Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – od samej osoby ocenianej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, współpracowników. Jest to proces, w którym porównuje się samoocenę konkretnych umiejętności z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na co dzień obserwują  pracę ocenianej osoby.
Ocena 360 stopni znacząco zwiększa świadomość kadry zarządzającej, jakie zachowania są potrzebne do podniesienia efektywności osobistej i zespołowej. Przyczynia się do usprawnienia komunikacji i lepszego rozumienia wzajemnych oczekiwań w firmie.

 

Proces oceny 360 stopni

Proponujemy Państwu następujące działania w procesie oceny 360 stopni:

1. Określenie celu

Ustalenie celu ogólnego oraz celów szczegółowych, na podstawie których przygotowany zostanie kwestionariusz. Spotkanie naszego doradcy (psychologa)  z osobą badaną oraz z pracownikiem HR.

2. Określenie grupy docelowej

Przygotowanie mapy Interesariuszy. Spotkanie doradcy z interesariuszami (wszystkie osoby zaangażowane w proces oceniania)  i  poinformowanie ich o celach i zasadach oceny 360 stopni, prezentacja korzyści płynących z przeprowadzenia oceny. Ważnym punktem tego etapu jest zapewnienie uczestników o poufności całego procesu oceny.

3. Przygotowanie kwestionariuszy

4. Przeprowadzenie oceny 360

Wypełnienie kwestionariuszy przez interesariuszy – kwestionariusze zostaną dostarczone przez pracowników Future Skills i wypełnione w ich obecności oraz zebrane i dostarczone psychologowi odpowiedzialnemu za projekt. Kwestionariusze są poufne i trafiają bezpośrednio do psychologa Future Skills.

5. Zebranie i opracowanie wyników oraz przygotowanie raportu przez doradcę – psychologa

Ważnym aspektem jest to, że  nie generujemy raportów automatycznie, nie robi tego w naszej firmie program. Raporty opracowuje doświadczony psycholog potrafiący analizować dane, potrafi pokazać i mocne, i słabe strony ocenianego.

6. Przekazanie informacji zwrotnych


7. Przeprowadzenie spotkań:

  • indywidualne spotkanie  doradcy-psychologa  z osobą ocenianą 
  • spotkanie doradcy-psychologa  z reprezentantem działu HR oraz przełożonym osoby ocenianej.

   
8. Przygotowanie propozycji rozwoju

 

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ

tel. 795 058 864

tel. 531 058 864

szkolenia@futureskills.pl

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.