Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

EMOCJONALNY DETOKS- JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM I EMOCJAMI

Radzenie sobie ze stresem w pracy i kontrolowanie emocji.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności redukowania stresu, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych. Uświadomienie uczestnikom znaczenia własnych emocji, opanowanie technik ułatwiających kontrolowanie stresu oraz metod pozwalających na długofalowe radzenie sobie ze stresem. 

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Umiejętność rozpoznawania sygnałów stresu, jego przejawów oraz czynników wywołujących.
 • Umiejętność identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu zawodowym, prywatnym oraz w sobie.
 • Poznanie metod i technik redukujących stres i zapobiegających negatywnym skutkom stresu.
 • Rozpoznanie i nabycie umiejętności wzmacniania i mobilizowania swoich zasobów. 
 • Zwiększenie własnej efektywności poprzez świadome wpływanie na swoje emocje i redukcję stresu.
 • Wypracowanie własnych metod radzenia sobie ze stresem.

 

Program szkolenia

1. Oblicza stresu

 • Czym jest stres – istota, źródła i przyczyny stresu. 
 • Biologia stresu - Jakie są reakcje organizmu na stres?
 • Koszty stresu – konsekwencje długotrwałego stresu.
 • Pozytywne i negatywne skutki stresu – wpływ stresu na zdrowie i efekty pracy.
 • Rozpoznawanie stresu – diagnoza indywidualnych źródeł stresu.
 • Kiedy stres staje się zagrożeniem?
 • Konsekwencje długotrwałego stresu – jak temu zapobiec?

2. Zarządzanie stresem i kontrola emocji

 • Jak rozpoznawać stres i panować nad nim?
 • Postrzeganie  stresu  - redukcja stresu poprzez wyobraźnię i myśli.
 • Emocje i ich rola w generowaniu stresu.
 • Jak regulować emocje i wzbudzać w sobie pożądane stany emocjonalne?
 • Techniki kontrolowania emocji.
 • Co zrobić, by emocje i stres zamiast przeszkadzać, ułatwiały osiąganie celu?

3. Techniki radzenia sobie ze stresem na poziomie emocjonalnym, poznawczym oraz fizycznym

 • Techniki redukcji stresu – praca metodami warsztatowymi
 • Reframing, przewartościowanie  – techniki poznawcze redukcji stresu.
 • Sposoby na szybkie obniżenie poziomu stresu: antystresowe techniki oddziaływania poprzez ciało: techniki relaksacyjne, oddechowe, wizualizacyjne.
 • Praktyczne poznawcze modele radzenia sobie ze stresem: ABCD emocji.
 • Techniki behawioralne: trening asertywności, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie celami.

4. Profilaktyka i proaktywność antystresowa

 • Czynniki zapobiegawcze i przeciwdziałające negatywnym skutkom stresu.
 • Zasoby i ich rola w profilaktyce i radzeniu sobie ze stresem.
 • Sposoby dbania o własne zasoby, zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu.
 • Zdrowie fizyczne a stres.
 • Jak świadomie poprawiać swoje emocje i samopoczucie.

5. Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem

 • Wpływ myśli na nasze emocje – myśl o sobie pozytywnie.
 • Różne techniki relaksacji 

-Ćwiczenie: Co jest dla mnie dobre

 • Techniki mindfulness-  trening redukcji stresu oparty o uważność
 • Głęboka relaksacja z elementami wizualizacji czyli znajdujemy swoja „oazę spokoju”

-Ćwiczenie: Głęboka relaksacja przy muzyce.

6. Umiejętność kierowania własnymi emocjami

 • Hamowanie emocji negatywnych.
 • Wyzwalanie emocji pozytywnych.
 • Techniki i wiedza ważna w zarządzaniu własnymi emocjami.
 • Rozumienie emocji, stresu i procesów emocjonalnych.
 • Opanowanie umiejętności identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych i przekonań.

7. Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych

 • Odporność psychiczna jako zdolność do radzenia sobie ze stresem.
 • Rozwijanie odporności na stres- metody.
 • Jak indywidualne nastawienie determinuje nasze zachowanie?
 • Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?

8. Strategia na wzmacnianie własnej odporności i walkę ze stresem

 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na  wzmacnianie własnej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt szkolenia: 1300 zł. netto (+23% VAT)

Miejsce szkolenia: Wrocław

Trener: Katarzyna Ujek

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Terminy szkolenia:  24-25.01.2019, 28-29.11.2019

Katarzyna Ujek

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach ACC ICF, Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48). Socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego. 

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań. Specjalizuje się w zakresie treningu silnej woli, automtywacji i skutecznych nawyków w biznesie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresach sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej.  Więcej

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.