Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Delegowanie zadań

Delegowanie zadań jest skutecznym narzędziem zwiększania zaangażowania pracowników

Jest także jedną z kluczowych kompetencji każdego menedżera. Delegowanie daje menedżerowi możliwość efektywniejszego wykorzystania swojego czasu pracy, a przy okazji jest to doskonała metoda na zaangażowanie i motywowanie pracowników.

Dzięki temu menedżer poświęca swój czas na:

 • zadania zgodnie z jego zakresem obowiazków
 • zadania zgodnie z jego kompetencjami
 • istotne i strategiczne dla stanowiska i organizacji priorytety
 • rozwój podwładnych

Program Szkolenia

Delegowanie i monitorowanie

 •    Istota i funkcja delegowania zadań.
 •    Korzyści wynikające z delegowania odpowiedzialności i zadań.
 •    Poziomy delegowania .
 •    Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników. 
 •    Znaczenie właściwego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień. 

Bariery w delegowaniu uprawnień i zadań

 • Stereotypy dotyczące delegowania zadań. 
 • Rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań .

Zasady skutecznego delegowania zadań

 • Odpowiednie komunikowanie się z podwładnymi.
 • Oczekiwania wobec pracowników. 
 • Uprawnienia pracowników- decyzyjność. 
 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania.
 • Techniki delegowania zadań i przygotowanie planu. 

 Podział odpowiedzialności

 • Zakres odpowiedzialności menedżera a podwładnego.
 • Koordynacja oddelegowanych zadań.
 • Wspieranie pracowników w początkowym stadium nowego zadania.
 • Kontrola przebiegu i wyniku powierzonych zadań.

 Ocena pracownika po wykonywaniu zadania

 • Wpływ emocji na przebieg rozmowy oceniającej.
 • Tworzenie atmosfery rozmowy.
 • Techniki niezbedne do przekazywania informacji pozytywnej i negatywnej.

 Rozwijanie samodzielności podwładnych

 • Czynniki blokujace samodzielność.

 Efektywne wykorzystanie czasu- od analizy do zmiany 

 • Jak rozplanować czas? 
 • Priorytety – reguła Pareto. 
 • Zbuduj własny harmonogram. 
 • Wykorzystanie listy zadań do wykonania.

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.