Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Negocjacje handlowe

 Cele i korzyści:

 • Podniesienie umiejętności sterowania procesem negocjacji, w kontekście realizacji celów biznesowych (finansowych i relacyjnych).
 • Przećwiczenie umiejętności dobierania odpowiedniej strategii negocjacyjnej do specyfiki klienta.
 • Wprowadzenie techniki przygotowywania się do każdych negocjacji biznesowych oraz precyzyjne określanie swoich celów negocjacyjnych.
 • Analiza aktualnego sposobu argumentowania uczestników szkolenia, wypracowanie efektywnej pracy z argumentami w kontekście: ich siły, kolejności przedstawiania argumentów, kontrargumentacji, reagowania na argumentacje partnera negocjacyjnego.
 • Praca nad postawą proaktywną w całym procesie negocjacjach.


Strategia negocjacyjna – założenia.

 • Wprowadzenie do procesu negocjacji biznesowych.
 • Właściwy wybór strategii negocjacyjnej w kontekście określonych negocjacji biznesowych.
 • Strategia pozycyjna vs. strategia problemowa – charakterystyka i najważniejsze założenia.
 • Różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach – zdobyć kontrakt vs. zdobyć partnera w biznesie?
 • Cechy dobrych negocjatorów – wypracowane na podstawie praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Strategia negocjacyjna – praktyczne aspekty.

 • Praktyczne zastosowanie strategii pozycyjnych i problemowych w negocjacjach handlowych.
 • Znaczenie otwarcia negocjacji – techniki otwierania rozmów w kontekście celu.
 • Dobór strategii negocjacyjnej w kontekście celów negocjacji oraz innych parametrów negocjacyjnych, np.: historia współpracy, kluczowy/epizodyczny, partner biznesowy, mała/wysoka wartość transakcji, zmiana warunków handlowych, zmiana warunków rynkowych oraz inne wskaźniki.
 • Jak dobrać taktykę prowadzenia negocjacji do wybranej strategii?
 • Praktyczny wybór strategii negocjacyjnej dla uczestników szkolenia, dostosowanej do przyjętych założeń.


Przygotowanie do negocjacji.

 • Brak profesjonalnego przygotowania do negocjacji to przygotowanie porażki.
 • Jak efektywnie  zaplanować negocjacje?
 • Dobra BATNA = przewaga negocjacyjna.
 • Warunki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na negocjacje.
 • Jak praktycznie wykorzystać BATNA w rozmowie negocjacyjnej?
 • Czarny scenariusz w negocjacjach – określenie swojego „ALAMO”.
 • Przygotowanie do negocjacji – praktyczne wskazówki.
 • Błędy w przygotowaniach do spotkania negocjacyjnego.
 • Wierzyć czy nie wierzyć naszym partnerom negocjacyjnym? – a może działać niezależnie od zaufania?


Fazy negocjacji

Argumentacja w negocjacjach.

 • Profesjonalne przygotowanie argumentacji.
 • Cechy skutecznego narzędzia przekonywania.
 • Praktyczne aspekty argumentacji: kolejność mocy argumentów.
 • Jak kontrargumentować?
 • Praca z argumentacją drugiej strony.
 • Przedstawianie argumentów i dowodów.
 • Ćwiczenie: „Argumentacja bazowa”.

Mechanizmy i techniki negocjacyjne w kontakcie z klientem. 

 • Małe „tak” ułatwia duże „tak” – wykorzystanie reguły zaangażowania i konsekwencji. 
 • Strategia ustępstw w negocjacjach. 
 • Wzajemność, niedostępność i inne reguły wpływu społecznego. 
 • Jak zareagować na nierealne oczekiwania/ propozycje (wartości cenowych i innych parametrów). 
 • Żądaj więcej niż oczekujesz – graj „wysoką piłkę” (ale nie zbyt wysoko). 
 • Nigdy nie przyjmuj pierwszej oferty. 
 • Przeciwstawianie się próbom manipulacji. 

Nakłoń rozmówcę do podjęcia decyzji „tu i teraz”. 

 • Ukróć dalsze negocjacje – uderzenie prewencyjne. 
 • Sposoby na przezwyciężanie zastrzeżeń i obiekcji. 
 • Techniki finalizacji negocjacji. 

 Taktyki perswazyjne  w negocjacjach.

 • Radzenie sobie z zagrywkami klienta w fazie wstępnej.
 • Techniki negocjacji  z trudnym klientem lub monopolistą.
 • Negocjacje ceny przy zachowaniu jakości.
 • Taktyki i blefy negocjacyjne.
 • Demaskowanie gier handlowo – negocjacyjnych.
 • Zaangażowanie się w osobiste potyczki.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Magdalena Wojtkowiak

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 16-17.05.2019; 10-11.10.2019

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.