Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Korzyści

Coaching jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w siłę do działania. 

 

Korzyści wynikające z Coachingu

 

Dla Uczestnika:


•    Patrzy na sytuację z różnych perspektyw
•    Ułatwia znalezienie rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych, zaczyna widzieć wiele możliwości
•    Zwiększ poczucie odpowiedzialności
•    Pomaga w  realizacji celów zawodowych i osobistych
•    Poprawia wydajność osobistą, ma jasność w relacji z ludźmi
•    „Otwiera ukryte drzwi” tzn. wzmaga chęć poszerzania wiedzy oraz otwiera drogę do rozwoju  osobistego, w efekcie  rozwija samoświadomość
•    Wzmocnienia pożądane umiejętności/zachowania, korygując tym samym niepożądane

Dla Firmy:


•    Pozwala w pełni wykorzystywać indywidualny potencjał pracownika
•    Wzmocnienia  bezpośrednio odpowiedzialność uczestnika zaangażowanego we własny rozwój w efekcie daje wzrost wydajności pracownika, a co za tym idzie wzrost wydajności organizacji
•    Podnosi kreatywności, zaangażowanie w działanie oraz wiedzę pracowników
•    Dzięki procesowi coachingowemu wzrasta faktyczny poziom motywacji pracowników
•    Pomaga przy wprowadzeniu zmian oraz ułatwia  przyswojenie nowych standardów pracy, stylów zarządzania czy  kultury organizacji
•    Wzmocnienia relacje między pracownikami, działami w firmie czy oddziałami w terenie


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  +48 795 058 864, szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.