Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Akademia Lidera - Kierowanie zespołem

"Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwa."

John C. Maxwell

 Cele: 

 • Autodiagnoza obecnego poziomu umiejętności kierowniczych. 
 • Dopasowanie stylu kierowania do zespołu tak, aby maksymalnie wykorzystywać potencjał podległych pracowników. 
 • Poznanie sposobów na budowanie autorytetu. 
 • Umiejętność definiowania celów oraz ich jasnego komunikowania podwładnym.
 • Poznanie technik oceny pracy, przeprowadzania rozmowy dyscyplinującej.
 • Praktyczne zastosowanie zasad udzielania informacji zwrotnej. 
 • Trening zachowań w sytuacjach trudnych kierowniczo.

Program Szkolenia

 Kluczowe pytania kierownika. To od czego każdy szef powinien zacząć

 • Expose szefa.
 • Czego oczekuję od mojego zespołu?
 • Dokąd zmierzam jako szef zespołu?
 • Jak zamierzam dotrzeć do celu?
 • Jakie zasoby będą mi potrzebne?
 • Jakie są słabości i atuty zespołu?
 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?
 • Kiedy uznam że osiągnąłem zamierzony cel?

Rola i zadania kierownika

 • Cele firm, cele mojego działu a cele mojego podwładnego.
 • Czym w praktyce się zajmuję, a czym powinienem zajmować się na stanowisku menedżera?

Metody budowania autorytetu

 • Czynniki budujące autorytet menedżera.
 • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 • Co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
 • Konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

Umiejętności kierowania zespołem

 • Umiejętności  jakie posiadam dziś i  jakie chciałbym mieć w przyszłości  w roli szefa.
 • Podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
 • Autodiagnoza własnego stylu kierowania, diagnoza osobistego potencjału kierowania zespołem.
 • Jak mój styl wpływa na poszczególnych pracowników oraz cały zespół?

Analiza poziomu rozwoju pracownika

 • Macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju.
 • Klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika.
 • Wykorzystanie stylów kierowania do zbudowania skutecznego- dojrzałego zespołu.

Wydawanie poleceń i monitorowanie działań

 • Sprawdzanie zrozumienia polecenia.
 • Określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań.
 • Kontrola i rozliczenie z realizacji zadań.
 • Udzielanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych.

Zasady udzielania informacji zwrotnej

 • Feedback – Co? Komu? Jak? I kiedy?
 • Metoda UF i FUKO.
 • Praktyczne wykorzystanie „Kanapki Krytyki” oraz "Kanapki dialogu krytyki”.

Rozmowa dyscyplinująca i jej wpływ na pracę podległych pracowników

 • Co się dziej w zespole gdy szef krytykuje?
 • Sposoby rozmowy z podwładnym, gdy nie realizuje celów.
 • eprymendy, czyli przekazywanie negatywnych informacji zwrotnych.

Typowe sytuacje trudne  w kierowaniu zespołem

 • Trudności w kierowaniu zespołem wcześniejszych kolegów.
 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi z większym doświadczeniem.
 • Konflikt roli szefa i podwładnego.
 • Niechęć do delegowania zadań.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Julita Dadej

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 4-5.04.2019; 5-6.09.2019

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.