Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 531 058 864

tel. 795 058 864

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 
  Należymy do

 

 

 

Excel- poziom średniozaawansowany

Szkolenie przewidziano jako prezentację udostępnionych wewnątrz aplikacji EXCEL mechanizmów i narzędzi wraz z możliwościami usprawnienia i uzupełnienia ich a także ominięcia ich ograniczeń za pomocą rejestracji makropoleceń i podstawowej edycji kodów programowania języka VBA (Visual Basic).

Szkolenie prowadzone jest techniką aktywnej, warsztatowej pracy grupy wraz z wykładowcą, poświęconej rozwiązaniu konkretnych problemów.

 

Program szkolenia:

 1. Przypomnienie najważniejszych informacji o zasadach pracy w arkuszach kalkulacyjnych

 • Zasady prawidłowej organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym i ich wpływ na skuteczną pracę w aplikacji.
 • Tworzenie i korzystanie z najważniejszych obiektów aplikacji EXCEL.
 • Obsługa różnych standardów plików i ich wpływ na możliwości pracy w aplikacji EXCEL (XLS, XSLX, XSLM, XLSB itp.).

2. Formuły i funkcje

 • Efektywne techniki pisania formuł w aplikacji EXCEL. 
 • Najważniejsze funkcje tekstowe i narzędzia do pracy z tekstem.
 • Rodzaje i zastosowanie różnych typów adresów. 
 • Metody stosowania obliczeń, uwzględniających zdefiniowane przez użytkownika warunki i kryteria proste, złożone oraz wielokrotnie złożone.
 • Obsługa błędów.

3. Obsługa narzędzia Power Query, automatyzującego pracę z dużymi zbiorami danych. Narzędzie to umożliwia także właściwe przygotowanie przechowywanych informacji do ich przetwarzania, analizy oraz dynamicznego i efektywnego raportowania

4. Obsługa dużych zbiorów danych – praca z tzw. bazami danych z wykorzystaniem makropoleceń i edycji kodu VBA

 • Prawidłowe przygotowanie arkusza do pracy z bazami danych.
 • Najważniejsze narzędzia obsługi baz danych w ujęciu profesjonalnym. 
 • Dodawanie do bazy danych kolumn obliczeniowych.
 • Praca ze zbiorami danych, które nie są prawidłowo skonstruowanymi bazami danych.

5. Wykorzystanie funkcji warunkowych i wyszukujących do obsługi baz danych (m.in. JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO i innych…)

 • Umiejętność tworzenia formuł, pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji przez aplikację EXCEL w oparciu o dostępne w niej narzędzia.
 • Formuły wyszukujące informacje w dużych zbiorach danych. 
 • Formuły i funkcje wyszukujące, uwzględniające złożone wyszukiwanie. 

6. Tabele i wykresy przestawne (zaawansowane metody prezentacji i analizy danych)

 • Tworzenie, modyfikacja i techniki dostosowywania tabel do potrzeb użytkownika.
 • Analiza danych za pomocą różnych funkcji agregujących, m.in.: suma, średnia itp.
 • Różne sposoby naliczeń, m.in.: naliczanie procentowe pozycji w stosunku do sumy wszystkich elementów itp.
 • Wyszukiwanie i analiza informacji związanych z datami i czasem. 
 • Tworzenie kolumn z własnymi formułami w tabeli przestawnej.
 • Obsługa dynamicznego i automatycznego sortowania danych w raportach.
 • Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej.
 • Przygotowanie informacji do wydruku.
 • Podstawy obsługi wykresów przestawnych. 

7. Poprawa niewłaściwie przygotowanych danych, m.in.: poprawa wadliwie wprowadzonych dat, nieprawidłowo przygotowanych dużych zbiorów danych itp.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1100 zł. netto / osoba

Trener: Rafał Szcześniak

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 23-24.04.2018 oraz 06-07.12.2018

Cena szkolenia obejmuje:

 •  zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 •  doświadczonego trenera, praktyka biznesu
 •  udostępnienie sali szkoleniowej
 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwy kawowe
 •  lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.