Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Asertywna obsługa trudnego klienta przez telefon

Kiedy klient dzwoni do ciebie, na podstawie tego kontaktu buduje opinię o twojej firmie. Ważne jest aby ocenił cię jako profesjonalistę, a firmę, w której pracujesz jako partnera do współpracy.

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi przez telefon.
 • Świadomość popełnianych błędów komunikacyjnych i umiejętność ich wyeliminowania.
 • Zapoznanie się z etapami rozmowy telefonicznej.
 • Zapoznanie się z wybranymi technikami radzenia sobie z trudnymi rozmówcami.
 • Nabycie umiejętności asertywnej odmowy.

 

Program Szkolenia

Skuteczna komunikacja warunkiem profesjonalnej obsługi klienta

 • Schemat procesu komunikacji.
 • Sposoby przekazywania informacji.
 • Style komunikacji.
 • Bariery i błędy w komunikowaniu się.

Klienci i ich oczekiwania

 • Rozpoznawanie zachowań klientów.
 • Dlaczego klient nie zawsze wyraźnie określa swoje potrzeby?
 • Jak dotrzeć do istoty problemu klienta?

Obsługa klienta przez telefon

 • Dobre nawyki w rozmowie telefonicznej.
 • Ton głosu, tempo, intonacja i ich rola w odbiorze przez rozmówcę.
 • Struktura i scenariusz profesjonalnej rozmowy telefonicznej.

Umiejętności komunikacyjne a budowanie relacji przez telefon

 • Aktywne słuchanie.
 • Komunikat "JA".
 • Techniki dialogu: umiejętność zadawania pytań, stosowanie parafrazy, pauzy.
 • Dopasowanie do klienta pod kątem tempa i tonu głosu.

Emocje w rozmowie telefonicznej

 • Nastawienie (sprzężenie zwrotne myśli i emocji).
 • Telefoniczna mowa ciała.
 • Dostrajanie się na poziomie sposobu myślenia (emocje, wartości, empatia).

Trudny klient czy trudna sytuacja

 • Klient trudny z natury a klient w trudnej sytuacji.
 • Czego klient nie powinien usłyszeć.

Etapy rozwiązywanie zastrzeżeń zgłaszanych przez klienta

 • Identyfikacja problemu.
 • Ustalenie celu działania.
 • Poszukiwanie rozwiązania.
 • Wdrożenie rozwiązania.

Asertywność jako konstruktywna alternatywa dla zachowań sgresywnych i uległych

 • Zalety zachowania asertywnego.
 • Model asertywności w rozmowie telefonicznej.
 • Stawianie granic przez telefon.

Techniki asertywne przydatne w relacji z trudnym klientem

 • Asertywna odmowa.
 • Zdarta płyta.
 • Zamglenie.
 • Ukonkretnienie krytyki.
 • Sondowanie.
 • Czterostopniowa procedura wyrażania emocji.

Gra "Most Zwodzony" - praktyczny trening komonikacji asertywnej

 

Cena szkolenia obejmuje:

 •  zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 •  doświadczonego trenera, praktyka biznesu
 •  udostępnienie sali szkoleniowej
 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwy kawowe
 •  lunch
 •  certyfikat ukończenia szkolenia
 •  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.