Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Zarzadzanie czasem i organizacja czasu podwładnych z elementami delegowania zadań.

„Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób.

Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”. 

Peter Drucker

CELE I KORZYŚCI 

 • Poznanie zasad zarządzania czasem.
 • Nauczenie się ustalania priorytetów zgodnie z przedstawionymi zasadami.
 • Nauczenie się jak wyznaczać cele krótko i długo terminowe, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie.
 • Poznanie metod radzenia sobie ze „złodziejami czasu”.
 • Poznanie techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu.
 • Nabycie umiejętności skutecznego delegowania zadań.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Analiza efektywności osobistej. 

 • Czym jest zarządzanie sobą w  czasie.
 • Przyczyny tracenia czasu w pracy i życiu.
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne  wpływające na nasz czas.
 • Zdefiniowanie własnych nawyków wpływających na skuteczność naszego działania.
 • Jak postrzegamy swój czas i jak go wycenić? 

Złodzieje czasu w pracy i życiu.

 • Jak radzić sobie w sytuacjach, które marnują cenny czas.
 • Kto lub co jest moim „złodziejem czasu”? Określ swoich złodziei czasu.
 • Kategorie złodziei czasu.
 • Efekt piły – czyli gdzie tracimy 28% czasu.

Umiejętność wyznaczania celów.

 • Świadomość własnych celów.
 • Jak formułować cele by zwiększyć szansę ich realizacji.
 • Planowanie działań i ustalanie priorytetów.
 • Ustalenie zadań wynikających z celów.

Wyznaczanie priorytetów w pracy.

 • Matryca Eisenhowra – prosty sposób na ustalanie priorytetów.
 • Skuteczne wykorzystanie Matrycy w we wszystkich obszarach życia.
 • Reguła L. Pareto i moje najważniejsze 20%.
 • Czy jestem uzależniony od spraw pilnych?
 • Konsekwencja przebywania w jednej z ćwiartek.
 • Prawo Parkinsona.

Na co przeznaczam mój czas - tworzenie i stosowanie rejestru czynności.

 • Efektywne wykorzystanie czasu - od analizy do zmiany.
 • Jak rozplanować czas?
 • Zbuduj własny harmonogram.
 • Wykorzystanie listy zadań do wykonania.
 • Plan a realizacja - kontrola i konsekwencja w realizacji planu.

Podstawowe reguły dobrego planowania i zarządzania czasem .

 • Metoda ALPEN.
 • Technika ABC.
 • Technika POMODORO.
 • Zasada „żaby”.

Delegowanie i monitorowanie zadań.

 • Istota i funkcja delegowania zadań.
 • Korzyści wynikające z delegowania odpowiedzialności i zadań.
 • Poziomy delegowania.
 • Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników. 

Zasady skutecznego delegowania zadań.

 • Odpowiednie komunikowanie się z podwładnymi.
 • Oczekiwania wobec pracowników. 
 • Uprawnienia pracowników - decyzyjność. 
 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania.
 • Techniki delegowania zadań i przygotowanie planu. 
 • Bariery w delegowani – dlaczego managerowie nie delegują?


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Julita Dadej / Magdalena Wojtkowiak

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 9-10.05.2019; 3-4.10.2019


 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.