Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Obsługa Reklamacji

Niezadowolony klient, który nie zgłosi swoich zastrzeżeń, podzieli się nimi przynajmniej z dziesięcioma osobami. Upewnij się więc, że klient wróci do Ciebie, kiedy coś nie spełnia jego oczekiwań!
W dobie ogromnej konkurencji na rynku i wciąż zwiększającej się świadomości zakupowej konsumentów prawdziwym wyzwaniem staje się utrzymanie obecnych klientów. Receptą jest profesjonalna i skuteczna obsługa reklamacji.  Dzięki profesjonalnej obsłudze klienta składającego reklamację budujemy długotrwałe relacje i tym samym zapewniamy jego lojalność.

Cele: 

 • Nabycie umiejętności asertywnego reagowania na składaną przez klienta reklamację.
 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach z klientem. 
 • Budowanie umiejętności prowadzenia rozmowy reklamacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Korzyści:

 • Wzrost jakości obsługi klienta poprzez wypracowanie modelu prawidłowej postawy pracownika obsługi.
 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach z klientem składającym reklamację.
 • Polepszenie jakości obsługi klienta poprzez wykształcenie asertywnych sposobów reagowania na sytuacje konfliktowe.

 

Program Szkolenia


Reklamacje - co z nich wynika dla Firmy?

 • Kiedy klient składa reklamację?
 • Jakie są oczekiwania klienta zgłaszającego reklamację?
 • Korzyści wynikające ze składanej reklamacji.


Profesjonalne podejście  w kontaktach z klientem

 • Nastawienie do klienta.
 • Odpowiedzialność jako efekt pozytywnego nastawienia do problemu.
 • Poznaj punkt widzenia klienta składającego reklamację.
 • Bariery utrudniające rozwiązywanie problemów.


Poprawny  proces  komunikacji jako podstawa w obsłudze klienta

 • Proces komunikacji, aktywne i pogłębione słuchanie. Rodzaje pytań.
 • Mowa ciała i jej wpływ na przebieg rozmowy reklamacyjnej.

Psychologia obsługi klienta

 • Typologia zachowań klientów.
 • Jak dostosować się do zachowania klienta?
 • Reakcja na zażalenie a typy zachowań klienta.


Etapy rozmowy z klientem

 • Pierwsze wrażenie, jak poznać nastawienie klienta i skuteczne zareagować?
 • Badanie potrzeb klienta, co tak naprawdę jest „problemem”-weryfikacja.
 • Rozwiązanie problemu. Różne sposoby rozwiązań jednej sytuacji.
 • Zakończenie reklamacji.


Reklamacje telefoniczne

 • Sposoby przygotowania się do „trudnej rozmowy”.
 • Reguły użyteczne w kontaktach telefonicznych.


Metody radzenia sobie z klientem składającym reklamację

 • Okazywanie zrozumienia i empatii.
 • Radzenie sobie z osobistą krytyką.
 • Stawianie granic klientowi.
 • Asertywna odmowa  w przypadku reklamacji nieuzasadnionej.

Rola emocji w obsłudze klienta składającego zażalenie

 • Etapy gniewu i techniki jego ujarzmiania.
 • Elemanty asertywnego reagowania na krytykę klienta i dostrajania się do klienta.

Zarządzanie informacji od klientów jako ciągłe doskonalenie produktów i usług

 • Budowanie zasad zapobiegających w przyszłości podobnym problemom.

 

Nasze metody


Podczas szkoleń oraz warsztatów stosujemy skuteczne  metody szkoleniowe, które dopasowujemy  do potrzeb i sytuacji Klienta, dzięki temu kształtujemy praktyczne umiejętności uczestników szkoleń…. Więcej

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.