Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Excel- poziom podstawowy

Szkolenie prowadzone jest techniką aktywnej, warsztatowej pracy grupy wraz z wykładowcą, poświęconej rozwiązaniu konkretnych problemów.

 

Program szkolenia

1) Najważniejsze informacje o zasadach pracy w arkuszach kalkulacyjnych

 • Idea i znaczenie arkusza kalkulacyjnego dla pracy z gromadzonymi informacjami 
 • Zasady prawidłowej organizacji informacji przechowywanych w arkuszu 
 • Podstawowe obiekty aplikacji EXCEL i najważniejsze na nich operacje
 • Rodzaje danych przechowywanych w komórkach i możliwości ich wykorzystania w pracy z arkuszem kalkulacyjnym, m.in.: liczby, teksty, daty, czas, formuły.

2) Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL

 • Obsługa uporządkowanych zbiorów danych (baz danych)
 • Obsługa różnych typów adresów oraz praca z obszarami identyfikowanymi za pomocą nazw (m.in. nazwy komórek i obszarów, nazwy tabelaryczne)
 • Wykorzystanie nazw w formułach, wykorzystanie nazw poprzez obiekty aplikacji
 • Obsługa różnych standardów plików (XLS, XSLX, XSLM, XLSB itp.)

3) Umiejętność odnajdywania informacji przechowywanych w pojedynczych komórkach, kolumnach baz danych oraz dużych obszarach danych

4) Formatowanie różnych typów informacji

 • waluty, liczby, procenty, zawijanie tekstu, zmiana sposobu wyrównania, zmiana ustawień czcionki i kolorów tekstu oraz komórki wraz z jej obramowaniem

5) Formuły i funkcje

 • Efektywne techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL 
 • Rodzaje i zastosowanie różnych typów adresów: adres względny, adres bezwzględny
 • Operatory matematyczne, m.in.: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęga.
 • Znaczenie nawiasów dla kolejności wykonywania działań w formułach
 • Najważniejsze funkcje agregujące dane, m.in.: SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, itp.
 • Funkcje podręczne
 • Narzędzia łączenia i dzielenia informacji umieszczonych w różnych kolumnach bazy danych

6) Obsługa dat i czasu

 • Najważniejsze zasady wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania informacji związanych z datami i czasem
 • Wyliczanie upływu dni, godzin i minut, liczenie lat minionych, miesięcy, kwartałów

7) Obsługa dużych zbiorów danych

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych w ujęciu profesjonalnym:
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych
 • Praca ze zbiorami danych, które nie są prawidłowo skonstruowanymi bazami danych

8) Wykorzystanie funkcji warunkowych i wyszukujących do obsługi baz danych (funkcja JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO)

 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o zdefiniowane kryteria 
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych na podstawie prostych kryteriów

9) Tabele i wykresy przestawne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych umieszczonych w dużych zbiorach danych)

 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika
 • Analiza danych za pomocą różnych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia itp.
 • Obsługa filtra i jego wpływ na obliczenia
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach
 • Podstawy obsługi wykresów przestawnych 

10) Przygotowanie informacji zgromadzonych w arkuszu kalkulacyjnym do wydruku

 

Wybrane elementy szkolenia zostaną zmodyfikowane po zapoznaniu się z realnymi umiejętnościami grupy uczestników przed szkoleniem lub już w trakcie jego trwania.

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W FORMIE ZARÓWNO OTWARTEJ JAK I ZAMKNIĘTEJ.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 06-07.02.2017

Cena szkolenia obejmuje:

 •  zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 •  doświadczonego trenera, praktyka biznesu
 •  udostępnienie sali szkoleniowej
 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwy kawowe
 •  lunch
 •  certyfikat ukończenia szkolenia
 •  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.