Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Negocjacje Handlowe

Szkolenie prowadzą trenerzy z 15- letnim praktycznym biznesowym doświadczeniem negocjacyjnym.


Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zwiększenie umiejętności negocjacyjnych.
 • Zdobycie wiedzy na temat zasad, technik i procedur negocjacyjnych.
 • Poznanie metod przygotowania do negocjacji i zbierania informacji o partnerze negocjacyjnym.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi stosowanych w obronie ceny. 
 • Poznanie skutecznych technik nawiązywania relacji z silniejszymi i słabszymi kontrahentami.
 • Zapoznanie się z metodami prowadzenia trudnych rozmów z kupcami.
 • Przećwiczenie pod okiem trenera różnych sytuacji negocjacyjnych i analiza popełnianych błędów.

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość utrwalenia wiedzy w zakresie umiejętności analizowania zagadnień negocjacyjnych oraz prowadzenia negocjacji przedmiotowych związanych z działalnością firmy.

Uczestnicy przećwiczą budowanie autorytetu i pozycji negocjatora, asertywną komunikację w trudnych sytuacjach i zachowania pomocne w impasie negocjacyjnym. Nauczą się rozpoznawać manipulacje partnera, bronić się przed nimi oraz wykorzystywać techniki perswazyjne.

Podczas warsztatów negocjacyjnych wykorzystujemy licencjonowane gry szkoleniowe podczas, których uczestnicy nagrywani są na kamerę, co daje możliwość dogłębnej analizy procesu negocjacji.

 

Program Szkolenia

Poziom I Sztuka udanych negocjacji


Czym różnią się negocjacje zakupowe od sprzedażowych?

 • Różnice w podejściu do negocjacji, czyli jak negocjacje widzi kupiec a jak sprzedawca?
 • KPI jako czynnik decydujący o wyborze oferty.
 • Gra miękka a gra twarda, po czym poznać, że jest stosowana?
 • Charakterystyka profesjonalnego negocjatora.

Przygotowanie do negocjacji

 • Brak profesjonalnego przygotowania do negocjacji to przygotowanie porażki.
 • Jak efektywnie  zaplanować negocjacje?
 • Warunki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na negocjatora.
 • Potrzeby kupca a  potrzeby drugiej strony.
 • Metody zbierania informacji o partnerze.
 • Dobra BATNA = przewaga negocjacyjna.
 • Czarny scenariusz w negocjacjach.
 • Błędy w przygotowaniach do negocjacji.

Skuteczne strategie negocjacyjne

 • Negocjacje pozycyjne a negocjacje problemowe.
 • Fazy oraz zasady negocjacji pozycyjnych.
 • Negocjacje wokół meritum.


Dlaczego tak często występują różnice stanowisk i interesów stron?

 • Cele i stanowiska oraz potrzeby i interesy.
 • Odkrywanie faktycznych  interesów partnera biznesowego.
 • Interesy wspólne a interesy sprzeczne.
 • WIN-WIN - kiedy stosować?

Budowanie wiarygodności i pozycji negocjatora

 • Autoprezentacja w negocjacjach.
 • Ingracjacja, publiczne atrybucje, zachowania niewerbalne.
 • Gra wstępna- budowanie stosunków i autorytetu.
 • Budowanie pozytywnego kontaktu z klientem.


Poziom II  Zaawansowane negocjacje w biznesie 


W co grają negocjatorzy

 • Typ osobowości partnera negocjacyjnego.
 • Zasady asertywności w negocjacjach- obrona przed presją i atakiem. 
 • Sytuacje negocjacyjne wymagające zachowań asertywnych.

Analiza umiejętności negocjacyjnych uczestników szkolenia

Opór psychologiczny w negocjacjach

 • Polaryzacja.
 • Motywacja negatywna i pozytywna.
 • Presja zewnętrzna i wewnętrzna.

Analiza sytuacji od strony kupca i sprzedającego

 • Zdefiniowanie oczekiwań- korzyści obu stron.
 • Ocena problemu- rozbieżności interesów.
 • Biały wywiad.
 • Opcje i możliwości negocjacyjne.
 • Zajmowanie stanowisk.
 • Targowanie się.
 • Kooperacja.

Taktyki perswazyjne  w negocjacjach

 • Radzenie sobie z zagrywkami klienta w fazie wstępnej.
 • Techniki negocjacji  z trudnym klientem lub monopolistą.
 • Negocjacje ceny przy zachowaniu jakości.
 • Taktyki i blefy negocjacyjne.
 • Demaskowanie gier handlowo – negocjacyjnych.
 • Zaangażowanie się w osobiste potyczki.

Techniki manipulacyjne w negocjacjach

 • Przeciwstawianie się próbom manipulacji.
 • Jak rozpoznać technikę manipulacyjną i się przed nią bronić?


Warsztaty – gry negocjacyjne

 • Video Training.
 • Analiza umiejętności negocjacyjnych uczestników szkolenia.

Uczestnikom proponujemy grę szkoleniową jako element prawdziwych negocjacji:


Gra warsztatowa- Transakcja


Gra umożliwia:

Praktyczne wykorzystanie umiejętności sprzedażowych- negocjacyjnych takich jak wywieranie wpływu i przekonywanie drugiej strony przy jednoczesnym  nie poddawaniu się presji.


Celem tej gry jest przeprowadzenie uczestników przez proces negocjacyjno- sprzedażowy, w którym poznają i zrozumieją:

 •  Poszczególne etapy potrzebne, aby osiągnąć jak najlepsze rozwiązanie.

 •  Jak rozwinąć umiejętności „budowania relacji” z drugą stroną podczas sprzedaży i negocjacji.

 •  Jak i kiedy zgadzać się na ustępstwa.

 •  Wpływ i siłę indywidualnych interakcji na proces sprzedaży.

 •  Jak rozwiązywać konflikty w taki sposób, aby każdy w pewnym stopniu osiągnął to, co chce.

 •  Jak działa analiza zachowań uczestników ćwiczenia ułatwia w praktyce na poziomie świadomym kierowanie negocjacjami z klientem.

Podczas gry uczestnicy w naturalny sposób przejdą przez wszystkie fazy negocjacji co umożliwi im spojrzenie na negocjacje handlowe z szerszej perspektywy.

Jest to warsztat zespołowy, podczas którego uczestnicy negocjują i sprzedają zespołowo. W grze mogą wziąć udział 2 zespoły 9-30 osób.

 

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

Techniki sprzedaży

Asertywna obsługa trudnego klienta przez telefon

Typologia klienta

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.