Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Przywództwo dla menedżerów w praktyce

Przywództwo to coś zupełnie innego niż kierowanie czy zarządzanie. To umiejętność poprowadzenia zespołu w przyszłość, polegającą na szukaniu nowych szans, które pojawiają się coraz szybciej i na skutecznym wykorzystywaniu potencjału najlepszych pracowników. Przywództwo dotyczy wizji i ludzi, którzy tę wizję chcą realizować. 

„Możesz przewodzić tylko w takim stopniu, w jakim jesteś dojrzały. A dojrzejesz do poziomu na jaki sobie pozwolisz.”

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Szkolenie dedykowane jest dla menedżerów, którzy chcą rozwijać się w roli przywódcy.

 • Dla menedżerów, którzy kierują zespołem już od jakiegoś czasu (min 1 rok) i  zależy im na wywieraniu naturalnego wpływu i rozwijaniu potencjału ludzi, którymi kierują.

 • Dla kierowników, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą i połączyć rolę Menedżera z rolą Lidera w taki sposób, aby stać się Przywódcą.

 Cele i korzyści:

 • Nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce  podstawowych kompetencji przywódczych. 
 • Odkrycie różnic między Menedżerem a Przywódcą oraz poznanie i zrozumienie  różnych koncepcji przywództwa.
 • Poznanie technik używanych przez najlepszych menedżerów na świecie.
 • Poznanie sposobów na uzyskanie wzrostu efektywności pracowników, zespołów i całej firmy.
 • Wypracowanie własnego spojrzenia na sposób przewodzenia pracownikom i dostosowanie go do realiów firmy, w której się pracuje.
 

Szczegółowy program szkolenia:

 

Moduł I. Prawdziwy przywódca bazuje na zachowaniach a nie na atrybutach.

Poziomy kompetencji przywódcy a funkcje lidera.

 • Nie każdy, kto zajmuje wysoką pozycję, jest liderem.
 • Różnice między przywództwem a zarządzaniem.
 • Wpływ sposobu tworzenia relacji z ludźmi na autorytet.
 • Paradygmaty w myśleniu o sobie samym i  ich zmiana wg S. Coveya.
 • Umiejętność przewodzenia.
 • Budzenie entuzjazmu.
 • Wydobywanie z ludzi tego, co w nich najlepsze.


Zachowania, które tworzą przywódcę i dzięki którym menedżer osiąga wyższy poziom Leadershipu.

 • Poczucie własnej wartości, kiedy charyzma z pokorą idzie w parze.
 • Proaktywność.
 • Samodzielność.
 • Pozytywne myślenie.
 • Współzależność.
 • Spójność wewnętrzna i autentyczność.
 • Poczucie obfitości i dawanie wartości.
 • Umiejętność tworzenia wizji.
 • Zdolność i wola ciągłego uczenia się.
 • Intuicja.
 

Prawa przywództwa.

 • Prawo wpływu: jak skłonić ludzi do uczestnictwa by realizowali twój cel?
 • Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.
 • Lider znajduje cel, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem cel - prawo przekonywania.
 • Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
 • Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? - prawo ciągłości procesu. 
 • Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill - jak realizować prawo zwycięstwa?

 

Lider otwarty na innych.

 • Kiedy ludzie ufają innym- jakie zachowania muszę przejawiać, aby inni mi zaufali?
 • Inteligencja emocjonalna w przywództwie.
 • Budowanie mostów pomiędzy różniącymi się wartościami czy przekonaniami.
 • Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność i otwartość – poziomy funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa. 
 • Wpływ związków chemicznych w mózgu na budowanie przywództwa w zespole.
 • Dlaczego? Po co? Jak? Co?
 • Intencja i jej wpływ na porozumienie między ludźmi.

 

Oceń siebie jako przywódcę. 

 • Gdzie jestem obecnie? Jak definiuję siebie jako menedżera? 
 • Własna diagnoza z perspektywy siebie jako lidera i  całego regionu, którym zarządzam.
 • Ja a wybrany salon z perspektywy pracy bezpośrednio z kierownikiem salonu.
 • Wyznaczenie celu- jakie obszary powinienem rozwijać jako lider, w drodze do zbudowania poziomu zaufania.
 

Moduł II. Zarządzanie zespołem według nowoczesnych koncepcji przywództwa: J. Collinsa, J. C.  Maxwella, I. Majewskiej- Opiełki......

 

Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?

 • Przewodzenie dziś, a przewodzenie jutro - przywództwo jako proces.
 • Przywódca 5-go poziomu, co to w praktyce oznacza? 
 • Poziom stanowiska- czym jest i jakie są pozytywne i negatywne strony bycia na tym poziomie?
 • Poziom relacji – jakie strategie i narzędzia wykorzystywać w budowaniu relacji oraz skutecznej komunikacji w zespole?
 • Poziom skuteczności – jakich strategii używać, aby podnosić swoją indywidualną efektywność oraz efektywność swoich zespołów?
 • Poziom rozwoju innych przywódców – jakich narzędzi używać, aby rozwijać przyszłych liderów.
 • Poziom osobowości – jakie działania powinien podejmować przywódca, a czego powinien unikać?
 

Efektywność przekazywania celów a wyrazista wizja przywództwa.

 • Oddanie przywództwa - najlepszym sposobem na zwiększenie wpływu jest oddanie go innym. 
 • Jak generować zmianę w postawach podwładnych? - zmiana na poziomie: tożsamości, misji, przekonań ludzi oraz ich zachowań. 
 • Wizja przyszłych owoców własnego przywództwa?
 • Proaktywność i otwartość w zespole, jak ją wspierać?
 

Trener

Magdalena Wojtkowiak

Dyplomowany  Trener Biznesu, Certyfikowany Coach ACC ICF, Master Reiss Motivation Profile. Certyfikowany Trener Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Dyrektor Zarządzający Future Skills. Doświadczony Menedżer Sprzedaży. 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, przywództwa, komunikacji, sprzedaży oraz negocjacji. Opracowuje i realizuje projekty rozwoju kadry kierowniczej z zakresów zarządzania zespołami, zarządzania czasem oraz organizacją pracy. Prowadzi projekty związane z rekrutacją pracowników. Więcej

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.