Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

ABC Przedstawiciela Handlowego. Standardy pracy Przedstawiciela Handlowego

Do  głównych zadań przedstawiciela handlowego należy przede wszystkim nawiązanie oraz utrzymanie dobrych relacji z klientem, co jest zadaniem niełatwym, wymagającym dużej elastyczności i znajomości zagadnień z zakresu etyki biznesu czy psychologii sprzedaży. Ponieważ praca ta głównie opiera się na indywidualnym działaniu w terenie, przedstawiciel handlowy musi wykazać się samodzielnością, dyscypliną, konsekwencją oraz umiejętnością podejmowania właściwych decyzji.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie osobistych kompetencji tak by świadomie kierować procesem sprzedaży.
 • Rozwinięcie umiejętności świadomego budowania płaszczyzny partnerstwa i współpracy z klientami .
 • Zdobycie umiejętności rozmawiania językiem korzyści i stosowania argumentacji pro-sprzedażowej. 
 • Nabycie umiejętności podnoszenia efektywności, pozyskiwania nowych klientów, wzrostu sprzedaży oraz dystrybucji.

Korzyści:

 • Poznanie metod oraz technik przydatnych w planowaniu sprzedaży oraz organizacji pracy.
 • Doskonalenie standardowych kroków wizyty handlowej oraz analiza skuteczności.
 • Nabycie umiejętności przekazywania właściwej informacji opartej na faktach do przełożonego.
 • Przećwiczenie podstawowych technik sprzedaży i umiejętności handlowych.

 

Program szkolenia

Moduł I -  Planowanie oraz organizowanie pracy handlowca

Rola i zadania przedstawiciela handlowego

 • Różnica między sprzedażą a odsprzedażą.
 • Cele sprzedaży wartościowe. 
 • Zadania jakościowe i ich rola w odsprzedaży.
 • Cele przedstawiciela handlowego.

Planowanie sprzedaży dniowej, tygodniowej, miesięcznej

 • Estymacja sprzedaży, a estymacja zamknięcia miesiąca.

Targetowanie poszczególnych klientów

 • Ranga poszczególnych klientów.
 • Zastosowanie zasady 80/20 Pareto- Lorenz.
 • Wykorzystanie Techniki ABC.
 • Praktyczne zastosowanie Macierzy Eisenhowera.

Organizacja pracy i skuteczności podczas wizyty 

 • Przygotowanie do wizyty handlowej.
 • Ustalenie celu wizyty handlowej.
 • Indywidualne podejście.
 • Sprawdzanie zapasów, zaległości i zobowiązań.

Realizacja wizyty handlowej

 • Kroki wizyty.

Autoanaliza wizyty

 • Weryfikacja stopnia i sposobu realizacji celu.
 • Wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Definiowanie celu kolejnej wizyty

Sposoby raportowania sprzedaży dziennej, tygodniowej, miesięcznej

 • Raportowanie i przekazywanie informacji zwrotnej do przełożonego.
 • Istotne informacje - fakty sprzedażowe.

Moduł II - Umiejętności sprzedażowe

Energia i pasja handlowca

 • Motywacja wewnętrzna i jej wpływ na wyniki sprzedaży.
 • Paradoks schematu obsługi klienta - jak rozegrać?

Proces kupowania w praktyce

 • Badanie potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Kiedy klient mówi o problemie a kiedy już o potrzebie.
 • Pozyskiwanie niezbędnych informacji. 
 • Słuchanie skupione na kliencie. 
 • Techniki potwierdzania potrzeb, rola parafrazy w komunikacji z klientem.

Kontakt z konsumentem, budowanie komunikacji skierowanej na konsumenta

 • Komunikacja na poziomie Punktu Sprzedaży. 
 • Pytania, które pozwalają zdiagnozować potrzeby świadome, nieświadome i podświadome klienta.

Język korzyści i jego wpływ na decyzje zakupu

 • Cechy, zalety, korzyści.
 • Zasady skutecznej prezentacji produktu, oferty.

Precyzowanie kryteriów, którymi kierują się klienci

 • Obiekcje, a zastrzeżenia.
 • Radzenie sobie z najczęstszymi obiekcjami klienta.
 • Typowe zastrzeżenia klientów- fakty i mity.
 • Obalanie zastrzeżeń i obiekcji klientów.
 • Techniki radzenia sobie z sytuacjami  trudnymi w kontakcie z klientem.

Najczęstsze błędy popełniane przez handlowców

Techniki zamykania sprzedaży

 • Zamknięcie bezpośrednie.
 • Zamknięcie poprzez działanie.
 • Zamknięcie pośrednie.
 • Inne techniki  zamknięcia.

Monitoring należności – rozmowy przyspieszające ściągnięcie należności

 • Ocena typu klienta- dłużnika i wybór sposobu działania handlowca.
 • Techniki miękkie – rozmowy z dłużnikami w sprawie przyspieszenia ściągnięcia należności.
 • Wymówki stosowane przez klientów.
 • Techniki obrony handlowców przed wymówkami i grami dłużników.

 

Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy i elastyczny, dopasowany do potrzeb i oczekiwań grupy. 

Uczestnicy mają możliwość poznać nowe  narzędzia sprzedażowe, a także je przećwiczyć w trakcie scenek sprzedażowo- negocjacyjnych. Szkolenie skupia się na uświadomieniu konieczności prezentowania proaktywnej postawy, a także dbałości o wysoką jakość pracy z klientem. Pozwala to wzmocnić umiejętności sprzedażowe uczestników we wskazanych obszarach.

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.