Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Przywództwo dla menedżerów w praktyce

 Cele: 

 • Zwiększenie własnej efektywność  i skuteczność, dzięki skutecznemu wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych.
 • Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa.
 • Poznanie technik używanych przez najlepszych menedżerów na świecie.
 • Rozwinięcie umiejętność odpowiedniego diagnozowania sytuacji oraz określenia potrzeb i kompetencji indywidualnych członka zespołu.
 • Poznanie sposób na uzyskanie wzrostu efektywności pracowników, zespołów i całej firmy.
 • Wypracowanie własnego spojrzenia na sposób kierowania podwładnymi i dostosowania go do realiów firmy w której się pracuje.
 • Praktyczne udzielanie informacji zwrotnej - ćwiczenia. 

Program Szkolenia

Moduł I. Prawdziwy przywódca bazuje na zachowaniach a nie na atrybutach.

Poziomy kompetencji przywódcy a funkcje lidera.

 • Nie każdy, kto zajmuje wysoką pozycję, jest liderem.
 • Różnice między przywództwem a zarządzaniem.
 • Wpływ sposobu tworzenia relacji z ludźmi na autorytet.
 • Paradygmaty w myśleniu o sobie samym i  ich zmiana wg S. Coveya.
 • Umiejętność przewodzenia.
 • Budzenie entuzjazmu.
 • Wydobywanie z ludzi tego, co w nich najlepsze.

Zachowania, które tworzą przywódcę i dzięki którym menedżer osiąga wyższy poziom Leadershipu.

 • Poczucie własnej wartości, kiedy charyzma z pokorą idzie w parze.
 • Proaktywność.
 • Samodzielność.
 • Pozytywne myślenie.
 • Współzależność.
 • Spójność wewnętrzna i autentyczność.
 • Poczucie obfitości i dawanie wartości.
 • Umiejętność tworzenia wizji.
 • Zdolność i wola ciągłego uczenia się.
 • Intuicja.

Prawa przywództwa.

 • Prawo wpływu: jak skłonić ludzi do uczestnictwa by realizowali twój cel?
 • Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.
 • Lider znajduje cel, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem cel - prawo przekonywania.
 • Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
 • Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? - prawo ciągłości procesu. 
 • Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill - jak realizować prawo zwycięstwa?

Lider otwarty na innych.

 • Kiedy ludzie ufają innym- jakie zachowania muszę przejawiać, aby inni mi zaufali?
 • Inteligencja emocjonalna w przywództwie.
 • Budowanie mostów pomiędzy różniącymi się wartościami czy przekonaniami.
 • Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność i otwartość – poziomy funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa. 
 • Wpływ związków chemicznych w mózgu na budowanie przywództwa w zespole.
 • Dlaczego? Po co? Jak? Co?
 • Intencja i jej wpływ na porozumienie między ludźmi.

Oceń siebie jako przywódcę. 

 • Gdzie jestem obecnie? Jak definiuję siebie jako menedżera? 
 • Własna diagnoza z perspektywy siebie jako lidera i  całego regionu, którym zarządzam.
 • Ja a wybrany salon z perspektywy pracy bezpośrednio z kierownikiem salonu.
 • Wyznaczenie celu- jakie obszary powinienem rozwijać jako lider, w drodze do zbudowania poziomu zaufania.

Moduł II. Zarządzanie zespołem według nowoczesnych koncepcji przywództwa: J. Collinsa, J. C.  Maxwella, I. Majewskiej- Opiełki......

Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?

 • Przewodzenie dziś, a przewodzenie jutro - przywództwo jako proces.
 • Przywódca 5-go poziomu, co to w praktyce oznacza? 
 • Poziom stanowiska- czym jest i jakie są pozytywne i negatywne strony bycia na tym poziomie?
 • Poziom relacji – jakie strategie i narzędzia wykorzystywać w budowaniu relacji oraz skutecznej komunikacji w zespole?
 • Poziom skuteczności – jakich strategii używać, aby podnosić swoją indywidualną efektywność oraz efektywność swoich zespołów?
 • Poziom rozwoju innych przywódców – jakich narzędzi używać, aby rozwijać przyszłych liderów.
 • Poziom osobowości – jakie działania powinien podejmować przywódca, a czego powinien unikać?

Efektywność przekazywania celów a wyrazista wizja przywództwa.

 • Oddanie przywództwa - najlepszym sposobem na zwiększenie wpływu jest oddanie go innym. 
 • Jak generować zmianę w postawach podwładnych? - zmiana na poziomie: tożsamości, misji, przekonań ludzi oraz ich zachowań. 
 • Wizja przyszłych owoców własnego przywództwa?
 • Proaktywność i otwartość w zespole, jak ją wspierać?

Przywództwo - kroki jakie powinien podjąć menedżer w dążeniu do rozwoju i zaangażowania podwładnych w praktyce 

 • W jakich obszarach wykorzystywać i łączyć różne koncepcje przywództwa?
 • Coachingowy styl zarządzania a przywództwo sytuacyjne - elastyczne podejście.
 • Piramida Lencioni i jej wpływ na przywództwo.

Przywództwo w praktyce w polskich realiach

 • Jak postępować ze skrajnościami? Trudne rozmowy z pracownikiem.
 • Schemat drogi rozwoju pracownika-  gdy pracownik osiąga złe wyniki, a menedżer nie chcę go zdemotywować.
 • Schemat drogi rozwoju pracownika-  gdy pracownik osiąga dobre wyniki, sposoby wydobywania potencjału z pracowników.
 • Zastosowanie modelu  EDAC przy nowych zadaniach oraz nowych pracownikach.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Magdalena Wojtkowiak

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 16-17.04.2019; 26-27.11.2019

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.