Lider Zespołu

Instytut Gallupa przebadał ponad milion osób zatrudnionych w różnych firmach, branżach i krajach. Jednym z wyników tych badań było stwierdzenie, iż wybitnym pracownikom potrzeba wielkich menadżerów. To jak długo w firmie pozostanie utalentowany pracownik i co do niej wniesie, zależy bowiem od jego relacji z bezpośrednim przełożonym.

50 – 70% badanych pracowników wskazuje, iż atmosfera w pracy jest wynikiem zachowania, postawy i działań jednej osoby – lidera (szefa).

Wydawałoby się więc, że każda organizacja kładzie duży nacisk na szkolenia dla nowych liderów. Niestety często bywa tak, że lider nie otrzymuje wsparcia i nie przechodzi żadnego szkolenia związanego ze swoją nową rolą.

Istnieje szereg kroków, które lider powinień podjąć aby zapewnić sukces swojemu zespołowi. Lider musi nie tylko zrozumieć cele i zadania ale także w jasny sposób przedstawić je swojemu zespołowi. Powinien poświęcić sporo czasu na obserwację współpracowników, dzięki której oceni umiejętności i zdolności poszczególnych członków zespołu. Na pewno pomocna będzie tutaj umiejętność zadawania właściwych pytań, aktywnego słuchania oraz wspierania innych.

Lider musi posiadać umiejętność godzenia ze sobotą rozmaitych ludzkich emocji i skupiania ich w pozytywnym kierunku. Musi być autentyczny w tym, co robi, mówi i wierny wyznawanym przez siebie wartościom. Ważne aby jego styl przywództwa był:

  • nastawiony na współpracę – znacznie większą uwagę koncentruje na ludziach i tworzeniu współpracy między nimi niż na ocenie realizacji zadań oraz celów
  • demokratyczny – preferuje zasady porozumienia i współdziałania poprzez aktywny udział pracowników w podejmowaniu decyzji
  • wizjonerski – oznacza to umiejętność inspirowania i motywowania ludzi
  • oparty na coachingu – rozumiany jako metoda rozwijania potencjału zawodowego i osobistego poprzez bezpośrednią interakcję międzyludzką

Lider nieodpowiednio przygotowany do swojej roli może przyjąć postawę „toksyczną”. Toksyczni liderzy tworzą atmosferę wrogości, w której ludzie cały czas wyprowadzają się z równowagi, a co za tym idzie osiągają coraz gorsze wyniki. Styl zarządzania takiego lidera  jest autorytarny, oparty na wydawaniu rozkazów, bezwzględnie nastawiony na osiąganie rezultatów. Toksycznym liderom brakuje empatii i umiejętności współpracy z innymi. Są skoncentrowani wyłącznie na sobie i siebie stawiają ponad wszystko. Toksyczny lider może osiągać cele tylko w krótkim odstępstwie czasu, w dłuższej perspektywie jego postawa niszczy całkowicie atmosferę w środowisku pracy.

Jedną z najważniejszych cech jaką powinien posiadać lider jest poczucie własnej wartości. Jest to świadomość swojej wyjątkowości, pewnych talentów i zdolności. Im wyższe poczucie własnej wartości ma lider, tym wyższe cele stawia przed sobą, tym trudniejszych zadań jest w stanie się podjąć. 

Czując się kimś znaczącym, niepowtarzalnym, obdarowanym szeregiem cennych cech charakteru i umiejętności, człowiek taki ma odwagę myśleć w kategoriach zwycięstwa, sięgać po najlepsze. Im wyżej ceni siebie, tym niej wymaga dowodów swojej wartości od innych, a zatem nie jest tak bardzo wrażliwy na krytykę czy – zwyczajnie- na niepowodzenie*.

Przywództwo, postawa i poczucie własnej wartości to dopiero początek. Lider musi zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące komunikacji, motywowania, delegowania zadań oraz budowania zespołu. Bycie liderem nie zwalnia cię także z dbania o swój własny rozwój: przywódca nigdy nie zaprowadzi swych ludzi dalej niż do punktu, który sam osiągnął**

Autor: Magdalena Wojtkowiak

Źródła:
* I. Majewska-Opiełka: Umysł lidera. MEDIUM 1998
** J. Maxwell: Być liderem. MEDIUM. 1994
1. J.M. Heidema, C.A. McKenzie: Budowanie zespołu z pasją. Poznań 2006
2. M. Armstrong: Zarządzanie ludźmi. Poznań 2007
3. M. Buckinham, C. Coffman: Złam wszelkie zasady. MT Biznes 2004

 

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.