Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Szkolenie ukazuje w jaki sposób mówić do pracowników, aby zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Podczas szkolenia omówione zostaną style kierowania zespołem produkcyjnym,  metody skutecznej motywacji pracowników oraz rola i zadania lidera. Co więcej zaprezentowane zostaną również typowe sytuacje trudne w kierowaniu zespołem na produkcji oraz sposoby ich rozwiązywania.

"Jeśli potrafisz sprawić, że wszyscy ludzie w organizacji będą zgodnie podążać w tym samym kierunku, będziesz mógł osiągać dominującą pozycję w każdej branży, na każdym rynku, w każdym czasie.”
Patrick Lencion

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności budowania autorytetu w istniejącym zespole.
 • Praktyczne stosowania różnych stylów kierowania – odpowiednio do etapu rozwoju członków zespołu i ich zaangażowania.
 • Poznanie zasad udzielania informacji zwrotnej pracownikom.
 • Nauczenie się odpowiedniego sposobu motywowania zespołu.
 • Trening zachowań w sytuacjach trudnych kierowniczo.
 • Zwiększenie własnej efektywności  i skuteczności, dzięki wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych.

Program szkolenia

Rola i zadania lidera - czyli za co mi płacą i co ja na to

 • Czym się zajmuję, a czym powinienem się zajmować na stanowisku kierownika/lidera/brygadzisty?
 • Określenie własnych oczekiwań, co do pracy zespołu – expose szefa.
 • Zwierzchnik, jako nośnik wartości firmy – rola wychowawcza zwierzchnika, czyli odpowiedzialność za wzbudzanie odpowiednich postaw.

       Ćwiczenie: Samoświadomość menedżerska

       Ćwiczenie: expose szefa.

Autorytet Zwierzchnika - przewodnik a nie nadzorca

 • Czynniki budujące autorytet lidera.
 • Co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
 • Autorytet wynikający z postawy a nie ze stanowiska.

Style kierowania - to ja

 • Autodiagnoza własnego stylu kierowania.
 • Diagnoza osobistego potencjału kierowania zespołem.
 • Jak mój styl wpływa na poszczególnych pracowników oraz cały zespół.
 • Jaki styl kierowania przyjąć w konkretnych sytuacjach.

       Ćwiczenie: Style kierowania – scenki,

       Test: autodiagnoza stylu kierowania.

Diagnozowanie poziomu rozwoju pracownika - czyli co komu i kiedy? 

 • Poziomy kompetencji i zaangażowania w realizację zadań.
 • Diagnozowanie poziomu kompetencji podległego zespołu.
 • Typy pracowników ze względu na motywację, wiedzę, umiejętności.

       Ćwiczenie: Mój zespół - chce/potrafi.

Komunikacja w zespole - jak mówić, by słuchali a nie tylko słyszeli

 • Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik-podwładny.
 • Jak skutecznie komunikować się z podwładnymi? 
  • wydawanie poleceń
  • sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań
  • kontrola i rozliczenie z realizacji zadań
  • informacja zwrotna na temat zrealizowanego zadania

       Gra: „Budowanie wieży”.

Informacja zwrotna - czyli po co chwalić, skoro wszystko jest OK 

 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Komunikaty JA – TY.
 • Zastosowanie metody UF i FUKO.
 • Reprymendy czyli przekazywanie negatywnych informacji zwrotnych. Jak przekazać informację zwrotną negatywną tak aby pracownik nie został zdemotywowany?

       Scenki: UF, FUKO.

 Lider motywujący - moja postawa ma znaczenie

 • Co sprawia, że pracownicy pracują? 
 • Konsekwencje jakie za sobą niesie nastawienie kierowników.
 • Motywacja finansowa a pozafinansowa, jak z niej korzystać?
 • Analiza własnej postawy lidera wobec motywacji oraz identyfikacja swoich indywidualnych motywatorów.

       Ćwiczenie: Moje motywatory

Sytuacje trudne - prawdziwy test umiejętności lidera 

 • Trudności w kierowaniu zespołem wcześniejszych kolegów.
 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi z większym doświadczeniem i osobami młodszymi.
 • Konflikt roli – kolega i przełożony.
 • Zachowania uległo - agresywne jako najczęściej popełniane błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych.

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.