Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Prowadzenie efektywnych spotkań

Cele:

 • Poznanie zasad organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań .
 • Nabycie umiejętności dopasowania formy spotkania do jego celu.
 • Poznanie technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność uczestników.
 • Nauka tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji.

Korzyści:

 • Umiejętność sprawnego poprowadzenia każdego rodzaju spotkania.
 • Umiejętność zaangażowania uczestników spotkania do współpracy podczas rozwiązywania problemów.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi postawami podczas spotkań.
 • Pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników spotkania.

 

Program szkolenia

Organizacja spotkań 

 • Zasadność organizacji spotkań. 
 • Definicja spotkania.
 • Przedstawienie różnych typów spotkań .
 • Cel spotkania i jego rezultat.
 • Temat przewodni i plan przebiegu spotkania.
 • Rola, zadania i odpowiedzialność organizatora spotkania.

 Przygotowanie spotkania

 • Ustalenie miejsca i terminu spotkania.
 • Forma i struktura spotkania oraz lista uczestników.
 • Przekazanie informacji organizacyjnych.
 • Określenie tematów do przygotowania przez uczestników spotkania.

 Przeprowadzenie spotkania

 • Sprawne rozpoczęcie, omówienie postępu prac i zaistniałych problemów.
 • Realizacja agendy spotkania.
 • Motywowanie uczestników do aktywnego udziału.
 • Niespodziewane sytuacje, trudni uczestnicy spotkania i sposoby postępowania z nimi.  
 • Zakończenie spotkania – przedstawienie planu działania, podjętych decyzji.
 • Podsumowanie spotkania – ocena osiągnięcia celu,  ocena pracy uczestników.

W trakcie spotkania

 • Kompetencje osobiste gospodarza spotkania.
 • Hierarchia zawodowa uczestników a partnerskie relacje w trakcie spotkania.
 • Wymiana poglądów, sporządzanie notatek.
 • Efektywne zarzadzanie czasem w trakcie zebrania.
 • Sposoby na nudę, dekoncentrację i stres uczestników na spotkaniu.

Zagadnienia wspomagające przebieg spotkania

 • Materiały, techniki i narzędzia pomagające w prowadzeniu spotkań.
 • Metody prezentacji i techniki argumentacji.
 • Techniki aktywnego słuchania np. pytania, parafrazy, podsumowanie. 
 • Przyczyny nieudanych spotkań.
 • Wybrane zagadnienia z obszaru sztuki prezentacji (przyciąganie uwagi słuchaczy, zyskanie wiarygodności, zarządzanie emocjami, wykorzystanie głosu i języka ciała).

Podsumowanie spotkania

 • Wnioski z dyskusji.
 • Przekazanie zaleceń.

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.