Gry i symulacje szkoleniowe

Nasze szkolenia to 75% ćwiczeń, gier i symulacji!

Podczas warsztatów wykorzystujemy liczne licencjonowane oraz autorskie gry symulacyjne, w tym  m.in.:

T jak Transakcja - Gra umożliwia praktyczne wykorzystanie umiejętności sprzedażowo-negocjacyjnych. Uczestnicy pracują w zespołach, które poprzez budowanie relacji i odpowiedni sposób prowadzenia negocjacji dążą do osiągnicięcia własnych celów.

 

 

Kwestia Czasu- to symulacja o tym jak zwiększyć efektywność działań poprzez ich koordynację. Kwestia czasu to firma w pigułce, symulator zachodzących w niej mechanizmów i współzależności. W grze kluczowe jest ustalenie hierarchii ważności stawianych zadań, przeprowadzenie analizy i właściwe uporządkowanie zadań do realizacji.

 

30 dni- to gra  symulacyjna skierowana do pracowników przygotowujących się do ważnych zmian w organizacji lub już uczestniczących w takich procesach. W szczególności skorzystają na niej managerowie, których zadaniem będzie przewodzenie zmianom w firmie. Celem gry jest doświadczenie sytuacji zmian organizacyjnych.

 

Wyspa skarbów-  to gra zespołowa, w ramach której zespoły rywalizują o skarby na wyspie. Celem rozgrywki jest doświadczenie zarówno skutecznego jak i mało efektywnego sposobu przekazywania poleceń i informacji dotyczących treści zadania w zespole. Aktywny trening wielu umiejętności, m.in.; komunikacji, decyzyjności, przekazywania poleceń. Gra wzmacnia zaangażowanie i motywację.

 

Team Balance - to dynamiczne i praktyczne ćwiczenie stosowane do  treningu różnych umiejętności: menadżerskich, przywódczych, oraz zespołowych. Ćwiczenie to pobudza aktywność uczestników, pozwala na integrację nowych członków zespołu oraz pomaga w identyfikacji umiejętności podwałdnych.

 

Twój Czas-  to gra symulacyjna, która realizuje popularny temat zarządzania sobą w czasie, opierając się na koncepcji matrycy Eisenhowera. W czasie rozgrywki uczestnicy wcielają się w role pracowników dużej korporacji remontowo-budowlanej. Decydują, jakich zleceń się podjąć oraz kiedy, i w jakiej kolejności będą je realizować.

 

Nowy Świat- to gra symulacyjna, która dzięki swojej wciągającej fabule, angażuje uczestników do aktywnej współpracy i zabawy, dając im pole do rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych w pracy każdego zespołu. Scenariusz gry przeniesie uczestników w odległe czasy. Staną oni na czele czterech prastarych klanów zamieszkujących niedostępny teren. 

 

Webmaster- to pozornie proste ćwiczenie, które wymaga dużego zaangażowania całego zespołu. Uczestnicy postawieni są przed wyzwaniem zbudowania sieci z dostępnych kolorowych lin różnej długości, mając za podpowiedź czarno–biały schemat. Webmaster to ćwiczenie na rozwój współpracy, komunikacji i umiejętności przywódczych.

 

Zagadki kryminalne- to gra symulacyjna, która w naturalny sposób przyciągnie uwagę i wzbudzi ciekawość uczestników. Kryminalna tematyka gry symulacyjnej powoduje, że uczestnicy doceniają jej angażujący charakter, ale także sposób, w jaki testuje logiczne myślenie oraz pobudza wyobraźnię. Gra pozwala na zrozumienie wpływu precyzyjnej komunikacji na efektywność zespołów i organizacji.

 

Gra Tower of Power- to dynamiczne i praktyczne ćwiczenie stosowane do  treningu umiejętności komunikacyjnych oraz zespołowych. Ćwiczenie to pobudza aktywność uczestników, pozwala na integrację nowych członków zespołu. Cel może zostać osiągnięty dzięki współpracy i właściwej komunikacji całej grupy.

 

W otwarte karty- to prosta i bardzo angażująca gra negocjacyjna. W trakcie rozgrywki uczestnicy korzystają z talii kart zawierających wybrane techniki negocjacyjne. Dzięki temu uczą się wykorzystywania technik negocjacyjnych adekwatnie do sytuacji i doświadczają na bieżąco ich wpływu na prowadzone rozmowy.

 

Gra piwna - ilustruje typowy łańcuch dostaw obejmujący cztery sektory - sprzedaż, hurtownia, dystrybucja, fabryka. Pozwala uczestnikom pojąć podstawowe wyzwania zarządzania łańcuchem dostaw. 

 

 

 

Średniowieczna Fortyfikacja- to gra, w której gracze wcielają się w role średniowiecznych inżynierów, których zadaniem jest zbudowanie fortyfikacji otaczającej miasto. Realizacja gry wygląda tak, że każdy członek zespołu otrzymuje jedną lub kilka pozornie niezwiązanych ze sobą informacji. Dopiera głębsza analiza treści pozwala dostrzec, że wszystkie te informacje są ze sobą powiązane i każda z nich jest niezbędna do realizacji celu.

  
Fabryka życzeń gra na współpracę, skuteczną komunikację, planowanie, twórcze myślenie, zdolności liderskie, reakcję na zmianę, efektywność zespołu, współpraca vs. rywalizacja

 

 

 

 Niektóre gry szkoleniowe pochodzą ze zbiorów Experience Corner.

 

 

 

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.