Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Techniki wywierania wpływu i perswazji

 Cele i korzyści:

 • Zdolność wywarcia wpływu i perswazji nienaruszających granic etyki.
 • Umiejętność posługiwania się regułami psychologicznymi w doborze zachowań perswazyjnych.
 • Przygotowanie do projektowania i wypowiadania zdań zgodnie z zasadami retoryki oraz erystyki wpływu i perswazji. 
 • Zdolność do egzekwowania - czyli doprowadzania do zaistnienia konsekwencji działających na Twoją korzyść.
 • Wprawa w świadomym posługiwaniu się mową werbalną i niewerbalną. 
 • Poznanie pojęć i mechanizmów rządzących komunikacja międzyludzką. 
 • Umiejętność budowania kontaktu w oparciu o świadomy wpływ.
 • Zręczność w identyfikowaniu modelu świata rozmówcy, aby skutecznie wywrzeć wpływ.

Wywieranie wpływu w rozmowie telefonicznej oraz kontakcie bezpośrednim. 

 • Wywieraj wpływ świadomie – komunikacja jako działanie perswazyjne. 
 • Przejmij kontrolę i pokieruj rozmową do swojego celu. 
 • Praca nad postawą sprzyjającą osiąganiu efektów.

Rapport- Czyli "znamy się od chwili, a czuję, że możemy razem "konie kraść".

 • Pętla komunikacyjna - czyli jak się ze sobą komunikujemy i co ma największe znaczenie.
 • 7 poziomów dopasowania- zdobądź maksymalne zaufanie i osiągnij cel!
 • Pacing (dopasowanie)- Jak w błyskawiczny sposób wpłynąć na podświadomość rozmówcy?
 • Leading (prowadzenie)- Kiedy to już Ty masz stery...
 • Błyskawiczne budowanie kontaktu- nawiązywanie relacji z drugą stroną.

Język perswazji- Jaką moc ma dobrze sformułowany komunikat?

 • Perswazyjne struktury językowe (nie, ale, ponieważ, spróbuj).
 • Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na innych przy pomocy słów.
 • Warunki skuteczności języka perswazji.
 • Oddziaływanie na emocje odbiorcy.

 Metalingwistyka- zaawansowana lingwistyka.

 • W jaki sposób język buduje doświadczenie?
 • Jakich zwrotów używać, aby kierować doświadczeniem drugiej osoby? 
 • Struktury lingwistyczne.

Sześć reguł wywierania wpływu Roberta Caldiniego- możliwości i ograniczenia.

 • Reguła:
  • wzajemności
  • zaangażowania i konsekwencji
  • społecznego dowodu słuszności
  • lubienia i sympatii
  • autorytetu
  • niedostępności 
 • Zastosowanie reguł w praktyce.
 • Rozpoznanie zastosowanych reguł w przekazie komunikacyjnym.

Praktyczne zastosowanie sugestywnego języka perswazji. 

 • Rozszyfruj rozmówcę, czyli co można usłyszeć między wierszami. 
 • Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na innych przy pomocy słów. 
 • Warunki skuteczności języka perswazji. 
 • Oddziaływanie na emocje odbiorcy. 
 • Jak dać rozmówcy wybór, nie pozostawiając mu wyboru? 
 • Zminimalizuj ryzyko odmowy – wykorzystanie techniki uzasadnień. 

Sztuka argumentowania  w oparciu o Metaprogramy. 

 • Metaprogramy - jak identyfikować i dopasować się do filtrów komunikacyjnych klienta? 
 • Autorytet: wewnętrzny (ja) i zewnętrzny (inni). 
 • Motywacja: dążenie (do) i unikanie (od). 
 • Wybór: możliwości (opcje) i konieczności (przymus).
 • Przyswajanie i rozumienie informacji: podobieństwa-różnice.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Magdalena Wojtkowiak

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 13-14.06.2019; 14-15.11.2019

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.