Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie skutecznych metod i narzędzi, które pozwolą odróżnić sytuacje destrukcyjne od innych zjawisk patologicznych
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji oraz wykorzystywaniu seksualnemu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.
 • Wykształcenie praktycznych umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing.
 • Zapoznanie uczestników ze skutkami mobbingu dla ofiary i dla organizacji.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień  dotyczących przeciwdziałania w sytuacjach patogennych.

 

Program szkolenia:

Mobbing i dyskryminacja  w miejscu pracy – wprowadzenie.

 • Co to jest mobbing, dyskryminacja oraz molestowanie?
 • Jak rozpoznawać i reagować na mobbing, dyskryminacja i molestowanie?
 • Jakie działania nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania?
 • Mobbing a spór i konflikt - co nie jest mobbingiem?
 • Przyczyny, objawy oraz rodzaje mobbingu.

 Prawa pracowników i obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. 

 • Obowiązki pracodawcy zapobiegające złym zjawiskom i zagrożeniom w miejscu pracy.
 • Wykrywanie zjawisk mobbingowych i sposoby przeciwdziałania mobbingowi.
 • Dyscyplinowanie pracownika, a ryzyko oskarżenia o krzywdzenie.
 • Dyskusja na temat praw pracownika dotycząca mobbingu, dyskryminacji oraz wykorzystywaniu seksualnemu w miejscu pracy.

Skutki mobbingu i dyskryminacji.

 • Wpływ zachowań mobbingowych na jednostkę.
 • Wpływ mobbingu na grupę – aspekt społeczny.
 • Wpływ mobbingu na organizację.

Zapobieganie zjawisku mobbingu na płaszczyźnie społecznej.

 • Ćwiczenie „Co nas stresuje w grupie”.
 • Analiza kultury organizacyjnej oraz relacji w zespole - identyfikowanie czynników sprzyjających powstawaniu zjawiska.
 • Omówienie działań praktycznych zapobiegających zjawisku.
 • Analiza zachowań w różnych kłopotliwych sytuacjach.

Postawa asertywna jako klucz do przeciwdziałania mobbingowi.

 • Ćwiczenie w 3 grupach „Kilka słów o asertywności”.
 • Rodzaje postaw, różnice między postawą asertywną, agresywną, uległą.
 • Ćwiczenie „Piramidy” -  ocena siebie i swoich kolegów pod kątem asertywności.
 • Postawa ofiary i mobbera.

 Komunikacja niewerbalna i werbalna w interakcji ze sprawcą.

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w komunikacji ofiary z mobberem.
 • Omówienie niewerbalnych i werbalnych aspektów asertywności i ich zastosowania w sytuacji patogennej.
 • Ćwiczenie w trójkach „Prośba o urlop” – scenki lub/i „Asertywność a komunikacja niewerbalna” – scenki.

 

Podczas warsztatów mogą być wykorzystane ćwiczenia takie jak:

 • „Most zwodzony”,
 • „Mam prawo do…”’
 • „Co nas stresuje w grupie”’
 • „Prośba o urlop”
 • Asertywność a komunikacja niewerbalna”.

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.