Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Motywowanie pracowników na produkcji

Jak powszechnie wiadomo motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego z pracodawców. Im większa motywacja do pracy tym większa efektywność i satysfakcja z wykonanych zadań. Dlatego też niezwykle ważne jest aby znać metody skutecznego motywowania pozafinansowego oraz zarządzania pracownikami przez działania motywujące, by w pełni wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej.

Korzyści:

 • Poznanie metod skutecznego motywowania i kierowania zespołem produkcyjnym.
 • Zwiększenie motywacji własnej i podwładnych.
 • Poznanie sprawdzonych narzędzi zarządzania i budowania motywacji pracowników.
 • Rozpoznawanie ukrytych sygnałów spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych.
 • Poznanie sposobów motywacji pozafinansowej.
 

Program szkolenia

Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą

 • Motywowanie jako ciągły proces.
 • Mity dotyczące motywacji.

Indywidualna motywacja pracownika

 • Co mnie motywuje do pracy?
 • Co motywuje do pracy moich podwładnych?
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej.
 • Autodiagnoza motywatorów.
 • Osobowość pracownika a motywatory.
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa.
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.

Wpływ automotywacji przełożonego na podwładnych

 • Analiza własnej motywacji.
 • Jak motywować samego siebie?
 • Styl i ich wpływ na motywację pracownika.

Motywowanie zespołu na produkcji 

 • Rola lidera i jego stylu kierowania grupą.
 • "Zdrowa" rywalizacja w zespole.
 • Rozwijanie sukcesu jako wartości dla całego zespołu.
 • Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy.                                                                                                                                                              

Pozytywna komunikacja i jej wpływ na motywację

 • Pochwały - sposoby udzielania pozytywnej informacji zwrotnej.
 • Feedback jako podstawa budowania relacji na linii przełożony - podwładny.
 • Rozmowy dyscyplinujące z pracownikami.
 • Jak poprowadzić rozmowę dyscyplinującą, aby nie zdemotywować podwładnego?
 • Samokrytyka podwładnego jako najskuteczniejsze narzędzie prowdzące do rozwoju podwładnych.

Motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych

 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Motywacja "Do celu i Od problemu".
 • Rozpoznawanie danego typu.

Najczęstsze błędy w motywowaniu podwładnych

 • Typowe "demotywatory".
 • Jak nie popełniać błędów naszych przełożonych.
 • Zarządzanie a rządzenie - jak zarządzać aby nie demotywować innych?

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.