Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 533 164 515

tel. 795 058 864
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

INTELIGENCJA SPRZEDAŻOWA – budowanie świadomości sprzedażowej w celu zyskania przewagi rynkowej

Intensywne i pogłębione szkolenie handlowe.

Sprzedaż jest kluczowym procesem dla każdej organizacji biznesowej, natomiast jego najważniejszym czynnikiem jest zawsze czynnik ludzki, ponieważ to handlowiec sprzedaje produkt/usługę. To czy wykorzystuje inteligencję sprzedażową decyduje głównie o jego skuteczności. Inteligencja sprzedażowa to zdolność efektywnego wpływania na zachowanie swoje i klientów w procesie sprzedażowym. Na inteligencję sprzedażową składają się następujące kompetencje: samoświadomość sprzedażowa, samoocena sprzedażowa, odporność sprzedażowa oraz kompetencja sterowania dynamiką emocjonalną klientów. Jeśli chcemy podnieść efektywność sprzedaży, wyżej wymienione kompetencje okażą się fundamentalnym czynnikiem, niezbędnym do zbudowania przewagi rynkowej. Inteligencja sprzedażowa decyduje o sukcesie zawodowym a można ją doskonalić, dzięki konkretnym strategiom poznawczym, które poruszymy podczas tego szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Wzrost odporności i wytrwałości sprzedażowej handlowca
 • Umiejętność radzenia sobie z odmową klienta i niepowodzeniami w sprzedaży
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z wymówkami swoimi i klientów
 • Pokonanie blokujących przekonań w sprzedaży
 • Wzrost pewności siebie i efektywnych zachowań w sprzedaży
 • Zwiększenie świadomości w zakresie budowania interakcji sprzedażowych z klientami
 • Zwiększenie skuteczności w procesie sprzedażowym

 

Program szkolenia

Dzień 1

Inteligencja sprzedażowa

 • Wprowadzenie do SQ, Inteligencji Sprzedażowej
 • Kluczowe kompetencje sprzedażowe, które powinien posiadać handlowiec, by być efektywnym
 • Jak nauczyć się inteligencji sprzedażowej i umiejętnie wykorzystywać ją w swoim zawodzie
 • Typologia osobistych kompetencji sprzedażowych
 • Typologia społecznych kompetencji sprzedażowych

Samoświadomość i samoocena w sprzedaży

 • Przygotowanie mentalne i trening mentalny handlowca, dlaczego jest niezbędny w tym zawodzie i jak go umiejętnie wdrożyć
 • Jak poradzić sobie z wymówkami i skutecznie pokonać ograniczające przekonania mentalne
 • Różnica między tożsamością w sprzedaży a rolą 
 • Poczucie własnej wartości i pewności siebie jako strategia budowanie postawy asertywnej
 • Jak wykorzystywać swoje mocnej strony w procesie sprzedażowym
 • W jaki sposób wyznaczać cele i mobilizować się do działania

Nawyki i samodyscyplina w sprzedaży

 • Złe nawyki sprzedażowe – jak je wyeliminować
 • Jak budować efektywne zachowania 
 • Jak wzmocnienie samodyscyplinę, by wytrwale i z determinacją dążyć do celu

Odporność  sprzedażowa

 • Porażki i niepowodzenia w sprzedaży – jak się nimi nie zniechęcać
 • Dystans i samoobrona emocjonalna w kontakcie z trudnym klientem
 • Jak poradzić sobie ze stresem, obawą, frustracją, zniechęceniem
 • Jak traktować odmowę klienta, by nie oddziaływała na osobistą skuteczność handlowca

 

Dzień 2

Społeczne kompetencje sprzedażowe 

 • W jaki sposób budować interakcji sprzedażowe na podstawie zasad emocjonomiki
 • Emocje i ekonomia – jaką rolę pełnią emocje w biznesie
 • Sprzedaż jako transfer emocji - jak go wykorzystać w procesie sprzedaży

Proces sprzedażowy a proces zakupowy-znaczące różnice

 • Rozmowa sprzedażowa z punktu widzenia klienta – obiekcje i obawy
 • Rozmowa sprzedażowa z punktu widzenia doradcy – obawy oraz obszary negatywnych emocji
 • Jak wzbudzać kluczowe emocje w kontakcie z klientem
 • 4 reguły emocjonalne, które mają ogromne znaczenie w procesie zakupowym
 • Nawiązywanie kontaktu, logiczna i empatyczna forma przekazu
 • Kto pyta ma przewagę - rola pytań w budowaniu emocjonalnej więzi z klientem
 • Klienci lubią kupować, nie lubią jak się im sprzedaje - w jaki sposób pomóc kupić nasz produkt klientowi

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.