiza poziomu rozwoju pracownika.
  • Macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju.
  • Klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika.
  • Wykorzystanie stylów kierowania do zbudowania skutecznego- dojrzałego zespołu.
 • Komunikacja oraz motywowanie na odległość.
  • Komunikacja zdalna i bezpośrednia: różnice, wyzwania.
  • Pułapki komunikacyjne w zespole rozproszonym.
  • Skuteczna komunikacja mailowa, kiedy i co pisać.
  • Jak rozmawiać o rzeczach trudnych na odległość?
  • Pozytywny feedback - wykorzystanie pochwał do motywacji pracowników.
  • Negatywna informacja zwrotna- dyscyplinowanie nastawione na zmianę postawy/zachowania.
  • Pułapki motywowania przez telefon.
  • Symulacja „Przesyłka”
 • Sytuacje trudne – zarządzanie konfliktem.
  • Zdalne zarządzanie konfliktami i silnymi emocjami.
  • Asertywność główna kompetencja kierownika.
  • Jak przewidywać konflikty w zespole rozproszonym.
  • Konflikt w zespole rozproszonym –rodzaje, następstwa, przyczyny.
  • Mój styl rozwiązania konfliktu – test.
  • Komunikacja w konflikcie – charakterystyka zespołu.
  • Jak rozwiązywać konflikty w zespole rozproszonym.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Małgorzata Waśniowska

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 18-19.02.2019; 24-25.10.2019

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.