Doradztwo HR

 Assessment Center

Badania Assessment Center mają na celu pomóc Państwu w wyborze najlepszych kandydatów na określone stanowisko, poprzez diagnozę ich mocnych i słabych stron, w zakresie kompetencji, które są niezbędne na tym stanowisku. Więcej

 

Ocena 360 Stopni

Ocena 360 stopni polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – od samej osoby ocenianej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, współpracowników. Więcej

 

Development Center

Metoda Development Center stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie HR do ujawnienia talentów i drzemiącego w pracownikach potencjału oraz do planowania i projektowania ścieżek rozwoju zawodowego wyselekcjonowanych pracowników firmy. Więcej

 

Superwizje dla Menedżerów

Superwizje dla menedżerów powstały we  współpracy z Pracownią Psychologiczną Initum. Są to cykle spotkań podczas, których menedżerowie mogą skorzystać  z profesjonalnej pomocy psychologa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - pracownikami i zespołami. Więcej

 

Testy psychologiczne 

Aby jak najlepiej dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań przygotowaliśmy szeroką gamę specjalistycznych testów psychologicznych, które z pewnością ułatwią Państwu diagnozowanie kompetencji pracowników oraz planowanie dalszej ścieżki rozwoju. Więcej

 

Doradztwo w zakresie Logopedii Medialnej

Sposób mówienia gwarantuje albo sukces, albo porażkę. Nie wszyscy mamy wrodzony talent oratorski. Jednak przemyślany trening poprawnej wymowy pozwala osiągnąć zamierzony cel.

Wszystkich, którzy chcą poprawić jakość swojej wypowiedzi zapraszamy do pracy nad głosem, słowem oraz  mową ciała. Więcej 

 

Doradztwo Biznesowe

Doradztwo w zakresie rozwoju Działów Sprzedaży to wprowadzanie  rozwiązań opartych na wnikliwej analizie obecnej sytuacji firmy oraz aktualnych tendencjach rynkowych.

Posiadamy praktyczne doświadczenia w zakresach wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą, podnoszenia wydajności obsługi klienta oraz zarządzania personelem. Więcej

 

 

 

 

Projekty i szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy projekty, szkolenia i warsztaty  do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  +48 795 058 864, szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.