Nasze metody

Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem.                                                                                                                        Konfucjusz                                                                                                                                    

Podstawą Naszych szkoleń są ćwiczenia i gry symulacyjne, dobrane do potrzeb oraz specyfiki klienta.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientem pozwoliło nam wypracować standardy naszych działań. Pracujemy zgodnie z 3  zasadami:

1. Diagnoza i cel

 • Diagnoza - na tym etapie wspólnie z Klientem  definiujemy kluczowe do rozwoju/zmiany cele lub wyzwania
 • Cel - w tym kroku uzgadniamy jasno określone cel, jakie chcemy wspólnie osiągnąć, definiujemy wizję przyszłości, stan  oczekiwany przez klienta i rekomendowany przez nas

2. Wybór metod i realizacja

 • Dobór  Metod –uzgadniamy  etapy, środki i metody działań wykorzystywane trakcie projektu
 • Realizacja- działania szkoleniowo-doradcze

3. Ewaluacja i współpraca

 • Pomiar sukcesu/ Ewaluacja- na tym etapie podsumowujemy  efekty, porównujemy stan oczekiwany do osiągniętego, rekomendujemy dalsze kroki do rozwoju
 • Pomoc/ Współpraca –  po zakończeniu projektu możesz zawsze na nas liczyć

 

 Jako metody naszej pracy stosujemy:

 • Cykl kolba
 • Aktywne treningi
 • Gry symulacyjne
 • Stadium przypadku
 • Ćwiczenia out door
 • Odgrywanie ról- scenki w parach oraz Akwarium
 • Prezentację interaktywną
 • Burzę mózgów
 • Ćwiczenia grupowe oraz indywidualne
 • Dyskusje
 • Mini wykład
 • Obserwacje

Metody te dopasowane są do potrzeb i sytuacji Klienta, gdyż tylko tak wierzymy w sukces naszych działań. Dążymy do tego, aby efekty były szybkie i zadowalające obie strony.

Podczas szkoleń wykorzystujemy reguły procesu grupowego oraz metody coachingu zespołowego.

Nasze szkolenia to 75% ćwiczeń, gier i symulacji!

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.