Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Delegowanie zadań i uprawnień

Delegowanie zadań jest skutecznym narzędziem zwiększania zaangażowania pracowników.

Jest także jedną z kluczowych kompetencji każdego menedżera. Delegowanie daje menedżerowi możliwość efektywniejszego wykorzystania swojego czasu pracy, a przy okazji jest to doskonała metoda na zaangażowanie i motywowanie pracowników.

Dzięki temu menedżer poświęca swój czas na:

 • zadania zgodne z jego zakresem obowiazków
 • zadania zgodne z jego kompetencjami
 • istotne i strategiczne dla stanowiska i organizacji priorytety
 • rozwój podwładnych

Korzyści:

 • Poznanie praktycznych technik i zasad skutecznej komunikacji.
 • Zapoznanie z modelami oraz narzędziami komunikacyjnymi sprzyjającymi konstruktywnemu udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania błędów oraz eliminowania barier komunikacyjnych.
 • Poznanie metod kontroli realizacji zadań i osiągania celów.
 • Umiejętność inspirowania i motywowania  do osiągania założonych celów.
 • Poznanie technik delegowania zadań i odpowiedzialności.
 • Umiejętność dopasowania zadań do poszczególnych pracowników.
 • Rozwój podwładnych poprzez przekazywanie cząstkowe i całościowe odpowiedzialności za zadanie. 

 

Program szkolenia

Komunikacja z podwładnymi

 • Rola kierownika, lidera, menedżera w komunikowaniu się zespołu. 
 • Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik-podwładny.
 • Schemat procesu komunikacji.
 • Wpływ stresu na sposób przekazywania i odbierania informacji.
 • Sposoby przyjmowania, dawania, proszenia o informację- uwagę na poziomie werbalnym i  niewerbalnym.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Komunikaty JA- TY
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 • Elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji.

Delegowanie zadań

 • Istota i funkcja delegowania zadań.
 • Korzyści wynikające z delegowania odpowiedzialności i zadań.
 • Poziomy delegowania.
 • Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników.
 • Znaczenie właściwego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień.

Bariery w delegowaniu uprawnień i zadań

 • Stereotypy dotyczące delegowania zadań. 
 • Rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań.

Zasady skutecznego delegowania

 • Odpowiednie komunikowanie się z podwładnymi.
 • Oczekiwania wobec pracowników. 
 • Uprawnienia pracowników- decyzyjność.
 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania.

Techniki delegowania zadań i przygotowanie planu

7 stopni delegowania zadań wg Harvey’a Shermana

Delegowanie uprawnień

 • Różnice w delegowaniu zadań a delegowaniu uprawnień.
 • Korzyści z delegowania uprawnień.
 • Skutki oddelegowania zadania podwładnemu bez oddelegowania odpowiedzialności.

Podział odpowiedzialności

 • Zakres odpowiedzialności menedżera a podwładnego.
 • Koordynacja oddelegowanych zadań. 
 • Wspieranie pracowników w początkowym stadium nowego zadania.
 • Kontrola przebiegu i wyniku powierzonych zadań.

Ocena pracownika po wykonaniu zadania

 • Wpływ emocji na przebieg rozmowy oceniającej.
 • Tworzenie atmosfery rozmowy.
 • Techniki niezbędne do przekazywania informacji pozytywnej i negatywnej. 

Rozwijanie samodzielności podwładnych

 • Czynniki blokujące samodzielność.

 

Trening z przygotowania informacji dla pracownika odnośnie delegowania zadania.

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.