Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Rodzaje Coachingu

Coaching jest to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu ograniczeń oraz ułatwianie funkcjonowania w zespole.

 

ODMIANY COACHINGU


Executive Coaching

kierowany do osób znajdujących się na najwyższym szczeblu organizacji.

Celem executive coachingu jest indywidualny rozwój wyższej kadry zarządzającej, podniesienie jej efektywności osobistej, oraz rozwoju jej umiejętności przywódczych. Jest to forma coachingu adresowana do wszystkich, którzy poszukują zindywidualizowanych form własnego rozwoju. Każdy lider ma inne doświadczenie, znajduje się na innym etapie swojego rozwoju zawodowego. Dlatego też każdy przypadek rozpatrujemy jako wyjątkowy, wymagający indywidualnego podejścia i unikalnych rozwiązań, dostosowanych precyzyjnie do potrzeb i oczekiwań klienta. Zwykle nasi klienci koncentrują się na rozwoju swoich umiejętności przywódczych, tworzenia wizji rozwoju organizacji oraz umiejętności doboru sojuszników pozwalających tę wizję realizować.


Life Coaching

jest procesem, w którym celem klientów jest podniesienie jakości ich życia w najważniejszych obszarach: równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym, w zakresie zdrowia, związku i rodziny.

Life coaching to proces opierający się na serii rozmów, które pomagają klientowi osiągnąć oczekiwane rezultaty w życiu osobistym. Dzięki sesjom coachingowym klient odkrywa swój pełen potencjał i przekracza wiele stworzonych przez siebie samego barier i innych ograniczeń. Life coaching zajmuje się życiem osobistym i wszelkimi jego aspektami: związkami, finansami, rodziną, zdrowiem, karierą. To klient określa zawsze cel, do którego dąży, coach pomaga określić kierunki rozwoju i zaplanować konkretne działania.


On the job Coaching

polega  na tym, że coach towarzyszy klientowi w czasie wypełniania przez niego jego obowiązków w pracy. Coach obserwuje, jakie klient stosuje strategie zachowań, jaki ma styl podejmowania decyzji, jak buduje relacje, w jaki sposób jest odbierany przez otoczenie. Jest to podstawą do przekazania klientowi feedbacku i opracowania na tej podstawie programu zmian. Kolejne sesje służą do obserwacji, jak te zmiany są implementowane i jakie są ich rezultaty.  Cząsto stosowany w pracy z przedstawicielami handlowymi w terenie.


Business Coaching

jest głównie skierowany na pomoc małym i średnim firmom. Klientami są zwykle właściciele firm i średnia kadra zarządzająca. Proces rozwojowy może być ukierunkowany na różne obszary prowadzenia i funkcjonowania biznesu â€" działania operacyjne, planowanie, rozwój kadry, wyzwania stojące przed firmą.


Coaching Grupowy

nastawiony na radzenie sobie z  wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, leadership.  W odróżnieniu od poprzednich form, gdzie klientem była osoba indywidualna, tutaj coach pracuje z grupą pracowników. Zwykle jest stosowany w sytuacji, kiedy firma przechodzi duże zmiany, gdy z obserwacji wynika, że występują trudności we współpracy między różnymi działami bądź wewnątrz jednego działu. Rolą coacha jest pomoc w uświadomieniu sobie przez grupę źródeł różnych dysfunkcji, a następnie pomóc w budowie przez grupę planu zmiany.


Career Coaching 

związany z rozwojem, pomagamy w realizacji kariery zawodowej.


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 531 058 864,  +48 795 058 864, szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.