SZKOLENIA BIZNESOWE, COACHING, DORADZTWO

Aktualności

Zapytaj o Nasze Szkolenia

Kontakt

 

tel. 531 058 864

tel. 795 058 864
 

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 
  Należymy do

 

  

 

 

Spełniamy standardy

 

ABC Przedstawiciela Handlowego. Standardy pracy Przedstawiciela Handlowego

Do  głównych zadań przedstawiciela handlowego należy przede wszystkim nawiązanie oraz utrzymanie dobrych relacji  klientem, co jest zadaniem niełatwym, wymagającym dużej elastyczności i znajomości zagadnień z zakresu etyki biznesu czy  psychologii sprzedaży. Ponieważ praca ta głównie opiera się na indywidualnym działaniu w terenie, przedstawiciel handlowy musi wykazać się samodzielnością, dyscypliną, konsekwencją oraz umiejętnością podejmowania właściwych decyzji.

Cele szkolenia

  • Przygotowanie uczestnika do zawodu przedstawiciela handlowego
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat roli przedstawiciela handlowego
  • Poznanie metod oraz technik przydatnych w planowaniu sprzedaży
  • Zapoznanie się ze standardowymi krokami wizyty handlowej
  • Przetrenowanie perswazyjnego formatu prezentacji produktu
  • Rozpoznawanie typów klienta

Grupa docelowa szkolenia

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, doradców klienta pracujących na tym stanowisku od niedawna, oraz do tych wszystkich handlowców który chcieliby usprawnić swoje działania i zwiększyć skuteczność w pracy. Szkolenie skierowane jest również do osób które chciałyby zostać profesjonalnym przedstawicielem handlowym a nie wiedzą od czego zacząć.

Program szkolenia

I Moduł planowanie oraz organizowanie pracy przedstawiciela

1. Rola i zadania Przedstawiciela Handlowego

a) Różnica między sprzedażą a odsprzedażą
b) Cele sprzedaży wartościowe
c) Zadania jakościowe i ich rola w odsprzedaży
d) Cele przedstawiciela handlowego

2. Planowanie sprzedaży

a) Planowanie sprzedaży miesięcznej
b) Planowanie sprzedaży tygodniowej
c) Planowanie sprzedaży dniowej
d) Estymacja zamknięcia miesiąca

3. Targetowanie poszczególnych klientów

a) Ranga poszczególnych klientów
b) Zastosowanie zasady 80/20 Pareto- Lorenz
c) Wykorzystanie Techniki ABC

4. Organizacja pracy i skutecznośći podczas wizyty u klienta

a) Przygotowanie do wizyty handlowej
b) Podejście do wizyty
c) Ustalenie celu wizyty
d) Indywidualne podejście
e) Sprawdzanie zapasów

5. Realizacja wizyty handlowej

6. Autoanaliza wizyty

a) Weryfikacja stopnia i sposobu realizacji celu wizyty
b) Wyciągnięcie wniosków na przyszłość

7. Definiowanie celu kolejnej wizyty Sposoby raportowania sprzedaży

a) Raportowanie sprzedaży miesięcznej
b) Raportowanie  sprzedaży tygodniowej
c) Raportowanie sprzedaży dniowej

8. Raportowanie i przekazywanie informacji zwrotnej do przełożonego

a) Istotne informacje
b) Fakty

II Moduł Umiejętności sprzedażowe

 9. Proces kupowania

10. Perswazyjny format sprzedaży

a) Sytuacja w perswazyjnym formacie prezentacji
b) Propozycja
c) Mechanizm
d) Korzyści
e) Zamknięcie Prezentacji

11. Techniki zamykania sprzedaży

a) Zamknięcie bezpośrednie
b) Zamknięcie poprzez działanie
c) Zamknięcie pośrednie
d) inne techniki zamknięcia

12. Kontakt z konsumentem, budowanie komunikacji skierowanej na konsumenta

a) Komunikacja na poziomie Punktu Sprzedaży

13. Kontakt z klientem, pozyskanie niezbędnych informacji

a) Administracja po wizycie handlowej
b) Zewidencjonowanie i zaraportowanie działań przeprowadzonych podczas wizyt

14. Typologia Klientów

a) Dlaczego warto używać typologii w kontaktach z klientami?
b) Charakterystyka Typów i sposoby ich postrzegania
c) Sposoby postępowania z danym typem klienta

15. Monitoring należności – rozmowy przyspieszające ściągnięcie należności

a) Ocena typu klienta- dłużnika i wybór sposobu działania handlowca
b) Techniki miękkie – rozmowy z dłużnikami w sprawie przyspieszenia ściągnięcia należności
c) Wymówki stosowane przez klientów
d) Techniki obrony handlowców przed wymówkami i grami dłużników

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

Techniki Sprzedaży

Autoprezentacja Handlowca

Zarządzanie Czasem

Negocjacje Handlowe

Asertywna Obsługa Klienta

 

Nasze metody

Podczas szkoleń oraz warsztatów stosujemy skuteczne  metody szkoleniowe, które dopasowujemy  do potrzeb i sytuacji Klienta, dzięki temu kształtujemy praktyczne umiejętności uczestników szkoleń…. Więcej

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  +48 795 058 864, szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 Szkolenia