Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Budowanie efektywnego zespołu

Korzyści dla uczestników szkolenia: 

 • Uzyskanie wiedzy na temat faz tworzenia zespołu
 • Świadomość znaczenia struktury zespołu 
 • Zdiagnozowanie przyjmowanych ról w zespole przez pracowników
 • Trenowanie umiejętności komunikacyjnych związanych ze sprawnym kierowaniem zespołu
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób precyzować swoje oczekiwania oraz jak udzielać informacji zwrotnej
 • Zdobycie wiedzy na temat przyczyn konfliktów, stylów reagowania na konflikt.
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów
 • Zdiagnozowanie własnego stylu reagowania w sytuacji konfliktu

Program Szkolenia

Kiedy grupa staje się zespołem?

 • Różnica między Grupą z Zespołem?
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Etapy organizacji zespołu – omówienie faz rozwoju zespołu.
 • Procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na relacje.
 • Analiza problemów pojawiających się podczas pracy zespołowej.
 • Rywalizacja, kiedy jest zdrowa a kiedy szkodzi zespołowi?

Kto naprawdę tu rządzi? Nieformalne role grupowe i struktury w zespole.

 • Diagnozowanie i użyteczność różnych ról grupowych.
 • Jaką rolę pełnię w zespole? - test Belbina.
 • Jak możesz wykorzystać różne role osób w zespole do dobrej w nim współpracy?
 • Formowanie się koalicji w twoim zespole.

Komunikacja wspierająca współpracę i prowadząca do wzrostu efektywności zespołu

 • Błędy w komunikacji między zespołowej.
 • Sposoby porozumiewania się między ludźmi.
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej.
 • Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi.
 • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.

Współpraca oparta o wartościach:

 • Wartość jednostki a wartość zespołu
 • Identyfikowanie wspólnych wartości
 • Wypracowanie wartości jednoczących zespół – wartości menedżera a wartości człowieka.

Sytuacje konfliktowe w zespole. Rozwiązywanie trudnych sytuacji

 • Analiza przyczyn powstawania konfliktów i trudnych sytuacji 
 • Sposób podejścia do konfliktu jako ocena dojrzałości psychologicznej zwierzchnika i pracownika. 
 • Rodzaje konfliktów – czynniki determinujące ich rozwój i przebieg
 • Style zachowań  i postaw w konflikcie – strategie wyboru
 • Analiza własnego stylu reagowania w sytuacji konfliktu
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.

Diagnoza Twojego zespołu:

 • Faza rozwoju twojego zespołu.
 • Twoje reakcje na to co dzieje się w zespole.
 • Co możesz zrobić aby wspierać efektywność działań swojego zespołu?
 • Diagnoza interakcji w zespole.
 • Jak zrozumieć swój zespół i to co się w nim dzieje?

Inteligencja społeczna jako podstawa dobrego funkcjonowania w zespole

 • Co to jest inteligencja społeczna?
 • Diagnoza poziomu własnej inteligencji społecznej.
 • Budowanie większej samoświadomości jako początek budowania prawdziwych relacji z innymi.

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.