Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Ocena Pracownicza

Rozmowa oceniająca jako narzędzie motywujące pracowników.


Jeżeli chcesz aby twoi menedżerowie prowadzili motywujące oceny pracownicze, oparte na feedback-u oraz prowadzili rozmowy oparte na technikach Coaching-owych  przeszkol ich- daj im szanse rozwoju.
Efektem szkolenia będzie pewny siebie kompetentny menedżer potrafiący udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej, pochwalić podwładnego oraz udzielić mu skutecznej opartej na faktach reprymendy.


Celem  szkolenia jest:

 • Usystematyzowanie i zrozumienie zasad  oraz idei rozmów oceniających.
 • Dobór odpowiednich metod oceny do typów pracowników,  zrozumienie istoty elastyczności podczas rozmowy z podwładnym.
 • Unikanie typowych błędów podczas procesu oceniania, ograniczanie szufladkowania i pośpiechu podczas rozmowy z podwładnym.
 • Skuteczne prowadzenie rozmów oceniających w sytuacja trudnych.
 • Nabycie umiejętności udzielania informacji zwrotnych motywujących i korygujących.
 • Przygotowanie do oceny- umiejętne zebranie faktów, planowanie oraz kontrolowanie jej przebiegu.
 • Uświadomienie korzyści dla przełożonego i podwładnego wynikających z przeprowadzania ocen pracowniczych.

Korzyści dla uczestnika z udziału w szkoleniu:

 • Poprawa komunikacji oraz  relacji na linii podwładny- przełożony.
 • Trening praktyczny z prowadzenia oceny pracowniczej, symulacja rozmowy oceniającej.
 • Poznanie typowych błedów podczas procesu oceniania. 

 

Program Szkolenia

MODUŁ I - Uwarunkowania psychologiczne wpływajace na oceny pracownicze w organizacji


Zrozumienie roli i miejsca ocen pracowniczych w zarządzaniu

 • Istota ocen pracowniczych.
 • Korzyści i zagrożenia systemu ocen.
 • Wymagania stawiane efektywnym systemom ocen.
 • Korzyści z oceny pracowniczej i skutecznej rozmowy oceniającej  dla przełożonego i podwładnego.

Uwarunkowania psychologiczne ocen pracowników

 • Czym dla mnie jest ocena pracownicza?
 • Stres oceny i sposób jego minimalizowania.
 • Jaka jest różnica pomiędzy rozmową oceniającą a oceną pracowniczą?
 • Czego spodziewam się po rozmowie oceniającej z punktu widzenia podwładnego i przełożonego?
 • Dlaczego systematyczna ocena pracownicza – rozmowa oceniająca jest ważna.

Typologia osobowości a typy pracowników

 • Jaki jest mój dominujący typ osobowości?- test osobowościowy.
 • Z czym wiąże się dominacja typu osobowości, oraz jaki wpływ ma na rozmowę oceniającą?
 • Z jakim typem osobowości będę miał/a do czynienia podczas rozmowy oceniającej?
 • Typy pracowników.

Diagnozowanie poziomu rozwoju pracownika

 • Kompetencja - Poziomy kompetencji i zaangażowania.
 • Diagnozowanie poziomu kompetencji podległego zespołu.
 • Co będzie oceniane?
 • Rozwój kompetencji pracowniczych - drabina kompetencji.

Arkuszy ocen pracowniczych

 • Przykładowe arkusze ocen.
 • Kryteria oceny ilościowe i jakościowe a kryteria rozwojowe.

 

MODUŁ II - System Oceny Okresowej Pracowników jako praktyczne narzędzie zarządzania pracownikami

Skuteczna rozmowa oceniająca

 • Przygotowanie przed rozmową- zbieranie faktów.
 • Cel rozmowy oceniającej a cele które będą oceniane.
 • Otoczenie rozmowy i jego wpływ na przebieg oceny.
 • Sposoby przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Dostosowanie stylu rozmowy oceniającej do typu pracownika oraz oceny dokonanej przez podwładnego.
 • Sterowanie przebiegiem rozmowy.
 • Typowe błędy przełożonego w rozmowach oceniających.
 • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenie sobie z obiekcjami pracownika dotyczącymi oceny.

Informacja zwrotna w ocenie pracowniczej

 • Zasady udzielania informacji zwrotnej - model FUKO
 • Kanapka Krytyki/ Przekładaniec.
 • Pochwala/ Negatywna ocena.
 • Kanapka krytyki w dialogu - kanapka krytyi z elementami konsekwencji.

Umiejętności niezbędne do przeprowadzenia skutecznej rozmowy oceniającej

 • Skutecznie słuchanie, pogłębione słuchanie.
 • Rodzaje pytań/ parafraza.
 • Zachowania asertywne przydatne w trakcie oceny pracowniczej

Komunikacja w stylu Coachingowym

 • Wydobycie z podwładnego motywacji, chęci do działania i wiary we własne możliwości.
 • Kiedy rozmowa oceniająca demotywuje.
 • Okazanie docenienia pracownika i jego wpływ na wzrost motywacji i zaangażowania.

Rozmowa z trudnym pracownikiem

 • Ocena osoby lubianej przez otoczenie.
 • Trudne zachowania osoby ocenianej.
 • Brak zgody pracownika z wynikiem oceny.
 • Manipulacja pracownika/ Manipulacja oceniającego.

Cele rozwojowe dla pracownika

 • Ustalenie wspólnie z pracownikiem dalszego planu rozwoju.
 • Ścieżka kariery - awans, planowanie szkoleń.

Schemat rozmowy oceniającej  pracownika

 • Etapy rozmowy oceniającej.
 • Wybór formy oceny (jednostronnej/ dwustronnej).

Trening rozmowy z arkuszem ocen

 • Symulacja rozmowy oceniającej.

 

Nasze metody

Podczas szkoleń oraz warsztatów stosujemy skuteczne  metody szkoleniowe, które dopasowujemy  do potrzeb i sytuacji Klienta, dzięki temu kształtujemy praktyczne umiejętności uczestników szkoleń…. Więcej

 

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież

Przywództwo dla Menedżerów w praktyce

Asertywna postawa i komunikacja

Skuteczna Komunikacja w Zespole

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.