Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Lidership. Jak zostać Liderem w zespole?

Lider powinien pamiętać, że każdego dnia staje na scenie przed swoją widownią. Jego zespół obserwuje go. Wszystko co robi, wszystko co mówi i sposób, w jaki to mówi jest przesłaniem dla pracowników. To przesłanie wpływa na jakość pracy. Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia: Przywództwo Sytuacyjne dla Menedżerów w praktyce Więcej

Grupa docelowa szkolenia

Szkolenie dedykowane jest zarówno do kadry menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstwa, jak również do Liderów zespołów.

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej budowania i zarządzania zespołem.
 • Uświadomienie sobie oddziaływania i wpływu liderów formalnych i nieformalnych na podwładnych.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do pełnienie roli lidera.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i eliminowania błędów w przywodzeniu.
 • Doskonalenie umiejętności delegowania uprawnień i zadań.
 • Doskonalenie umiejętności motywowania pracowników.
 • Uświadomienie i rozwinięcie cech lidera XXI wieku.

Program Szkolenia

 Zespół, a lider formalny i nieformalny

 • Uczestnictwo w zespole.
 • Zachowania w zespole, procesy grupowe.
 • Członkowie zespołu - role jakie pełnią.

Lider w XXi wieku - to co najwięksi liderzy robią inaczej

 • Nowoczesne przywództwo w organizacji: budowanie autorytetu, pozytywne wzmacnianie, sprawiedliwość, zwiększanie efektywności w warunkach zmiany.
 • Gdy szef jest tylko liderem formalnym - konsekwencje na poziomie motywacji i efektywności.

Etapy rozwoju zespołu - naturalne procesy grupowe

 • Narzędzia na cztery etapy rozwoju.
 • Procesy grupowe w praktyce.
 • Sposoby wykorzystania procesów na poziomie świadomym.
 • To do czego każdy lider powinien się przygotować wcześniej.
 • Nowi członkowie w zespole i ich wpływ na proces grupowy.

Jedenaście przykazań entuzjastycznego lidera

 Kwestie dotyczące zmiany

 • Walka ze zmianą.
 • Dostosowanie się do zmiany.
 • Proces zmiany przejściowej.
 • W jaki sposób ludzie doświadczają zmiany.
 • Zarządzanie stresem w czasie zmiany.

 Jak stać się nowym liderem - menedżer XXi wieku

 • Nowa rola lidera.
 • Rozwój lidera zgodny z regułą 5 zasad.
 • Cechy dobrego lidera- przywódca kierujący się inteligencją emocjonalną.
 • Program sytuacyjnego zarządzania.
 • Koncepcja „małpek”.

 Co motywuje pracowników?

 • Motywacja i motywatory.
 • Piramida potrzeb Maslowa.

 Lider motywujący

 • Co sprawia, że pracownicy pracują? 
 • Konsekwencje jakie za sobą niesie nastawienie kierowników.
 • Motywacja finansowa a pozafinansowa, jak z niej korzystać?
 • Analiza własnej postawy lidera wobec motywacji oraz identyfikacja swoich indywidualnych motywatorów.

 Komunikacja – podstawowe narzędzie zarządzania podwładnymi

 • Rola informacji zwrotnej.

 Porozumienie w sprawie wydajności – nakłonienie pracownika do odzyskania koncentracji i wykonywania swoich zadań.

Sytuacje, w których menedżer - lider formalny pracuje z liderem nieformalnym - członkiem zespołu.

 

Nasze metody

Podczas szkoleń oraz warsztatów stosujemy skuteczne  metody szkoleniowe, które dopasowujemy  do potrzeb i sytuacji Klienta, dzięki temu kształtujemy praktyczne umiejętności uczestników szkoleń…. Więcej

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.