Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Prezentacje biznesowe

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy wezmą udział w serii ćwiczeń, między innymi z wykorzystaniem mikrofonu, pomocy audiowizualnych czy kamer obrazujących wystąpienia uczestników. Ćwiczenia te mają na celu wygenerowanie informacji zwrotnej dla uczestników oraz pobudzenie ich samoświadomości.

Szkolenie adresowane jest do:

Wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej występują przed mniejszym jak i większym audytorium.Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów, którzy prowadzą prezentacje biznesowe oraz występują publicznie.Liderów sprzedaży i marketingu, którzy prowadzą prezentacje przed klientami.

 

Program Szkolenia

1. ABC prezentacji biznesowych

 • Efektowne rozpoczęcie prezentacji.
 • Techniki utrzymywania napięcia.
 • Skuteczne wykorzystanie emocji.
 • Bariery komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie z nimi.
 • Spójność - zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy.
 • Czego należy unikać podczas prowadzenia prezentacji biznesowych?


2. Publiczność- co trzeba wiedzieć o odbiorcach naszych prezentacji?

 • Jak zachowuje się publiczność w trakcie prezentacji?
 • Jak reagować na różnorodne zachowania?
 • Co zrobić kiedy padają niewygodne pytania?
 • W jaki sposób trudną sytuację wykorzystać, jako swoją przewagę?
 • Co zapamiętają odbiorcy prezentacji?


3. Głos jako wyjątkowo narzędzie prezentera

 • Właściwe tempo i dynamika mówienia.
 • Efektywne zarządzanie ciszą.
 • Gimnastyka twarzy i języka. Ćwiczenia poprawiające dykcję.
 • Nadawanie wyrazistości wypowiedzi, czyli właściwa artykulacja. 
 • Trening poprawnego oddychania.


4. Radzenie sobie z tremą

 • Budowanie naturalnej pewności mówcy, przed i w trakcie prezentacji.
 • Skuteczne sposoby radzenia sobie z tremą.
 • Techniki zmniejszania poziomu stresu.Wykorzystanie technik erystycznych, czyli adekwatne odpowiedzi na trudne pytania.


5. Mowa ciała i charyzmatyczna autoprezentacja

 • Właściwa postawa i sposób poruszania się.
 • Jak wzmocnić swój przekaz? Rola gestów i komunikatów niewerbalnych w budowaniu wiarygodności.
 • Perswazja niewerbalna.
 • Świadomość niewygodnych gestów. Trening umiejętności.
   

6. Doskonała prezentacja 

 • Jaki jest cel prezentacji  - zdefiniowanie przesłania.
 • Struktura prezentacji - przygotowanie treści prezentacji.
 • Co to znaczy dobry slajd.
 • Zasady dotyczące budowania zawartości treściowej i graficznej slajdu.
 • Dlaczego prezentacje są za długie - zakres przekazywanych informacji.
 • Marketingowa koncepcja AIDA.
 • Dlaczego prezentacje są za długie - zakres przekazywanych informacji.
 • Sztuka prezentacji raportów i sprawozdań.


7. Pomoce audiowizualne

 • Rzeczywista przydatność pomocy audiowizualnych.
 • Praca z „flipchartem i mazakiem”.
 • Kiedy i jak stosować pomoce/gadżety prezentacyjne? 


8. Video-trening

 • Autoprezentacje uczestników oraz nagranie materiału video.
 • Analiza nagrań wszystkich uczestników wraz z feedbackiem indywidualnym.
 • Podsumowanie i wnioski końcowe.

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.