Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Zarządzanie zmianą

W czasach zmian, świat należy do tych, którzy się uczą, podczas gdy Ci, którzy już się "nauczyli" okazują się świetnie przygotowanymi do życia w świecie, który już nie istnieje. 

Eric Hoffer


CELE I KORZYŚCI

 • Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych.
 • Pogłębienie umiejętności skutecznego planowania, organizowania oraz kontrolowania procesu zmian.
 • Poznanie sposobów przygotowania do zmian i zmniejszanie oporu wobec zmian.
 • Poznanie mechanizmów reakcji na zmianę.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie motywowania pracowników do sprawnego i skutecznego włączania się w proces zmian.
 • Nabycie wiedzy jak dostosować się do zmian oraz jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.
 • Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z poczuciem niepewności w sytuacji zmiany.
 • Efektywne radzenie sobie ze stresem i emocjami w sytuacji zmiany, konfliktu, oporu.
 • Kreatywne podejście do zmian.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Zmiana – wybór czy konieczność

 • Motywy i cele zmian w przedsiębiorstwie.
 • Czym jest zmiana, rodzaje zmian.
 • Zmiany planowanie i nieplanowane.
 • Siły działające na rzecz zmian.
 • Zmiana jako element rozwoju organizacji.
 • Trzy perspektywy zmiany – organizacyjna/menedżerska/osobista.

Zarządzanie zmianą

 • Zmiana jako doskonalenie i "ożywienie” zespołu.
 • Zmiana jako wyzwanie – nowy początek i  szansa rozwoju.
 • Planowanie zmian i metod wdrażania.
 • Proces zarządzania zmianą.
 • Czynniki powodzenia zmian.
 • Różne podejścia do zarządzania zmianą. 
 • Style kierowania zmianą.
 • Oczekiwania zespołu w sytuacji zmiany.

Ja w zmianie – poziom osobisty

 • Postawa osobista w odniesieniu do zmiany.
 • Poziom poznawczy/emocjonalny/zachowania. 
 • Zaprzeczenie/opór/eksperymentowanie/zaangażowanie.
 • Konfrontacja przekonań z efektywnością.
 • Naturalne tendencje do radzenia sobie ze zmianą.

Opór w zmianie i jego przezwyciężanie

 • Postawy pracowników wobec zmiany – antagonista/brak zaangażowania/niech się dzieje co chce/gotowość do pomocy/aktywne włączenie się w realizację.
 • Rozpoznawanie obaw pracowników.
 • Identyfikacja źródeł oporu.
 • Techniki neutralizowania oporu.
 • Polityka informacyjna.
 • Dochodzenie do wspólnych ustaleń – efekt partycypacji.
 • Pozyskiwanie liderów zmiany.

Kadra menedżerska w sytuacji zmiany kluczowym czynnikiem sukcesu

 • Rola lidera w obliczu zmian.
 • Przygotowanie kadry do zmiany pod kątem kompetencji i umiejętności.
 • Moje własne przekonania na temat zmian i ich wpływ na pracowników.
 • Jak pomóc zmianie odnieść sukces w organizacji.

Komunikacja zmiany

 • Wybranie strategii komunikacji zmiany.
 • Wybranie kanału komunikacji zmiany.
 • Organizacyjne kanały komunikacji.
 • Nieformalne kanały komunikacji.
 • Opracowanie komunikatu przekazywanego do adresatów zmiany.
 • Wykorzystanie efektu partycypacji w zmianie.

Modele zarządzania zmianą

 • Model Beckharda.
 • Model Lewina.
 • 8 etapów Kottera.
 • Model Greinera.
 • Zwinne zarządzanie zmianą.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Julita Dadej / Magdalena Wojtkowiak

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia: 23-24.05.2019

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.