Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

NEGOCJACJE HANDLOWO- ZAKUPOWE. TRENING PRAKTYCZNY

WARSZTATY NEGOCJACYJNE

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość spojrzenia na proces negocjacyjny z perspektywy kupca i handlowca. Poznają techniki i metody stosowane przez obie strony. Utrwalą wiedzę w zakresie umiejętności analizowania zagadnień negocjacyjnych, prowadzenia negocjacji przedmiotowych związanych z działalnością firmy, asertywnej komunikacji interpersonalnej, diagnozowania manipulacji.

Istotnym elementem warsztatów jest Video Trening.


Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zwiększysz swoje umiejętności negocjacyjne,
 • dowiesz się, jak wykorzystać  mechanizmy psychologiczne, by wywrzeć nacisk na sprzedającym
 • zdobędziesz wiedzę na temat zasad, technik i procedur negocjacji handlowych, kontekstu konkretnych negocjacji sprzedażowo- zakupowych
 • poznasz skuteczne techniki nawiązywania relacji z silniejszymi i słabszymi kontrahentami
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy z kupcami i sprzedawcami
 • dowiesz się, jakie standardy zachowań powinni prezentować handlowcy podczas rozmów z kupcami
 • poznasz swoje mocne i słabsze strony w komunikacji niewerbalnej
 • zwiększysz poczucie pewności siebie oraz  będziesz potrafił budować mocny autorytet negocjatora w kontaktach z partnerami.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostana 2 gry szkoleniowe: "T-jak transakcja" i "W otwarte karty".


Program Szkolenia

I.  NEGOCJACJE

1. Czym są negocjacje?

 •     Fakty dotyczące negocjacje
 •     Gra miękka / Gra twarda, po czym poznać że jest stosowana?
 •     Charakterystyka profesjonalnego negocjatora

2. Strategie Negocjacyjne

 •     Negocjacje pozycyjne
 •     Fazy  oraz zasady negocjacji pozycyjnych
 •     Negocjacje problemowe
 •     Negocjacje zakupowe – matryca sił

3. Przygotowanie do negocjacji

 •     Jak efektywnie  zaplanować negocjacje
 •     Warunki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na negocjatora
 •     Potrzeby kupca a  potrzeby drugiej strony
 •     Metody zbierania informacji o partnerze
 •     BATNA
 •     Czarny scenariusz w negocjacjach

3. Rozróżnianie stanowisk i interesów stron

 •     Cele i stanowiska  oraz Potrzeby i interesy
 •     Negocjacje jako metoda zaspakajania potrzeb
 •     Odkrywanie faktycznych  interesów partnera biznesowego
 •     Interesy wspólne s interesy sprzeczne
 •     WIN-WIN - kiedy stosować?

4. Autoprezentacja w negocjacjach

 •     Budowanie wiarygodności i pozycji negocjatora
 •     Ingracjacja, publiczne atrybucje, zachowania niewerbalne…


II. FAZY SKUTECZNYCH NEGOCJACJI

5. Analiza sytuacji od strony kupca i sprzedającego

 •     Zdefiniowanie oczekiwań- korzyści obu stron
 •     Ocena problemu- rozbieżności interesów
 •     Biały wywiad
 •     Opcje i możliwości negocjacyjne

6. Negocjacje

 •     Gra wstępna- budowanie stosunków i autorytetu
 •     Budowanie pozytywnego kontaktu z klientem
 •     Zajmowanie stanowisk
 •     Targowanie się
 •     Kooperacja

7. Opór psychologiczny w negocjacjach

 •     Polaryzacja
 •     Motywacja negatywna
 •     Presja zewnętrzna i wewnętrzna negocjatora

8. Umiejętności osobiste negocjującego 

 •     Komunikacja werbalna i niewerbalna
 •     Trudności w komunikowaniu się
 •     Aktywne słuchanie
 •     Zaangażowanie się w osobiste potyczki

9. Taktyki perswazyjne  w negocjacjach

 •     Radzenie sobie z zagrywkami klienta w fazie wstępnej
 •     Techniki jak negocjować z trudnym klientem lub monopolistą
 •     Negocjacje ceny przy zachowaniu jakości
 •     Taktyki i blefy negocjacyjne
 •     Demaskowanie gier handlowo – negocjacyjnych

10. Techniki manipulacyjne w negocjacjach

 •     Przeciwstawianie się próbom manipulacji
 •     Jak rozpoznać technikę manipulacyjną i się przed nią bronić

11. W co grają negocjatorzy 

 •     Typ osobowości partnera negocjacyjnego typologia zachowań
 •     Zasady asertywności
 •     Sytuacje negocjacyjne wymagające zachowań asertywnych
 •     Techniki asertywności


III.  WARSZTATY - GRY NEGOCJACYJNE

 •     Video Trening
 •     Gra- T jak Transakcja
 •     Analiza umiejętności negocjacyjnych uczestników szkolenia

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto 

Miejsce szkolenia: Wrocław

Czas trwania szkolenia:
 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 26 -27.04.2018

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.