Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Prowadzenie rozmów rozwojowych/oceniających dla menedżerów

Istotą oceny pracowniczej jest prawidłowo przeprowadzona rozmowa oceniająca. To właśnie od niej zależą rezultaty całego procesu oceny. Nawet najlepiej przygotowany arkusz oceny, bez odpowiedniej rozmowy nie wpłynie na oczekiwane efekty. Jak zatem przeprowadzić rozmowę oceniającą by nie wzbudzała lęku i niechęci ale była narzędziem motywującym w wspierającym rozwój?

Grupa docelowa

 • Pracownicy zarządzający choćby jednym podwładnym, odpowiedzialni za przeprowadzanie ocen pracowniczych
 • Kadra menedżerska wysokiego i średniego szczebla, kadra  kierownicza:  brygadziści, kierownicy sprzedaży, kierownicy terenowi, liderzy zmiany
 • Pracownicy przygotowujący lub realizujący wdrożenie ocen pracowniczych    w swojej firmie

Korzyści dla uczestnika z udziału w szkoleniu

 • Nauczą się określania obszarów oceny
 • Dowiedzą się jak przygotować się do rozmowy oceniającej z pracownikiem
 • Poznają skuteczne narzędzia przeprowadzenia rozmowy oceniającej
 • Udoskonalą udzielanie informacji zwrotnych pracownikowi

 

Program Szkolenia

1. Dlaczego ważne jest ocenianie - cele i korzyści wynikające z oceny okresowej

 • Istota ocen pracowniczych
 • Dlaczego systematyczna ocena pracownicza – rozmowa oceniająca jest ważna.
 • Jaka jest różnica pomiędzy rozmową oceniającą a oceną pracowniczą?
 • Korzyści i zagrożenia systemu ocen
 • Korzyści z oceny pracowniczej i skutecznej rozmowy oceniającej  dla przełożonego i podwładnego


2. Typologia osobowości a typy pracowników

 • Jaki jest mój dominujący typ osobowości?- test osobowościowy
 • Z czym wiąże się dominacja typu osobowości, oraz jaki wpływ ma na rozmowę oceniającą?
 • Z jakim typem osobowości będę miał/a do czynienia podczas rozmowy oceniającej?
 • Typy pracowników

3. Arkusze ocen pracowniczych

 • Przykładowe arkusze ocen
 • Kryteria oceny ilościowe i jakościowe a kryteria rozwojowe

4. Przygotowanie do rozmowy oceniającej

 • Kompetencja - Poziomy kompetencji i zaangażowania.
 • Diagnozowanie poziomu kompetencji podległego zespołu.
 • Przygotowanie przed rozmową- zbieranie faktów
 • Cel rozmowy oceniającej a cele, które będą oceniane
 • Otoczenie - odpowiednie miejsce i czas spotkania

5. Skuteczna rozmowa oceniająca z pracownikiem

 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Sposoby przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Dostosowanie stylu rozmowy oceniającej do typu pracownika oraz oceny dokonanej przez podwładnego
 • Sterowanie przebiegiem rozmowy
 • Typowe błędy przełożonego w rozmowach oceniających
 • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych( radzenie sobie z obiekcjami pracownika dotyczącymi oceny)
 • Uzgadnianie wspólnego planu działania - co ma wynikać z oceny
 • Zakończenie rozmowy oceniaja
 • Ćwiczenia - symulacje rozmowy oceniającej

6. Przekazywanie informacji zwrotnej w ocenie pracowniczej

 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Kanapka Krytyki/ Przekładaniec
 • Pochwala - narzędzie motywacyjne
 • Konstruktywna krytyka - specjalne techniki

7. Umiejętności niezbędne do przeprowadzenia skutecznej rozmowy oceniającej

 • Skutecznie słuchanie, pogłębione słuchanie
 • Rodzaje pytań/ parafraza
 • Zachowania asertywne- przypomnienie podstawowych reguł

8. Komunikacja w stylu Coaching- owym

 • Wydobycie z podwładnego motywacji, chęci do działania i wiary we własne możliwości
 • Koło Umiejętności
 • Kiedy rozmowa oceniająca demotywuje
 • Okazanie docenienia pracownika i jego wpływ na wzrost motywacji i zaangażowania

9. Rozmowa z trudnym pracownikiem

 • Ocena osoby lubianej przez otoczenie
 • Trudne zachowania osoby ocenianej
 • Brak zgody pracownika z wynikiem oceny
 • Manipulacja pracownika/ Manipulacja oceniającego

10. Cele rozwojowe dla pracownika

 • Ustalenie wspólnie z pracownikiem dalszego planu rozwoju
 • Ścieżka kariery- awans, planowanie szkoleń

11. Trening rozmowy z arkuszem ocen

 • Symulacja rozmowy oceniającej

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Wrocław

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto / osoba

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 29-30.10.2018

 

 

 

Nasze metody

Podczas szkoleń oraz warsztatów stosujemy skuteczne  metody szkoleniowe, które dopasowujemy  do potrzeb i sytuacji Klienta, dzięki temu kształtujemy praktyczne umiejętności uczestników szkoleń…. Więcej

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.