Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Motywowanie pracowników i skuteczna komunikacja kluczem do budowania zaangażowania pracownika.

 

 • Zapoznanie się ze skutecznymi narzędziami budowania motywacji pracowników.
 • Trenowanie umiejętności rozpoznawania ukrytych sygnałów spadku motywacji.
 • Zdobycie wiedzy, kiedy i jak motywować finansowo, a kiedy pozafinansowo.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych menedżera i praktyczne wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych.
 • Poznanie i analiza własnego stylu komunikowania się.
 • Rozwój umiejętności  dostosowywania sposobu komunikacji do potrzeb i możliwości pracowników.
 • Zapoznanie z modelami udzielania i przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Poznanie i przećwiczenie konkretnych technik komunikacyjnych stosowanych w kluczowych sytuacjach menedżerskich.

Indywidualna motywacja pracownika.

 • Co mnie motywuje do pracy? Kwestionariusz diagnostyczny.
 • Co motywuje do pracy moich  podwładnych?
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej.
 • Związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy.
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników.

Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników.

 • Przyczyny spadku motywacji do pracy.
 • Sytuacje i czynniki „niemotywujące”.
 • Objawy jawne i “niepozorne” obniżonej motywacji - najczęstsze przyczyny oraz trafne ich diagnozowanie.

Motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych.

 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Motywacja „Do celu” i „Od problemu”.
 • Dopasowanie sposobu motywowania do etapu dojrzałości pracownika.
 • Metody motywowania pozapłacowego.

Rozmowa motywująca.

 • Schemat rozmowy motywującej.
 • Symulacje rozmów z pracownikami.

Psychologiczne aspekty w komunikacji z podwładnymi i w zespole.

 • Czym jest umiejętność komunikowania się  z podwładnymi?
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji.
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.

Style komunikacji.

 • Mój indywidualny styl wypowiedzi.
 • Jak mój styl komunikacji wpływa na mój zespół?
 • Z czym wiąże się dominacja typu osobowości oraz jaki wpływ ma na komunikację.
 • Jak porozumieć się z osobami  odmiennym typie komunikacji.
 • Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi.
 • Prowadzenie rozmów z zespołem i poszczególnymi członkami. 
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji - wybór skutecznej strategii wzmacniającej mój zespół.

Feedback jako narzędzie budowania dobrych relacji i budowania motywacji pracowników.

 • Po co udzielamy informacji zwrotnej?
 • Czemu tak trudno jest dawać feedback?
 • Jakie uczucia wzbudza feedback u osoby udzielającej i przyjmującej i dlaczego?

Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej.

 • Technika FUO.
 • Model FUKO.
 • Pogłębione FUKO – rola pytań w feedbacku.
 • Kanapka krytyki, kanapka krytyki w dialogu.
 • Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika.

Udzielanie pozytywnego feedbacku.

 • Dlaczego chwalenie jest takie trudne?
 • Rola pochwał w motywowaniu zespołu.
 • Model UF.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Julita Dadej / Magdalena Wojtkowiak

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 6-7.06.2019; 7-8.11.2019

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.