Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Intensywny trening budowania odporności na stres

Odporność psychiczna w dużym stopniu wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stres, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują. Badania naukowe pokazują, że siła psychiczna ma kluczowe znaczenie w przypadku osiągania naszych celów w biznesie, sporcie i życiu niż cokolwiek innego. Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami, jak również odpowiada za samopoczucie i nastawienie do życia.

Ludzie posiadający cechy odporności psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej i prywatnej, bowiem wykazują się większym zaangażowaniem, bardziej pozytywnym nastawieniem, lepszym zarządzaniem stresem, większą asertywnością oraz większą ambicją i gotowością do podjęcia wyzwań.

Dobrą wiadomością jest to, że odporność psychiczna nie jest wrodzoną cechą, tylko umiejętnością, która może być rozwijana i doskonalona.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy

 • Zdobędą praktyczną wiedzę z odporności na stres, dowiedzą się jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by działać skuteczniej.
 • Rozwiną umiejętność radzenia sobie z emocjami w warunkach presji, poznają techniki redukujące stres i napięcie nie tylko w aspekcie doraźnym, ale i w długotrwałej pracy nad sobą
 • Zwiększą wydajność poprzez świadome i efektywniejsze wpływanie na swoje emocje i radzenie sobie z negatywnymi skutkami stresu
 • Rozpoznają i nabędą umiejętności wzmacniania i mobilizowania swoich zasobów. 
 • Zmierzą swoją odporność psychiczną za pomocą kwestionariusza online MTQ48, pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności.
 • Dostaną obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach
 • Uczestnicy w oparciu o model odporności psychicznej wypracują własne strategie na wprowadzenie nowych, efektywnych  zachowań

Odporność  – dlaczego jest tak ważna i jakie płyną z niej korzyści?

 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik efektywności pracowników.
 • Jaki jest związek odporności psychicznej ze skutecznością w działaniu?
 • Jakie są korzyści ze wzmocnionej siły i odporności psychicznej?
 • Koncentracja na wzmacnianiu pozytywnych zachowań jako czynnik wpływający na sukces zawodowy.

Zrozumienie modelu odporności w sprzedaży- koncepcja 4 C 

 • Model 4C, czyli jakie cztery elementy determinują Odporność Psychiczną?
 • Kontrola (Control)
 • Zaangażowanie (Commitment)
 • Wyzwanie (Challenge)
 • Pewność siebie (Confidence)
 • Omówienie komponentów odporności psychicznej: zdolność kontrolowania swoich emocji, wzbudzenia w sobie zaangażowania, pewność siebie, odporność, samodyscyplina, wytrwałość i dobre nawyki.

Indywidualny pomiar odporności psychicznej

 • Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 - uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.
 • Poznanie swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi - jak obrócić swoje "słabe" strony na swoją korzyść?

Jak wzmacniać i rozwijać odporność w pracy i życiu?

 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Model behawioralno-poznawczy- ABCD- sytuacja, myśl, emocje, fizjologia a zachowanie.
 • Proste i skuteczne metody reakcji w obliczu wyzwań, zmian, stresu i presji
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny w obliczu trudności

Wyzwania, trudności, zmiany i presja– jak sobie z nimi radzić? 

 • Blokady zewnętrzne -Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Blokady wewnętrzne – pokonywanie wewnętrznych oporów.
 • Jak przełamywać ograniczające przekonania, a wzmocnić te mobilizujące i motywujące do działania oraz pro aktywności?
 • Opanowanie umiejętności identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych i przekonań.
 • Jak poradzić sobie z wymówkami i skutecznie pokonać ograniczające przekonania mentalne?

Strategia na zbudowanie własnej odporności- praktyczny trening odporności

 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?


 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 890 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Katarzyna Ujek / Małgorzata Waśniowska

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 15.04.2019; 24.09.2019

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.